SUHTEESSA

Ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaikutussuhteissa. Läheisissä suhteissa me tulemme hyväksytyiksi ja rakastetuiksi - mutta myös loukatuiksi ja torjutuksi. Kokemustemme kautta elämäämme vaikuttavat tietoiset ja tiedostamattomat tunteet. Omien tunteiden, kokemusten ja ajatusten tutkiminen terapiasuhteessa lisää itsetuntemusta sekä ymmärrystä itseä ja läheisiä kohtaan. Siten lisääntyy myös tietoisuus omista mahdollisuuksista vaikuttaa oman elämän kulkuun. Rakkauteen ja kunnioitukseen perustuvat ihmissuhteet auttavat meitä voimaan hyvin parisuhteessa, perheessä, ystävien kanssa sekä työssä.Suhteessa Oy:n toiminta perustuu ajatukseen ihmisen elämänkestoisesta psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä kasvun ja kehityksen tapahtumisesta vuorovaikutussuhteissa.  

Yrityksellämme on lupa yksityisten terveydenhuolto- palvelujen tuottamiseen. Psykoterapeuttimme Sanna ja Jouni Aavaluoma ovat Valviran rekisteröimiä psykoterapeutteja, työnohjaajia ja Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajia.

Tarjoamme:

  • psykoanalyyttista pari- ja perhepsykoterapiaa
  • psykodynaamista yksilöpsykoterapiaa
  • työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
  • koulutusta luentoina, koulutuspäivinä ja laajempina prosessikoulutuksina

Sanna Aavaluoma p. 041 5181181

Jouni Aavaluoma p. 040 7589576

Vastaanotto:              Koskelantie 19 A 4            00610 Helsinki

Olemme terapiatakuun kannattajia

.

Olemme Luotettava Kumppani

Olemme julistautuneet Syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Lue lisää .https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi