Kirjoituksia SUHTEESSA olosta

SUHTEESSA - Blogi

Prologi

18.08.2019

Kirjoittaminen on aina ollut minulle tapa jäsentää ajatteluani. Oman arkeni ohimeneviä hetkiä ja tunnelmia kuvaan kännykkäkameralla. Vuoden vaihteessa 2018 selasin kameran muistiin kertyneitä otoksia. Kuvat alkoivat puhua minulle uudella tavalla. Teoriat suhteessa elämisen iloista ja haasteista alkoivat elää kuvien kautta. Idea ihmissuhteisiin...

Minkälaisia mielikuvia värikäs elämä, elämän värit tai värikäs persoona sinussa herättää? Entä minkälaista on väritön elämä? Värit sisäisessä ja ulkoisessa todellisuudessamme puhuvat jokaiselle omaa kieltään. Yhdelle yksivärinen on harmoninen, toiselle tylsä. Jollekin värikkyys on elämän ehto, toiselle se merkitsee levottomuutta. Joku haluaa värit...

Ihmisen kaipuu rakkauteen, läheisyyteen, kosketukseen, jakamiseen ja yhdessäoloon ei pääty, vaikka hänen parisuhteensa päättyisikin. Suhteesta lähtemisen, jätetyksi tulemisen tai leskeksi jäämisen myötä yksinäisyys voi olla erilaista. Jokaisen erokokemuksen jälkeen tulisi voida koota itsensä riittävän eheäksi, voidakseen avata mielensä jossakin...

Vaikka eläinlajit kommunikoivat toisilleen monilla tavoin, on ihmisellä käytössään erityinen lahja - puhuttu kieli kaikkine murteineen. Osaamme hellitellä ja koskettaa sanoillamme, äänellämme ja puheellamme. Vauvoille leperrellään. Rakastuneilla on oma yhteinen kielensä, jota muut eivät aina ymmärrä. Parisuhteessa voidaan satuttaa toista monella...

Kun elämässä asiat sujuvat tavalliseen totuttuun malliin voimme itse määritellä asiat, joita pidämme tärkeinä ja vaikuttaa tapaamme olla ja elää. Kun toinen puolisoista sairastuu, parisuhteen perusta järkkyy - joskus hetkellisesti, joskus pidemmäksi aikaa, joskus pysyvästi. Joskus perusta ei kestä sairautta ja suhde romahtaa. Olen saanut...

Elämä on täynnä vaaroja ja mahdollisuuksia loukkaantua fyysisesti tai henkisesti. Suhtautumisemme elämään ja vaaroihin vaihtelee suuresti. Jotkut haluavat suojata itsensä ja läheisensä pumpulilla, etteivät joutuisi kohtaamaan mitään kovaa tai epämiellyttävää. Toinen suhtautuu vaaroihin välinpitämättömästi. Hän ei välttämättä koe tai näe lähellään...

Sähköteknisesti maadoittaminen merkitsee virtapiirin yhteyttä maahan. Sen tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteiden toiminnan turvallisuutta. Maadoitetun sähköjärjestelmän vuotovirta viedään johtimen avulla maahan, jolloin se ei ole vaarallista. Maadoittaminen on osa vikasuojausjärjestelmää, joka rajoittaa vikatapauksissa esimerkiksi ukkosen...

Katseeseen, katsomiseen ja nähdyksi tulemiseen liittyvät sanonnat "Silmät ovat sielun peili" ja "Lapsi näkee itsensä vanhempien katseessa" kertovat kauniisti rakkaudesta ja häpeästä. Rakastava katse tallentaa ja vahvistaa lapsen kokemusta itsestään ihanana, rakastettavana ja rakastavana. Ohittava, mitätöivä tai moittiva katse sen sijaan viestittää...

Tähtitarhassa

23.06.2019

Suomalaisessa kulttuurissa vaatimattomuutta pidetään hyveenä ja ylpeyttä paheena. Vanhan kansan sanonnat sisältävät järkyttävän määrän lapsen turvallisuuden kokemuksen ja hyvän itsetunnon rakentumista estäviä ohjeita. Niiden mukaan liiallinen sylissä pito ja helliminen pilaa lapsen. "Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee" selittää sitkeästi...

Palava rakkaus

16.06.2019

Mielikuvissamme kesään liittyy paljon myönteistä. Lämpöä, mökillä oloa, lomaa, ulkoilua, uimista. Lähisuhteiden kannalta se merkitsee yhdessäoloa, rentoutta ja mahdollisuuksia viettää aikaa arjesta poikkeavalla tavalla. Kesällä sateetkin ovat vilvoittavia, myrskyt mahtavia luonnonvoimia ja ukkoset taivaan ilotulitusta. Nämä tunnepitoiset asiat ovat...

