.

Sanna Aavaluoma

Elämä SuhteelliSeksi- kirjoituksia psykoseksuaalisuudesta

ISBN 978-952-68832-3-6 Suhteessa Oy 2020  Sidottu, 360s.


Seksuaalisuus kuuluu erottamattomasti ihmisyyteen ja elämään. Se kehittyy, elää ja muuntuu elämän aikana. Seksuaalisuudessa kietoutuvat yhteen ihmisen ruumiillisuus, mielen sisäinen maailma ja ihmissuhteet. Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisen identiteettiä. Seksuaalisuuden ilmentäminen näyttäytyy päivittäisessä elämässä sisäisessä kokemusmaailmassa, itseilmaisussa, ihmissuhteissa ja seksuaalisessa toiminnassa. Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin yhdynnät ja seksi. Se on seksuaalisen nautinnon kokemista ajatuksissa, fantasioissa ja ruumiillisina tuntemuksina. Se on intiimiyttä, hellyyttä, vastavuoroisuutta ja jakamista toisen ihmisen kanssa. Kahden ihmisen välisessä seksuaalisuudessa heräävät molempien varhaiset suhdekokemukset ja niiden vaikutus mielen sisäiseen kokemusmaailmaan. Toisen kanssa koetaan uudelleen tunteita ja oloja, jotka ovat rakentuneet elämänaikaisissa hyvissä ja kannattelevissa suhteessa olon hetkissä. Toisen kanssa aktivoituvat uudelleen elettäväksi myös tunnekokemukset, jotka ovat estäneet turvallisen yksilöitymiskehityksen tai vaurioittaneet omaa sisäistä turvallisuuden kokemusta. Yksilön ja parin seksuaalisissa haasteissa ja ongelmissa näyttäytyy kummankin koko eletty elämä. Siinä on kaikuja ja varjoja myös edellisten sukupolvien suhteessa olon kysymyksistä ja ratkaisuista. Seksuaalisten ongelmien hoidossa ei voida ohittaa mitään ihmiselämän ulottuvuutta. Hoidossa tulee yhdistyä ymmärrys ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, seksuaalilääketieteestä, mielen rakentumisesta, mielen tiedostamattomasta maailmasta sekä ihmissuhteiden dynamiikasta. 

Tieto ihmisen seksuaalisuudesta on lisääntynyt voimakkaasti tällä vuosituhannella. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on avautunut niin lääketieteen kuin psykologian aloilla. Aiemmin häiriöiksi tai sairaudeksi nähdyt seksuaalisuuden muodot ymmärretään nyt sen ilmenemisen laajaan kirjoon kuuluviksi. Niin ikään erilaiset parisuhteen ja perheiden muodot ovat löytämässä hyväksynnän ja olemassaolon oikeuden yhteiskunnassamme. Samaan aikaan erilaisuus pelottaa ihmisiä ja herättää monissa ahdistuksen tunteita. Erilaisuuden hyväksymisen vaikeus ja haasteet ovat osa elämämme todellisuutta. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kokevat eriarvoisuutta, ennakkoluuloja ja epäasiallista kohtelua. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden salliminen ei kuitenkaan toteudu vähemmistöjenkään keskuudessa. Heteronormatiivisuudesta on tullut toisille kirosana. Osalla seksuaalivähemmistöihin kuuluvista on voimakas tarve määritellä itsensä tiettyyn erityisryhmään kuuluvaksi. Oleellista niin elämässä kuin auttamistyössäkin on ymmärtää ihmisen tarve ja kaipuu läheisyyteen, rakastamiseen ja rakastetuksi tulemiseen. Jokaisella on oikeus toteuttaa seksuaalisuutta, joka ei loukkaa tai satuta toista. Rakkauteen, rakastamiseen ja intiimissä ihmissuhteessa elämiseen liittyy haasteita ja ongelmia riippumatta ihmisen sukupuoli-identiteetistä, seksuaali-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai suhdetyypistä, jossa hän elää.Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyyden syvintä olemusta. Ihmisen seksuaalisuudessa ja sen ongelmissa yhdistyvät ruumiillisuus, psyykkinen kasvu ja kehitys, sisäistetyt suhteet, tiedostamaton mielikuva- ja merkitysmaailma sekä elämänaikaiset kokemukset ihmissuhteissa. 

Yksilön seksuaalinen hyvinvointi edellyttää itsekokemusta, joka on riittävässä sopusoinnussa oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kanssa. Parisuhteessa seksuaalisen hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää puolisoiden yksilöllisten seksuaalisten maailmojen riittävää jakamista, vuorovaikutukseen laajentumista ja yhteen liittymistä  parin kehitystä SuhteelliSeksi. Parin psykoseksuaaliterapiassa yhdistyvät parisuhteen ja sen ongelmien psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito, seksuaalilääketiede, puolisoiden ja parisuhteen suhde- ja seksuaalihistoria sekä harjoitukset ja tehtävät, jotka auttavat paria luomaan uudenlaista suhdetta itseensä, toisiinsa ja seksuaalisuuteensa. 

Tällä kotisivulla julkaistut SuhteelliSeksi -blogit on koottu ja jäsennelty tähän kirjaan neljäksi teemakokonaisuudeksi: 

  • Psykoseksuaalisuus, 
  • Seksuaalisuus suhteessa 
  • Seksuaaliset ongelmat 
  • Psykoseksuaaliterapia  

Kirjan aloittaa aiemmin julkaisematon kirjoitus Rakkautta ja riemua, joka on kunnianosoitus Theodoor Hendrik van de Veldelle (1873-1937)