Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki - koulutukset on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijöille. Koulutus sairaanhoitopiireille tai organisaatioille sovitaan tilauskoulutuksena. 

PERUSKOULUTUS 6päivää

 1. Kokonaisvaltainen ihminen - Ruumiillisuus ja mieli, Psykoterapeuttisen hoidon ja hoivan elementit
 2. Ylisukupolvisuus ja perhesuhteet, Sisarussuhteet, Parisuhde, vakava sairaus ja kuolema, Sukupuu hoidon välineenä
 3. Lapsi ja vanhemman vakava sairaus, Vakava sairaus ja vanhemmuus, Lapsen vakava sairaus ja kuolema
 4. Ikääntymisen fyysiset ja psyykkiset haasteet, Vanhus potilaana, Muistisairaan ihmisen kohtaaminen
 5. Kuoleman ja kuolevan kohtaaminen, Palliatiivinen hoito, Saattohoito
 6. Surun ulottuvuudet, Eri ikäisten suru, Surun ja masennuksen erottaminen, Hoitajan tunteet ja työssä jaksaminen.

SYVENTÄVÄ KOULUTUS 5 päivää

Peruskoulutuksen käyneille jatkokoulutus, joka koostuu syventävistä teorialuennoista ja työnohjauksesta.

 1. Tunteet - uhka vai mahdollisuus
 2. Psyykkiset puolustusmekanismit
 3. Kiintymyssuhteet lapsuudessa ja aikuisuudessa
 4. Parisuhde ja vakava sairaus
 5. Hoidon eettiset kysymykset 

SEURAAVAT PERUSKURSSIT:

VSSHP:n työntekijöille - ryhmä käynnistyy huhtikuussa 2023

Mikkelin kesäyliopistossa ryhmä käynnistyy toukokuussa 2023

SEURAAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS

Ryhmä peruskurssin käyneille VSSHP:n työntekijöille käynnistyy elokuussa 2023