Muistisairaan LÄHEISEN KIRJA

Tunteet elämässäsi -
Tunne elämäsi -
Tunne itsesi -
Tunne tunteesi -
Elämäsi tunteet -
Tunne-elämäsi -
Elä tunteesi -
Elä elämääsi


  Kirjan hinta on 12€ / kpl sis. alv ja toimituskulut. Sanna Aavaluoma ja Tarja Tammelin kirjoittivat muistisairaan LÄHEISEN KIRJAn vuonna 2008. Nyt kymmenen vuotta sen ilmestymisen jälkeen on saatavilla uusi painos!

Sairauden vaikutuksia elämään ja perhesuhteisiin tulisi käsitellä koko perheen ja erityisesti puolisoiden yhteisissä keskusteluissa. Muistisairauden ja parisuhteen näkökulmasta tarvitaan sekä puolisoita yhdistäviä tukitoimia, että kummankin erillisyyttä tukevia toimia. Ilman apua puolisot ajautuvat eroon toisistaan ennen kuin se sairauden näkökulmasta olisi välttämätöntä. Parisuhteessa puolisoiden psyykkinen erillisyys ei tarkoita irrallisuutta tai läheisyyden puutetta. Puolisoiden psyykkinen erillisyys mahdollistaa toisen kunnioittamisen ja hyväksymisen sekä myötätuntoisen läheisyyden kokemuksen. Muistisairaus hämärtää ja rikkoo ihmisten välisiä psyykkisiä rajoja sairauden etenemisen ja lisääntyvän avun tarpeen myötä. Tämä kirja on kirjoitettu vastavoimaksi tälle hämärtymiselle. Itsen rakastaminen ja itsestä huolehtiminen eivät merkitse sairastuneen läheisen unohtamista tai huonoa hoitoa. Jokainen meistä on rakkauden ja huolenpidon arvoinen.

Muistisairaan LÄHEISEN kirjan tarkoitus on auttaa omaishoitajaa tunnistamaan ja säilyttämään sisäinen yhteys omiin ajatuksiin, arvoihin, tunteisiin ja tarpeisiin - riippumatta siitä konkreettisesta elämäntilanteesta ja mahdollisuudesta aina toteuttaa niitä.