.

Muistisairaan Läheisen kirja

Perheenjäsenen sairastuminen ravistelee koko perhesysteemiä ja ajan myötä vaatii muuttamaan arjen totuttuja kuvioita. Samalla tämä uusi tilanne antaa mahdollisuuden elämänarvojen uudelleen järjestämiseen, rakkauden, huolehtimisen ja yhdessä selviämisen tunteen vahvistumiseen. Vaikka rakkaus ja välittäminen ovat aina arvokkaita asioita, sairaus tuottaa hyväänkin elämään ja suhteisiin epävarmuutta ja turvattomuutta. 

Tämä kirja on tarkoitettu Sinulle, muistisairaan läheinen. Tässä uudessa elämäntilanteessa kirjoittajat haluavat rohkaista sinua huolehtimaan itsestäsi. Toivomme, että tämä kirja käynnistää ja mahdollistaa elämässäsi jotakin uutta hyvinvointia tuottavaa. Omaishoitajana tai läheisesi tukijana omat ajatuksesi, tunteesi ja tarpeesi ovat ehkä jääneet taka-alalle. Kirjan avulla voit toivottavasti pysähtyä kuulostelemaan sitä, miten itse voit elämässäsi. Oma hyvinvointisi on tärkeää sekä itsesi, että läheisesi vuoksi. 

Muistisairaan LÄHEISEN kijran tarkoitus on auttaa lukijaa tunnnistamaan omia ajatuksiaan, arvojaan, tunteitaan ja tarpeitaan sekä säilyttämään sisäinen yhteys niihin riippumatta siitä, minkälainen konkreettinen elämäntilanne ja konkrettiset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen ovat.