Viimeaikaiset urheilutapahtumat ovat nostaneet Muumihahmoista kenties surullisimman, Mörön, huomion keskipisteeseen. Sen lisäksi ilman ennakko-odotuksia saavutettu maailmanmestaruus herätti toivottavasti meidät suomalaiset miettimään itseluottamuksen ja yhteisöllisyyden voimaa ja merkitystä niin urheilun kuin koko elämän kannalta. Vaatimattomuuden,...

Tänä viikonloppuna tuhannet koululaiset ovat iloinneet kouluvuoden päättymisestä ja kesäloman loman alusta. Monissa kodeissa on juhlittu koulunsa tai opintonsa päättäneitä nuoria. Heitä on kukitettu ja onniteltu valmistumisen johdosta. Toiset iloitsevat riemukkaina, toiset ahdistuvat tulevaisuudesta. Toisten suunnitelmat ja tavoitteet ovat selvät,...

Ihmissuhteen päättyminen on elämän raskaimpia kokemuksia. Riippumatta eroon johtaneista syistä suhteen päättyminen pudottaa kokijansa yksinäisyyden ja avuttomuuden tunteisiin. Eron jälkeen ihminen saattaa kokea oman olonsa kuolleeksi, epätodelliseksi, hylätyksi, arvottomaksi tai kelvottomaksi. Nämä itsetuntoa romuttavat tunteet herättävät myös...

Aloitin työpäivääni eräässä helsinkiläisessä Terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Yksikkö, johon olin menossa työnohjaajaksi, on lukittujen ovien takana. Käytävällä ennen sisäänkäyntiä olevassa kopissa istui kaksi vahtimestaria. Kopin lasiluukut olivat kiinni. Yritin koputella luukulle ja näyttää elekielellä, että kaipasin jompaakumpaa heistä...

Äitienpäivänä juhlistetaan äitejä, ollaan kiitollisia ja pohditaan äitiyden merkitystä. Kun elämässä kaikki sujuu riittävän hyvin, lapsi saa syntyä maailmaan odotettuna, toivottuna ja rakastettuna. Äiti voi nauttia äitiydestään ja vanhemmuudesta elämään kuuluvista haasteista ja vastoinkäymisistä huolimatta. Äitiyteen ja äitienpäivään liittyy myös...

Vappu on kevään, ylioppilaiden ja työläisten juhla. Sen juhlintaan kuuluvat aatteelliset vappumarssit, kuorolaulu, ilmapallot, serpentiinit, harvinaisten autojen ajelut, sima ja tippaleivät, kuohuvat juomat ja brunssit puistoissa. Vanhat kellastuneet ylioppilaslakit kaivetaan kaappien kätköistä. Vappuna valkolakin päähän painaminen muistuttaa...

Lähtiessäni kotimatkalle Etelä-Afrikasta 27.4. maassa vietettiin kansallista Vapauden päivää. Matkalla kuulin monia tarinoita maan edesmenneestä presidentistä, Nobel-palkinnon saaneesta rauhan aktivistista Nelson Mandelasta. Hänet vangittiin aktiivisen apartheidin vastaisen toimintansa vuoksi. Vapauduttuaan 27 vuoden vankeudesta hän kieltäytyi...

Pääsiäinen on kristillisessä perinteessä kärsimyksen ja ylösnousun juhla. Sitä edeltää hiljainen viikko, jota kutsutaan myös piinaviikoksi. Pääsiäisen teemoihin kuuluvat viimeinen ehtoollinen, kieltäminen, kavaltaminen, nöyryyttäminen, ristiinnaulitseminen, kuolema, ylösnousemus, syyllisyys ja anteeksianto. Miten pääsiäisen tarinaa voidaan kuulla...

Samasta puusta

14.04.2019

Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä sisarusten päivää. Oletko sinä lähtöisin suuresta perheestä vai vanhempiesi ainoa lapsi? Oletko nauttinut yhdessä olosta sisarustesi kanssa? Oletko kokenut heidän kanssaan erilaisuutta ja ulkopuolisuutta? Onko joku teistä mielestäsi ollut isän tai äidin lellikki? Oletko menettänyt sisaruksesi kuolemalle tai...

Käsitykset ihmisen mahdollisuudesta muuttua vaihtelevat voimakkaasti. Jotkut ajattelevat persoonallisuuden muovautuvan nuoruusiän myötä pysyväksi ja sen jälkeen vaikeasti muuttuvaksi. Joidenkin mielestä persoonallisuus muovautuu kaiken aikaa. Toiset ajattelevat muutoksen mahdollistuvan vääristyneitä ajatusmalleja muokkaamalla. Ihmisen voidaan nähdä...

