Psykoterapian vaikuttavuus on myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Sairastumisen ja sairauden kanssa elämisen psyykkiset haasteet
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa diagnoosin saannista saattohoitoon
 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana diagnoosin saannista saattohoitoon

5. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA III

 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille, pariskunnille, leskille ja aikuisille lapsille

6. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO JA LESKEN TUKEMINEN

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään

TOTEUTUNEET Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset

 • Kouvola, Kouvolan Seudun Muisti ry, Kevät 2019

HAUSSA OLEVAT Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset Rovaniemen koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 30.9. asti. Koulutus käynnistyy marraskuussa 2019

 • Rovaniemi 1.11, 2019/ 15.11.2019/13.12.2019/24.1.2020/21.2.2020/ 17.4.2020