.

Sanna Aavaluoma & Ulla-Maija Kyrölä: 

Tornadon kohtaaminen

ISBN 952-9798-10-5 Resurssi 2003 Nidottu, 129s

Tornadon kohtaaminen: dementoituva tornadon pyörteessä...läheinen uupumisen kierteessä...Toiminnallista menetelmistä apua dementoituville ja heidän läheisilleen. 

TORNADON KOHTAAMINEN avaa näkökulman dementoituvan ja hänen läheistensä maailmaan. Kirja on tarkoitettu kaikille, joita dementia koskettaa. 

  • Hoitohenkilökunta ja opiskelijat saavat kirjasta virikkeitä ja välineitä dementiahoidon kehittämiseen. 
  • Psykodraaman ammattilaiset hyötynevät eniten ryhmäprosessin kuvauksesta ja draamamenetelmien soveltamisesta.
  • Läheiset ja omaiset hyötyvät kirjasta, kun se auttaa heitä tunnistamaan omia tunteita ja tarpeita ja rohkaisee tuen etsimiseen. 

TOIMINNALLISET MENETELMÄT ovat psykodraamana tunnetun ryhmäterapian käyttämiä työvälineitä, jotka auttavat ryhmän jäseniä tutkimaan toiminnallisesti omaa elämäntilannetta ja sen kipukohtia. Vaikka varsinaisen psykodraaman ohjaaminen edellyttää ammattikoulutusta, toiminnalliset menetelmät sisältävät myös sellaisia toimintatapoja, joista kuka tahansa hoidon ammattilainen voi hyötyä. 

Kirja kuvaa draamamenetelmien käyttöä ja soveltamista dementiahoidossa, sekä dementoituvien, että omaisten ryhmissä. Dementia voi tornadon tavoin tuhota tai vaurioittaa ihmissuhteita. Dementoituva ei voi päästä tornadon ulkopuolelle, mutta hänen olonsa sen sisällä voi helpottua. Omainen voi psykodraaman avulla välttää joutumista uupumisen kierteeseen. 


PAINOS LOPPU - TIEDUSTELUT ullamaijakyrola(at)hotmail.com