Vauvasta alkaen ihmisen olemassaolon ehto on toinen ihminen. Tarvitsevuuden ja yhteyden kaipuun hyväksyminen mahdollistaa meille myötätuntoisen läsnäolon ja yhteisiä merkittäviä kokemuksia toistemme kanssa. Valitettavasti ihmisyyteen kuuluu myös kyky välinpitämättömyyteen, ylimielisyyteen, kylmyyteen, julmuuteen ja tuhoavuuteen. Kun ihminen syystä...

Olemme viettäneet yhdenvertaisuuden edistämiseen pyrkivää rasismin ja syrjinnän vastaista viikkoa. Rasismi on henkilön tai ihmisryhmän syrjintää, joka perustuu hänen ominaisuuksiinsa, kuten rotuun, etnisyyteen, alkuperään ja kulttuuriin. Ihminen voi kokea myös sukupuoleen tai ikään liittyvää syrjintää. Syrjintä on perusteetonta yksilön saattamista...

Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä aivoviikkoa. Sen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä huolehtimaan aivoterveydestään ja siten ennaltaehkäisemään muistisairauksia ja muita neurologisia sairauksia. Aivoterveyden yhteydessä puhutaan paljon liikunnasta, ravinnosta ja aivojen haastamisesta. Miksi ei puhuta koko elämänkaaren aikaisten...

Saanko luvan?

10.03.2019

Maaliskuu on tasa-arvon kuukausi! Peräkkäisillä viikoilla vietetään ensin naistenpäivää ja sen jälkeen Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Kansainvälisenä naistenpäivänä juhlitaan kaikkia naisia huolimatta heidän iästään, siviilisäädystään tai siitä, onko heillä lapsia. Perustuslakimme mukaan ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia. Tasa-arvoa...

Parisuhteeseen ladataan tänä päivänä suuria odotuksia. Elämän tiivistyessä työelämän, perhe-elämän ja elämyselämän muodostamaan kolmioon on parisuhteen asema tuossa kolmiossa kuumottava kysymys. Ranskalainen perinne romanttisen parisuhteen etusijalle asettamisesta haastaa perinteisen perheajattelun, jossa pikkulapsiperheessä parisuhteen ajatellaan...

Elias Lönnrot päiväsi esipuheensa Kalevalan käsikirjoitukseen 28. helmikuuta 1835. Päivää vietetään nykyisin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä. Kulttuuri kannattelee kansaansa monella tavalla. On asioita, kuten Kalevala, jotka tiedostamme suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluviksi. Samaan aikaan on olemassa syvällä tasolla olevia...

Vahvasti Sinun

17.02.2019

Vanhempien välisellä parisuhteella tiedetään olevan suuri merkitys perheen lasten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen, heidän koulumenestykseensä ja myöhempään kykyynsä rakentaa hyviä ihmissuhteita ja hyvää omaa elämää. Parisuhteen laatu vaikuttaa myös puolisoiden kykyyn tukea toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa. Kun toinen...

Valentinen päivää vietetään ensi viikolla. Päivän historia ulottuu Antiikin Roomaan, jossa sen juhlalla kunnioitettiin Junoa, roomalaisten naisten ja avioliiton jumalatarta ja luonnon jumalaa Pania. Monissa maissa Valentinen päivää vietetään romanttisen rakkauden juhlana. Siihen liittyy monia meille tuttuihin juhannustaikoihin verrattavia...

Jokainen ihminen tarvitsee toista ihmistä selviytyäkseen tässä elämässä. Se, miten määrittelemme tarvitsevuutta ja toisilta saamaamme sen sijaan vaihtelee voimakkaasti. Jotkut kokevat, etteivät tarvitse toisten apua ja tukea. Toiset kokevat, etteivät pärjää missään asiassa itsekseen. Kun emme saa toiselta sitä mitä sillä hetkellä tarvitsisimme,...

Pullon Henki

27.01.2019

Yksi parisuhdetta vakavasti haastava tilanne on jommankumman puolison kokemus oman tilan puuttumisesta suhteessa. Kokemusta sanoitetaan ahtauden tunteella, nurkkaan ahdistetuksi tulemisen ololla, kuristuksen tunteella kurkussa tai vaikeudella hengittää vapaasti. Kun kontrollointi on astunut häiritsevässä mittakaavassa osaksi suhteen dynamiikkaa, se...