VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki

PERUSKOULUTUS 6 PÄIVÄÄ, SYVENTÄVÄ KOULUTUS 5 PÄIVÄÄ

Tieto vakavasta, etenevästä tai parantumattomasta sairaudesta, mullistaa sairastuneen ja hänen läheisensä elämän. Monenlaiset tunteet, kuten huoli, epävarmuus, pelko ja suru valtaavat mielen. Miten säilyttää toivo ja elämänhalu? Herää monenlaisia kysymyksiä elämästä sairauden kanssa, tulevaisuudesta ja kuoleman kohtaamisesta, sekä läheisten selviämisestä sairastuneen kuoleman jälkeen.

Kuuden seminaaripäivän kestoinen peruskoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opetusalan, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka työssään kohtaavat vakavasti sairastuneita ja heidän läheisiään. Koulutus antaa ymmärrystä sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja tukemiseen vakavan sairauden kohdatessa diagnoosin saantihetkestä saattohoitoon ja suruprosessiin. Koulutus on prosessi, jossa päivät muodostavat kokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden voi tilata omaan organisaatioon tai sairaanhoitopiiriin. 

Viiden seminaaripäivän kestoinen syventävä koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseen osallistuneille. Koulutuksessa yhdistyvät syventävä teoriaopetus ja työnohjaus potilastyössä herääviin kysymyksiin. 

Kouluttaja Sanna Aavaluoma on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti vet, paripsykoterapeutti et, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, muistiasiantuntija, saattohoitokouluttaja ja tietokirjailija. Hän on perehtynyt vakavasti sairaiden ihmisten psykoterapeuttiseen auttamiseen vuodesta 2000.

Florence Schmitt on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, vaativan erityistason yksilö- ja perhepsykoterapeutti. Florence on tehnyt psykoterapiaa syöpää sairastavien ja heidän läheistensä kanssa vuodesta 2002 ja tehnyt aiheesta väitöstutkimuksen. 


PERUSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

1. KOKONAISVALTAINEN IHMINEN - RUUMIILLISUUS JA MIELI (SANNA)

 • Ihmisen kasvu ja kehitys vuorovaikutussuhteissa
 • Ruumiilliset kokemukset ja ruumismuisti psyykkisen kokemusmaailman perustana
 • Vakavan sairauden vaikutus ihmismielen ja ruumiin väliseen yhteyteen
 • Etenevien sairauksien vaikutus ihmisen toimintakykyyn
 • Psykoterapeuttisen hoidon ja hoivan vaikutukset ihmiseen sairauden eri vaiheissa

2. VAKAVA SAIRAUS JA PERHE (FLORENCE)

 • Sairauksiin liittyvät ylisukupolviset kokemukset ja niille annetut merkitykset
 • Sukupuu ymmärryksen lisääjänä
 • Hoivaaminen ja hoivatuksi tuleminen
 • Ahdistuksen kannattelu, sietäminen ja kanavoituminen perheessä
 • Vakava sairaus ja vanhemmuus
 • Lapsen vakava sairaus
 • Koko perheen tukeminen
 • Vakava sairaus ja sisarussuhteet

3. IKÄÄNTYMISEN FYYSISET JA PSYYKKISET HAASTEET(SANNA)

 • Ikääntymisen erityispiirteet ja psyykkiset kehityshaasteet

 • Ikääntyvän masennus

 • Muistivaikeudet ja muistisairaudet

 • Työikäisen muistisairaan erityiskysymykset

 • Muistisairauksien vaikutus ihmisen vuorovaikutukseen ja perhesuhteisiin

 • Muistisairaan ihmisen kohtaaminen

4. KUOLEMAN KOHTAAMINEN, SAATTOHOITO (SANNA)

 • Luopuminen, menetys, kuolevaisuus

 • Saattohoito - pyrkimys hyvään kuolemaan

 • Omaan kuolemaan valmistautuminen

 • Miten huomioida koko perhettä saattohoidossa? 

5. PARISUHDE, VAKAVA SAIRAUS JA KUOLEMA (SANNA)

 • Sisäinen pari, tiedostamaton parivalinta, parisuhdedynamiikka
 • Puolison menettäminen
 • Parisuhteen ja yksilöitymiskehityksen vaikutus suruprosessiin ja toipumiseen
 • Puolison menettäneen tukeminen

6. SURUN MONET ULOTTUVUUDET (SANNA)

 • Suruteoriat ja suremisen tavat
 • Normaali suru - komplisoitunut suru
 • Suru elämänkaaren ja perheen kehityksen eri vaiheissa 
 • Eri ikäisten suru
 • Hoitajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen


SYVENTÄVÄ KOULUTUS

1. TUNTEET, UHKA VAI MAHDOLLISUUS (Florence Schmitt)

2. AHDISTUS JA PSYYKKISETPUOLUSTUSMEKANISMIT (Sanna Aavaluoma)

3. KIINTYMYSSUHTEET LAPSUUDESSA JA AIKUISUUDESSA (Florence Schmitt)

4. PARISUHDE JA VAKAVA SAIRAUS II (Sanna Aavaluoma)

5. HOIDON EETTISET KYSYMYKSET (Sanna Aavaluoma ja Florence Schmitt)


  HAUSSA olevat Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tukeminen - koulutukset: 

  Seuraavat peruskoulutusryhmät: 

  •  XII Turku, VSSHP, syksyllä 2022. Seuraa VSSHP:n  koulutuskalenteri - Ryhmässä on muutama vapaa paikka

  Seuraava syventävä koulutus

  Käynnissä olevat Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tukeminen -koulutukset

  Toteutuneet Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tukeminen - koulutukset

  • XI Pori, Satasairaala Kevät 2022
  • X Turku VSSHP Syksy 2021
  • IX Suomen Syöpäyhdistys, 2020-2021
  • VIII Turku VSSHP syksy 2020
  • VII Turku, VSSHP, syksy 2019
  • VI Turku, VSSHP kevät 2019
  • V Tampere, TAYS syksy 2018
  • IV Turku, VSSHP kevät 2018
  • III Hämeenlinna, Hämeen Kesäyliopisto kevät 2018
  • II Turku TYKS syksy 2017
  • I Turku, TYKS kevät 2017

  Toteutuneet Vakavasi sairastuneen psykoterapeuttinen tuki - syventävä koulutusryhmät

  • III Turku VSSHP Kevät 2022
  • II Turku VSSHP 2021
  • I Turku, VSSHP