Läsnäoloa

PSYKOTERAPEUTIT

Psykoterapeuteillamme on Valviran myöntämä psykoterapeuttinimike ja kelpoisuus Kela palveluntuottajina. 

SANNA AAVALUOMA

Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja keskusteluista innostuva. Uskon ihmisen pyrkimykseen ja mahdollisuuteen kasvaa ja kehittyä. Pari- ja perheterapiassa minulle on tärkeää olla kaikkien puolella olematta ketään vastaan. Toisen ajatusten ja tunteiden kunnioittaminen unohtamatta omia tunteita on kaikissa ihmissuhteissa tärkeää.
Viitekehykseni on systeeminen ja psykoanalyyttinen.

Olen Kelan kuntoutuspalveluntuottaja pari- ja perhepsykoterapiassa sekä vanhempainohjauksessa.

Koulutukseni:

 • Sairaanhoitaja 1986
 • Psykiatrian erikoissairaanhoitaja 1991
 • Psykodraamaohjaaja (Certified practitioner of psychodrama, sociodrama and group psychotherapy) ( 2002 Helsingin Psykodraamainstituutti)
 • Työnohjaaja (2004 Suomen Morenoinstituutti)
 • Erityistason perhepsykoterapeutti (2007 Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus)
 • Vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (2009 Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus)
 • Erityistason paripsykoterapeutti 1+3 vuotta (Väestöliitto 2009 - 2012)
 • Muistiasiantuntijan - Diploma - koulutusohjelma (30 op) 2009 - 2011 (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Suomen Muistiasiantuntijat ry)

 • Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutus 113op, 4 vuotta (Therapeiasäätiön koulutuskeskus & Helsingin Psykoterapiayhdistys 2012-2016)
 • Saattohoitokouluttaja 2017
 • Kriisityön täydennyskoulutus psykoterapeuteille 2017-2018 (Therapeiasäätiön koulutuskeskus)
 • Psykoterapian kouluttajakoulutus (Helsingin Psykoterapiayhdistys 2018)
 • Psykoseksuaaliterapeutti                                     (Tavistock Relatioships, London 2019-2020)
 • Kliininen seksologi                                                    (Sexpo 2021-2022)


 • Laillistettu sairaanhoitaja, TEO 1986
 • Erikoissairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoito TEO 1991
 • Psykoterapeutti et, perheterapia TEO 2007
 • Psykoterapeutti vet, perheterapia Valvira 2010
 • Psykoterapeutti et, paripsykoterapia Valvira 2012


Toimin psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian edustajana EFPP Suomen kansallisen verkoston hallituksessa.JOUNI AAVALUOMA

Olen rauhallinen, kuunteleva, keskusteleva ja asioita aktiivisesti pohtiva psykoterapeutti. Suhtaudun avoimesti erilaisiin näkökulmiin elämästä. Toista kunnioittava elämän monimuotoisuutta tarkasteleva lähestyminen on minulle ominaista.

Teen sekä pitkäkestoista psykoterapiaa että lyhytterapiaa. Viitekehykseni on psykodynaaminen ja kognitiivis-analyyttinen.
Minulla on Kela-pätevyys nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapiaan.

Tiedustele vapaita aikoja: 040 758 9576 tai sähköpostitse psykoterapia.aavaluoma(at)gmail.com


Koulutukseni

 • Mielisairaanhoitaja 1984
 • Toimintaterapeutti 1989
 • Musiikkiterapeutti 1991
 • Psykodynaaminen psykoterapiakoulutus 1998
 • Erityistason psykoterapeutti 2007
 • Työnohjaaja 2007
 • Filosofian maisteri - musiikkiterapia 2011 (Jyväskylän yliopisto)
 • Interpersoonallisen psykoterapian täydennyskoulutus 2011
 • EMDR I ja II 2012
 • IPT-G 2012
 • Seksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 2013-2014
 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti 2020 (Helsingin yliopisto)