Tulevia koulutuksia ja luentoja

Koulutuspäivät ja luennot

Suhteessa Oy toteuttaa tilauskoulutuksia ja luentoja erilaisten ammattiyhteisöjen tarpeisiin. Tällä sivulla näet, missä olemme mukana. Voit tiedustella koulutuspäivää omaan yksikköösi tai luentoa osaksi järjestämääsi koulutuspäivää. 


TULEVIA TAPAHTUMIA...

 • 18.9.2018 Muistisairaus ja muuttuva parisuhde Vanhustyön keskusliitto / Omahoitovalmennus, Helsinki 
 • 21.9.2018 Parisuhde ja seksuaalisuus. Helsingin Alzheimer-yhdistys, Muistiseminaari
 • 28.9.2018 " Muistisairaus ja muuttuva parisuhde" Pirkanmaan Muistiyhdistys, Tampere:
 • 3.10.2018 Hoitajan saattohoitotyössä jaksaminen. Hyvä kuolema -hankkeen Saattohoitokoulutus lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Lapin keskussairaala, Rovaniemi
 • 28.11.2018 Sanojen tuolla puolen - psykoterapeuttinen hoiva saattohoidossa. Lahden keskussairaala
 • 7.12.2018 Hoitajan työssä jaksaminen HUS, Helsinki
 • 1.2.2019 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen. Kokkola, keskussairaalan auditorio 
 • 12.2.2019  Vaikeasti muistisairaan kohtaaminen Helsinki

...MENNEITÄ TAPAHTUMIA

 • 7.5.2018 Psykoterapiamuodot: "Pari ja perhepsykoterapia" Therapeia-säätiön yksilöpsykoterapeuttikoulutus. Helsinki
 • 2.5.2018 Psykoterapiasuuntaukset: "Parisuhde ja perhe terapian näyttämönä". HYKS Psykiatrian ja HY erikoislääkärikoulutus. HYKS Psykiatriakeskus
 • 26.4.2018 "Kohti kuolemaa" Gerontologisen hoitotyön koulutuspäivät Helsinki 25-26.4.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu https://fioca.fi/kurssi/gerontologisen-hoitotyon-koulutuspaivat-2/
 • 23.4.2018 "Saattohoidon erityiskysymyksiä vanhustyössä" Suomen lähi-ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Terhokodin Hyvä kuolema-hankkeen Saattohoitoseminaari, Diakoniaopisto, Helsinki
 • 17.4.2018 "Perheen tukeminen omaishoidossa : Parisuhde ja omaishoitajuus / Perhe ja sairas/ vammainen lapsi" Helsingin kaupunki, kehittämispalvelut Omaishoidon työntekijöiden koulutus 
 • 29.12.2017 "Vakavasti sairaan tukeminen" HYKS