PariTila                                               PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN YMMÄRTÄMINEN JA HOITO

Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille


Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä parisuhteen ongelmien hoitoon psykoanalyyttisen paripsykoterapian viitekehyksessä.

Uudistetussa ja laajennetussa koulutusohjelmassa on yhdeksän kaksipäiväistä seminaaria, sisältäen Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarin. Koulutusohjelmassa yhdistyvät teoriaopetus, kliininen työ parien kanssa, kirjallisuuden lukeminen, luetun kirjallinen pohtiminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, erilaiset harjoitukset sekä oman parisuhdehistorian henkilökohtainen pohtiminen. Osaan seminaareista valmistaudutaan kirjallisilla ennakkotehtävillä. Kliinisissä seminaareissa opiskelijat tuovat työnohjaukselliseen työskentelyyn omassa työssään heränneitä kysymyksiä.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään hoitavat ja kohtaavat pareja ja haluavat paremmin ymmärtää parisuhteen tiedostamatonta dynamiikkaa. Koulutus on laajuudeltaan 30 op. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksella oikeuden tehdä Kela-korvattavaa paripsykoterapiaa. Yksilöpsykoterapeutit ja ryhmäpsykoterapeutit saavat lisävälineitä parisuhdedynamiikan ja erilaisten parisuhteiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen yksilö- ja ryhmämuotoisissa hoidoissa.Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä parisuhteen ongelmien psykoanalyyttisen hoitoon

Koulutukseen otetaan 10 - 16 osallistujaa.

Kouluttaja Sanna Aavaluoma on vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus), erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti (Väestöliitto) ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti (Therapeiasäätiön koulutuskeskus & Helsingin Psykoterapiayhdistys). Sanna on lisäksi kouluttautunut psykoanalyyttiseen paripsykoterapiaan Lontoossa Tavistock- klinikalla kansainvälisissä kesäkouluissa vuodesta 2011 ja parhaillaan psykoseksuaaliterapiaan (2019-2020)

LATAA ESITE JA HAKULOMAKE TÄSTÄ 

KOULUTUSOHJELMA:

 I PARISUHDE ITSEKSI KASVUN MAHDOLLISTAJANA

 • Paripsykoterapian historia ja kehitys
 • Psykoanalyyttisen paripsykoterapian keskeiset käsitteet
 • Varhaisten ihmissuhteiden vaikutus parisuhteeseen - parisuhde varhaisen kehityksen peilinä

II PARISUHTEEN KRIISIYTYMINEN

 • Yksilöityminen ja eriytyminen parisuhteessa
 • Parisuhde perheen eri kehitysvaiheissa 
 • Parisuhdedynamiikka
 • Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit

III SEKSUAALISUUS SUHTEEN VOIMAVARANA

 • Seksuaalisuuden monimuotoisuus
 • Psykoseksuaalinen kehitys 
 • Seksuaalisuus elämänkaaressa

 IV PARIN PSYKOANALYYTTINEN HOITO JA PARIPSYKOTERAPIAPROSESSI

 • PariTila suhteessa ja terapiassa 
 • Paripsykoterapian puitteet 
 • Paripsykoterapian rakenne 
 • Terapeutin ja parin suhde 
 • Paripsykoterapian prosessi
 • Transferenssi ja vastatransferenssi hoidossa

V SEKSUAALISUUS SUHTEEN HAASTEENA

 • Seksuaaliset häiriöt
 • Parisuhteen seksuaaliset ongelmat
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykoseksuaaliterapia

VI SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT -SEMINAARI

VI PARISUHTEEN ERITYISKYSYMYKSIÄ I

 • Lapsettomuus valintana ja kipuna 
 • Parista vanhemmiksi 
 • Ero pakona ja ratkaisuna
 • Vanhemmuus eron jälkeen
 • Parisuhde uusperheessä

VII PARISUHTEEN ERITYISKYSMYKSIÄ II

 • Ulkopuoliset suhteet 
 • Parisuhdeväkivalta
 • Riippuvuusongelmat
 • Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa 

VIII KLIININEN SEMINAARI

 • Työnohjauksellista työskentelyä
 • Avoimeksi jääneiden kysymysten ymmärtämisen syventämistä
 • Koulutuksen päätös

  SEURAAVAT / HAUSSA OLEVAT Pari-Tila-koulutukset

TOTEUTUNEET PariTila-koulutukset

 • PariTila V , Helsinki 2020-2021
 • PariTila IV HAMK / Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2019-2020
 • PariTila III Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2018-2019 
 • PariTila II Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2017-2018
 • PariTila I  Hämeen Kesäyliopisto Hämeenlinna 2017