PariTila                                               PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN YMMÄRTÄMINEN JA HOITO

Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä parisuhteen ongelmien psykoanalyyttisen hoitoon

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään hoitavat ja kohtaavat pareja ja haluavat paremmin ymmärtää parisuhteen sisäistä dynamiikkaa. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksella oikeuden tehdä Kela-korvattavaa paripsykoterapiaa. Koulutukseen otetaan 10 - 16 osallistujaa.

Koulutuksessa on 12 seminaaripäivää. Opiskelijat lukevat lisäksi uutta paripsykoterapiakirjallisuutta, ja tutkivat omaa työtään sekä ajatuksiaan ja kokemuksiaan parisuhteista erilaisten pohdintatehtävien avulla.  Seminaareihin valmistaudutaan kouluttajan antamiin ennakkotehtäviin vastaamalla. Vuoden prosessissa yhdistyvät teoria, kliininen työ parien kanssa sekä oman parisuhdehistorian henkilökohtainen pohtiminen. Koulutus on laajuudeltaan 30 op.

Kouluttaja Sanna Aavaluoma on vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus), erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti (Väestöliitto) ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti (Therapeiasäätiön koulutuskeskus & Helsingin Psykoterapiayhdistys). Sanna on lisäksi kouluttautunut psykoanalyyttiseen paripsykoterapiaan Lontoossa Tavistock- klinikalla kansainvälisissä kesäkouluissa vuodesta 2011.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kertoo koulutustaustastaan, työkokemuksestaan parien kanssa, tavoitteistaan koulutukselle sekä tämänhetkisistä ajatuksistaan parisuhteesta ja parisuhteen hoidosta. Hakemus lähetetään postitse osoitteeseen Suhteessa Oy, Sanna Aavaluoma, Koskelantie 19 A 4, 00610 Helsinki. Lisätiedot Sanna Aavaluoma puh. 0415181181.

KOULUTUKSEN 2-PÄIVÄISET SEMINAARIT:

 I PARISUHDE ITSEKSI KASVUN MAHDOLLISTAJANA

 • Paripsykoterapian historia ja kehitys
 • Psykoanalyyttisen paripsykoterapian taustateoria ja peruskäsitteet 
 • Tiedostamaton parivalinta
 • Varhaisten ihmissuhteiden vaikutus parisuhteeseen

II PARISUHTEEN KRIISIYTYMINEN

 • Yksilöitymisprosessin vaikutus parisuhteeseen 
 • Parisuhde perheen eri kehitysvaiheissa 
 • Parisuhteen dynamiikka
 • Tiedostamattomat uskomukset parisuhteesta 
 • Projektiiviset prosessit parisuhteessa

III SEKSUAALISUUS SUHTEEN VOIMAVARANA JA HAASTEENA

 • Seksuaalisuuden moniulotteisuus 
 • Psykoseksuaalinen kehitys 
 • Parisuhteen seksuaaliset ongelmat

IV PARIPSYKOTERAPIAPROSESSI

 • PariTila suhteessa ja terapiassa 
 • Paripsykoterapian puitteet 
 • Paripsykoterapian rakenne 
 • Terapeutin ja parin suhde 
 • Paripsykoterapian prosessi

V PARISUHTEEN ERITYISKYSYMYKSIÄ I

 • Lapsettomuus valintana ja kipuna 
 • Parista vanhemmiksi 
 • Ulkopuoliset suhteet
 • Ero pakona ja ratkaisuna

VI PARISUHTEEN ERITYISKYSMYKSIÄ II

 • Vanhemmuus eron jälkeen
 • Parisuhde uusperheessä 
 • Parisuhdeväkivalta
 • Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa 

TOTEUTUNEET PariTila- koulutukset

 • Hämeen Kesäylilopisto Hämeenlinna 2017
 • Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2017-2018
 • Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2018-2019 

HAUSSA OLEVAT Pari-Tila-koulutukset

 • Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna syksy 2019 - syksy 2020
 • Helsinki 2020, uudistettu 16 koulutuspäivän kestoinen koulutusohjelma.