MuisTila

MuisTila Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva


Muistisairaudet koskettavat yhä useampaa perhettä. Muistisairaudet vaikuttavat laaja-alaisesti ihmisen toimintakykyyn, tunne-elämään ja vuorovaikutussuhteisiin. Muistisairaan ihmisen hyvä hoito edellyttää koko perheen huomioivaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Seitsemän seminaaripäivän kestoinen, puolen vuoden aikana toteutuva koulutus on tarkoitettu kaikille muistisairaita ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. MuisTila Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva -koulutus perustuu psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen ja psykoterapian perusteiden soveltamiseen yksilöiden, parien ja perheiden hoidossa diagnoosin saannista saattohoitoon. 


Koulutuksen tavoitteina on:

 • Oivaltaa elämäntarinan ja perhesuhteiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.
 • Nähdä vakava sairaus koko perheen näkökulmasta.
 • Rohkaistua sairastuneiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa.
 • Kehittää omaa työtä Muistisairaiden ihmisten kuntoutuksessa, hoidossa ja hoivassa.


Koulutuksen sisältö:

 1. ELÄMÄNTARINA HYVÄN HOIDON PERUSTANA: Psyykkisen kasvun portaat, Elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys, Elämänkaaritietojen tallentaminen, Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu
 2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE: Perheen kehitysvaiheet ja - haasteet, Parisuhde, Vanhemmuus, Varhainen hoiva mielen rakentajana, Sisaruussuhteet elämäntaitojen opettajana, Isovanhemmuus, Ylisukupolvisuus
 3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO I : Psykoterapeuttisen hoidon elementit
 4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO II: Rakkaan kanssa kuutamolla - parisuhde muistisairauden kajossa, Parisuhde- muistisairaus- seksuaalisuus, Kunnes kuolema meidät eriyttää; Parisuhteen merkitys parin luopumisprosessille ja lesken toipumiselle.
 5. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO III: Tähdenlentoja: Koko perhe mukana hoidossa, Lapsi ja vanhemman muistisairaus, Sukupuu hoidon välineenä.
 6. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO IV: Ryhmät sairastuneille, puolisoille, pariskunnille, aikuisille lapsille ja leskille, Ryhmän ohjaamisen perustaidot
 7. KUOLEMAN KOHTAAMINEN, MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO, HOITAJAN HYVINVOINTI JA JAKSAMINEN; Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa, Saattohoito kuoleman läheisyydessä, Surun ja masennuksen erottaminen, Komplisoidun surun riskien tunnistaminen, Hoitajan hyvinvointi ja jaksaminen

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena vuorovaikutteisena etäkoulutuksena ZOOM- alustalla. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin sekä aktiivista osallistumista ryhmäkeskusteluihin. Koulutukseen osallistuminen edellyttää vakaata internet-yhteyttä sekä tietokonetta, jossa on kamera. 


TOTEUTUNEET KOULUTUKSET

 • Zoom -etäkoulutus yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa 2022
 • Zoom-etäkoulutus 2020
 • Rovaniemi  2019-2020
 • Kouvola 2019

MuisTila MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO JA HOIVA

14.2.-24.10.2023 Yhteistyössä Hämeen Kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautuminen 30.1.2023 asti. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

MUISTISAIRAUS PARISUHTEESSA JA PERHEESSÄ  2-3.3.2023

Kaksipäiväinen erityisseminaari muistisairauden vaikutuksista parisuhteeseen ja perhesuhteisiin. 

PARISUHDE, MUISTISAIRAUS ja SEKSUAALISUUS 9-10.8.2023

Kaksipäiväinen erityisseminaari muistisairauden parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen tuomista haasteista.