Psykoterapian vaikuttavuus on myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Nyt uudistettu ja laajentunut koulutusohjelma! 

1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Sairastumisen ja sairauden kanssa elämisen psyykkiset haasteet
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa diagnoosin saannista saattohoitoon
 • Parisuhde, muistisairaus ja seksuaalisuus
 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille

5. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA III

 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana diagnoosin saannista saattohoitoon
 • Lapsi ja vanhemman muistisairaus
 • Sukupuu perhetyössä

6. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA IV

 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille, pariskunnille, leskille ja aikuisille lapsille
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

7. KUOLEMAN KOHTAAMINEN, MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO, HOITAJAN JAKSAMINEN JA HYVINVOINTI

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään
 • Hoitajan jaksaminen ja hyvinvoin

SEURAAVAT KOULUTUSRYHMÄT: Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset 
SEURAAVA KOULUTUSRYHMÄ IV ALKAA TOUKOKUUSSA 2022 YHTEISTYÖSSÄ HÄMEEN KESÄYLIOPISTON KANSSA
 - ILMOITTAUTUMINEN ON NYT KÄYNNISSÄ!
 • Ma 9.5.2022 / Ke 1.6.2022 / Ke 24.8.2022 / Ke 21.9.2022 / Ke 5.10.2022 / Ke 16.11.2022 / Ke 16.11.2021 /               Ke 14.12.2022   

TOTEUTUNEET Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset

 • III Syksy 2020 Zoom-etäkoulutuksena
 • II Rovaniemi Syksy 2019 - Kevät 2020 
 • I Kouvola Kevät 2019