Psykoterapia vaikuttaa myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän
muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa
 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana
 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille ja pariskunnille

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

5. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Perhe mukana saattohoidossa

6. LESKEN TUKEMINEN

 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään