Tulevia koulutuksia ja luentoja

Koulutuspäivät ja luennot

Suhteessa Oy toteuttaa tilauskoulutuksia ja luentoja erilaisten ammattiyhteisöjen tarpeisiin. Tällä sivulla näet, missä olemme mukana. Voit tiedustella koulutuspäivää omaan yksikköösi tai luentoa osaksi järjestämääsi koulutuspäivää. 


TULEVIA TAPAHTUMIA...

 • 28.11.2018 Sanojen tuolla puolen - psykoterapeuttinen hoiva saattohoidossa. Lahden keskussairaala
 • 7.12.2018 Hoitajan työssä jaksaminen HYKS Palliatiivinen keskus & Hyvä Kuolema Hankkeen koulutuspäivä HUS Erikoissairaanhoidon henkilökunnalle, Helsinki
 • 23.1.2019 Vanhustyön keskusliitto, Omahoitovalmennuskoulutus, Seinäjoki
 • 1.2.2019 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen. Kokkola, keskussairaalan auditorio 
 • 5.2.2019 Vanhustyön keskusliitto, Omahoitovalmennuskoulutus, Oulu
 • 12.2.2019 Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva, Helsinki Edumar / Muistisairaan kohtaaminen koulutuksessa ilmoittaudu tästä https://edumar.fi/muistisairaankohtaaminen/
 • 12.3.2019 Muistisairaus ja parisuhde Lohja
 • 28.3.2019 Savonlinna
 • 12.5.2021 Psykoterapiamuodot: Pari- ja perhepsykoterapia Therapeiasäätiön aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus

...MENNEITÄ TAPAHTUMIA

 • 26.10.2018 Jotta minua ei unohdettaisi - elämäntarinat siltana perheen ja hoidon välillä. Suomen Muistiasiantuntijat ry Syysristely, Tallinna 
 • 3.10.2018 Hoitajan saattohoitotyössä jaksaminen. Hyvä kuolema -hankkeen Saattohoitokoulutus lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Lapin keskussairaala, Rovaniemi
 • 28.9.2018 " Muistisairaus ja muuttuva parisuhde" Pirkanmaan Muistiyhdistys, Tampere:
 • 21.9.2018 Parisuhde ja seksuaalisuus. Helsingin Alzheimer-yhdistys, Muistiseminaari
 • 18.9.2018 Muistisairaus ja parisuhde Vanhustyön keskusliitto / Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus, Helsinki 
 • 7.5.2018 Psykoterapiamuodot: "Pari ja perhepsykoterapia" Therapeia-säätiön yksilöpsykoterapeuttikoulutus. Helsinki
 • 2.5.2018 Psykoterapiasuuntaukset: "Parisuhde ja perhe terapian näyttämönä". HYKS Psykiatrian ja HY erikoislääkärikoulutus. HYKS Psykiatriakeskus
 • 26.4.2018 "Kohti kuolemaa" Gerontologisen hoitotyön koulutuspäivät Helsinki 25-26.4.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu 
 • https://fioca.fi/kurssi/gerontologisen-hoitotyon-koulutuspaivat-2/23.4.2018 "Saattohoidon erityiskysymyksiä vanhustyössä" Suomen lähi-ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Terhokodin Hyvä kuolema-hankkeen Saattohoitoseminaari, Diakoniaopisto, Helsinki
 • 17.4.2018 "Perheen tukeminen omaishoidossa : Parisuhde ja omaishoitajuus / Perhe ja sairas/ vammainen lapsi" Helsingin kaupunki, kehittämispalvelut Omaishoidon työntekijöiden koulutus 
 • 2.2.2018 "Ikääntyvän mielen hyvinvointi" Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen IAreena Helsinki
 •   https://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ajankohtaista/2018/02/iareenassa-ajankohtaisia-puhujia-ja-teemoja/18.1.2018 "Sanojen tuolla puolen" Hyvä kuolema - hanke, Saattohoitoseminaari Jyväskylä 
 • https://sairaanhoitajat.fi/2017/saattohoitokoulutusta-sairaanhoitajille/29.12.2017 "Vakavasti sairaan tukeminen" HYKS 
 • 18.11.2017 "Eettisyys psykoanalyyttisessa psykoterapiassa" EFPP 
 • https://www.efpp-finland.org/test/kalenteri/EFPP_neuvottelupaiva_18_11_2017.pdf27.10.2017 "Kunnes kuolema meidät eriyttää" Geronomipäivät, Tampere https://www.suomengeronomiliitto.fi/uutiset.html?105653