Prologi

18.08.2019

Kirjoittaminen on aina ollut minulle tapa jäsentää ajatteluani. Oman arkeni ohimeneviä hetkiä ja tunnelmia kuvaan kännykkäkameralla. Vuoden vaihteessa 2018 selasin kameran muistiin kertyneitä otoksia. Kuvat alkoivat puhua minulle uudella tavalla. Teoriat suhteessa elämisen iloista ja haasteista alkoivat elää kuvien kautta. Idea ihmissuhteisiin liittyvien arkisten tilanteiden, valokuvien ja psykoanalyyttisen teorian yhdistämisestä alkoi kypsyä mielessäni. Kuvat mahdollistivat henkilökohtaisen elämäni ja potilastyössäni 20 vuoden aikana syntyneiden kokemusten yhdistymisen meitä kaikkia ihmisiä koskeviksi pohdinnoiksi. Kuvien kautta jokin uusi, yllättävä elementti kytkeytyi kirjoituksiin ja teoriaan. Ensimmäiset kirjoitukset syntyivät muutaman viikon välein, mutta pian minussa elävät tarinat alkoivat kuplia kuvien kautta sanoiksi joka viikko. Blogi Kirjoituksia SUHTEESSA olosta oli syntynyt. 

Kiitos kaikille teille, jotka olette lukeneet kirjoituksiani, kommentoineet niitä ja keskustelleet niistä! Teiltä saamani palaute rohkaisi kokoamaan kirjoitukset kirjaksi. Pian painosta tuleva kirja on kokoelma kaikista tähän mennessä syntyneistä kirjoituksista. Julkaistut 68 kirjoitusta on kirjassa jäsennetty neljäksi teemalliseksi kokonaisuudeksi. 

  • Ensimmäinen osa OLO SUHTEESSA sisältää 12 kirjoitusta erilaisista suhteissa elämisen ja olemisen kysymyksistä ja niihin vaikuttavista olosuhteista.  
  • Toinen osa TUNNE SUHTEESSA koostuu 15 tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja ilmaisemiseen liittyvästä haasteesta.  
  • Kolmas osa PARI SUHTEESSA sisältää 18 kirjoitusta parisuhteesta ja rakkaudesta.
  • Neljäs osa VUOSI SUHTEESSA seuraa vuoden kiertoa 23 vuodenaikoihin sekä juhla- ja teemapäiviin liittyvällä kirjoituksella.

Samat teemat ilmenevät limittäin useissa eri kirjoituksissa, kuitenkin aina hieman eri näkökulmasta tai eri asiayhteydessä. Näitä päällekkäisyyksiä ei ole muokattu tai poistettu seuraavista syistä: Kirjoitukset ovat lyhyitä kokonaisuuksia ja ne on alun perin kirjoitettu luettavaksi itsenäisinä tarinoina. Sisällön karsiminen olisi tehnyt niistä torsoja. Yksi psykoanalyyttisen teorian keskeisistä ajatuksista on varhaisten kokemusten merkitys myöhempien suhteessa olemisen tapojemme lähtökohtana. Koska kirjoitukset käsittelevät tunne-elämän ja ihmissuhteiden haasteita ja kysymyksiä, niissä useimmiten myös sukelletaan lapsuuteen. Psykoterapia on hidas kasvuprosessi, jossa oivallukset eivät johda välittömään muutokseen. Oivallusten synnyttämän uuden on tultava todeksi myös tämän päivän ihmissuhteissa ja eri tilanteissa. Psykoterapiassa puhutaankin elämän teemojen, kysymysten ja haasteiden läpityöstämisestä. Se ilmenee elämän ja ihmissuhteiden haasteiden pohtimisessa, tuntemisessa ja kokemisessa toistuvasti ja monelta kannalta niin henkilökohtaisessa elämässä kuin psykoterapiasuhteessakin. Ihminen ei tule koskaan valmiiksi. Jokainen oivallus auttaa jäsentämään mielessä jotakin, joka taas herättää uusia kysymyksiä sekä halun löytää ja saada näille uusille asioille uusia merkityksiä ja merkitysyhteyksiä. Toivon tämän kirjan kirjoitusten mahdollistavan tämänkaltaista henkilökohtaista pohdintaa ja antavan lukijalle sysäyksiä oman elämän ja ihmissuhteiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Lämmin kiitos miehelleni Jouni Aavaluomalle sekä  ystävilleni Maare Akkolalle, Melitina Balabinille, Maija Buttersille, Päivi Hintsaselle, Anu Parantaiselle ja Vuokko Sipposelle, jotka annoitte luvan kuvienne käyttöön ensin blogissa ja nyt ilmestyvässä kirjassa. Alkuperäisissä blogikirjoituksissa kuvaaja on mainittu kirjoituksen yhteydessä. Kirjassa tiedot kuvaajista löytyy kirjan lopusta, kuten myös hakemistot kirjoitusten julkaisupäivistä, kirjoituksissa esiintyneistä sanonnoista, henkilöistä ja asiasanoista. Sivuja kirjassa on 240. 

Kirjan hinta sisältäen alv ja toimituskulut on 30€ / kpl, kahden kirjan yhteishinta on 55€. Tilaukset sähköpostitse posti(at)suhteessa.fi

Näillä näkymin tämä blogi jää toistaiseksi tauolle. Ensi sunnuntaina alkaa kesän lämmössä kypsynyt uusi blogi ja uudet tarinat. Löydät sen samalta sivulta suhteessa.fi. Toivottavasti jatkat sen lukijana! 


Sanna Aavaluoma