PariTila on paikka läheisyyden ja erillisyyden löytämiselle

PariTila


PariTila on käännökseni Mary Morganin luomalle käsitteelle "couple state of mind". Se merkitsee mielentilaa, tai ajattelutapaa jossa parisuhde nähdään ja koetaan puolisoiden välillä olevana tilana, johon kumpikin vaikuttaa omalta osaltaan, ja joka vaikuttaa kumpaankin. PariTila -ajattelun myötä kaikki parisuhteessa tapahtuva ajatellaan puolisoiden yhdessä luomaksi. Suhteen kriisissä ei siis ole osoitettavissa yhtä aiheuttajaa, jonka muuttuminen ratkaisisi suhteen ongelmat. Suhteen haasteet ja kriisit nähdään myös molempia palvelevina. Suhteen kriisissä molemmat tiedostamattaan mahdollistavat toisilleen juuri sen, mitä kumpikin tarvitsee päästäkseen omassa sisäisessä kasvussaan eteenpäin. 

Äitimme, isämme ja suhteemme heihin elävät mielissämme ja muuntuneina tavoiksemme olla ihmisten kanssa. Meillä jokaisella on myös vanhempiemme parisuhteen / parisuhteiden synnyttämä sisäinen pari - tiedostamaton syvä kokemus siitä miten parisuhteessa ollaan ja eletään, mikä parisuhteessa on sallittua / kiellettyä / toivottavaa / pelottavaa. Koska jokaisen sisäinen pari on omanlainen, parisuhteessa puolisoiden sisäisten parien kohtaamiset aiheuttavat monenlaisia haasteita. Niistä tietoiseksi tuleminen auttaa paria voimaan yhdessä paremmin.

Parivalinta voi perustua moniin erilaisiin asioihin. Tiedostamaton parivalinta voi perustua puolisoiden samanlaisuuteen, erilaisuuteen tai siihen, että suhteessa voidaan yhdessä suojautua joltakin kummankin vaikealta kokemalta asialta, kuten läheisyydeltä tai eri mieltä olemiselta. Joskus paria yhdistää tuttuuden tunne, jonka synnyttää samankaltaiset kokemukset elämänhistoriassa ja varhaisissa ihmissuhteissa. Vaikka toista ei vielä tunne, jokin toisen tavassa olla tuntuu itselle läheiseltä. Kummassakin herää tiedostamaton toive siitä, että toinen ymmärtää ja voi korjata itsessä olevan rikkoutuneen. Ajan myötä nämä varhaiset teemat vaativat tulla ratkaistuksi. Silloin pari "ajautuu" tilanteeseen, jossa nuo kokemukset alkavat uudelleen elää tässä päivässä. Tapa, jolla kohti uutta pyritään, voikin olla sellainen, jolla vanha kipeä kokemus toistuu. Erillisyyttä kaipaava haluaa omaa rauhaa, jonka lähelle pääsyä kaipaava kokee hylkäyksenä. Keskellä syntyvää kriisiä on vaikea ajatella, että on kyse kummankin yhteen kietoutuvista kasvuhaasteista. Toisen maailman tunteminen ja kunnioittaminen on parisuhteen elämänmittainen haaste.