Psykoterapia vaikuttaa myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva


1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa
 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana
 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille ja pariskunnille

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

5. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Perhe mukana saattohoidossa

6. LESKEN TUKEMINEN

 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään