Psykoterapian vaikuttavuus on myös sanojen tuolla puolen...

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA

 • Psyykkisen kasvun portaat eri kehitysvaiheissa
 • Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
 • Sairastumisen ja sairauden kanssa elämisen psyykkiset haasteet
 • Elämänkaaritietojen tallentaminen
 • Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE

 • Perheen kehityvaiheet ja haasteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Varhainen hoiva mielen rakentajana
 • Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
 • Isovanhemmuus ja ylisukupolvisuus

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA I

 • Psykoterapeuttisen hoivan elementit

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA II

 • Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa
 • Tähdenlentoja - perhekeskustelut hyvän hoidon osana
 • Ryhmät sairastuneille, puolisoille ja pariskunnille

5. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO

 • Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
 • Saattohoito kuoleman lähestyessä
 • Perhe mukana saattohoidossa

6. LESKEN TUKEMINEN

 • Kunnes kuolema meidät eriyttää - Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
 • Surun ja masennuksen erottaminen
 • Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
 • Lesken tukeminen elämään

HAUSSA OLEVAT Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset

 • Kouvola, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Syksy 2019
 • Helsinki, Syksy 2019

TOTEUTUNEET Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva - koulutukset

 • Kouvola, Kouvolan Seudun Muisti ry, Kevät 2019