Psykoterapian vaikuttavuus on myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Sairastumisen ja sairauden kanssa elämisen psyykkiset haasteet
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa diagnoosin saannista saattohoitoon
 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana diagnoosin saannista saattohoitoon

5. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA III

 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille, pariskunnille, leskille ja aikuisille lapsille
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

6. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO JA LESKEN TUKEMINEN

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään

SEURAAVAT KOULUTUSRYHMÄT: Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset 
SYKSYN 2021 RYHMÄ EI TOTEUDU, SEURAAVAKOULUTUS ALKAA ELOKUUSSA 2022
RYHMÄ IV - ILMOITTAUTUMINEN ON NYT KÄYNNISSÄ!
 • Ke 24.8.2022 / Ke 7.9.2022 / Ke 5.10.2022 / Ke 2.11.2022 / Ke 16.11.2021 / Ke 14.12.2022   

TOTEUTUNEET Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset

 • III Syksy 2020 Zoom-etäkoulutuksena
 • II Rovaniemi Syksy 2019 - Kevät 2020 
 • I Kouvola Kevät 2019

PARISUHDE, MUISTISAIRAUS, SEKSUAALISUUS 3-4.11.2021

Kaksipäiväinen erityisseminaari seksuaalisista erityiskysymyksistä muistisairaan ja hänen kumppaninsa suhteessa. Ilmoittautuminen 15.10.2021 mennessä. Lataa esite: