PariTila on paikka läheisyyden ja erillisyyden löytämiselle

PariTila

Äitimme, isämme ja suhteemme heihin elävät mielissämme ja muuntuneina tavoiksemme olla ihmisten kanssa. Meillä jokaisella on myös vanhempiemme parisuhteen / parisuhteiden synnyttämä sisäinen pari - tiedostamaton syvä kokemus siitä miten parisuhteessa ollaan ja eletään, mikä parisuhteessa on sallittua / kiellettyä / toivottavaa / pelottavaa. Koska jokaisen sisäinen pari on omanlainen, parisuhteessa puolisoiden sisäisten parien kohtaamiset aiheuttavat monenlaisia haasteita. Niistä tietoiseksi tuleminen auttaa paria voimaan yhdessä paremmin.

Parivalinta voi perustua moniin erilaisiin asioihin. Joskus paria yhdistää tuttuuden tunne, jonka synnyttää samankaltaiset kokemukset elämänhistoriassa ja varhaisissa ihmissuhteissa. Vaikka toista ei vielä tunne, jokin toisen tavassa olla tuntuu itselle läheiseltä. Kummassakin herää tiedostamaton toive siitä, että toinen ymmärtää ja voi korjata itsessä olevan rikkoutuneen. Ajan myötä nämä varhaiset teemat vaativat tulla ratkaistuksi. Silloin pari "ajautuu" tilanteeseen, jossa nuo kokemukset alkavat uudelleen elää tässä päivässä. Tapa, jolla kohti uutta pyritään, voikin olla sellainen, jolla vanha kipeä kokemus toistuu. Erillisyyttä kaipaava haluaa omaa rauhaa, jonka lähelle pääsyä kaipaava kokee hylkäyksenä. Keskellä syntyvää kriisiä on vaikea ajatella, että on kyse kummankin yhteen kietoutuvista kasvuhaasteista. Toisen maailman tunteminen ja kunnioittaminen on parisuhteen elämänmittainen haaste.