Psykoseksuaaliterapia

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

Seksuaalisten ongelmien hoito on jakautunut kahteen toisistaan poikkeavaan suuntaukseen, jolloin myös suhteensa seksuaalisiin ongelmiin apua hakevat joutuvat valitsemaan kahden erilaisen suuntauksen välillä. Psykodynaamiset ja psykoanalyyttiset psykoterapiat lähestyvät seksuaalisia ongelmia psyyken ongelmana. Paripsykoterapiassa fokus on puolisoiden jaetuissa ahdistuksissa, defensseissä, fantasioissa ja tiedostamattomassa vuorovaikutuksessa, kun taas psykoseksuaaliterapiassa tai seksuaaliterapiassa ongelmia lähestytään ruumiillisuuden, käyttäytymisen ja toiminnan kautta hyödyntäen Masters & Johnsonin kehittämiä sensate focus -harjoitteita. Mielen ja ruumiin yhdistäminen ammatillisessa parien auttamisessa ei useinkaan toteudu. (Pacey 2018, 2019). Väitöstutkimuksessaan Pacey (2018) yhdistää edelliset kaksi paradigmaa, objektisuhdeteorian ja hellyysharjoitukset parin psykoanalyyttiseen hoitoon. Suomessa kahtiajako on edellä kuvattua brittiläistä voimakkaampi. Suomessa psykoanalyyttinen paripsykoterapia on vielä varsin uutta. Suomalaisessa parien hoidossa tiedostamattoman dynamiikan tutkimisen hyödyntäminen parien hoidossa ei ole vallitseva suuntaus ja perinteisesti parien hoito toteutuu voimavarakeskeisten tai systeemisten taustateorioiden valossa. Siten valtaosa seksuaalisten ongelmien hoidosta kiinnostuneista paripsykoterapeuteista lähestyy seksuaalisia haasteita käyttäytymisen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kautta. Voidaankin ajatella Eroksen puuttuvan suomalaisesta paripsykoterapiasta ja Psyyken puuttuvan suomalaisesta seksuaaliterapiasta.

Psykoseksuaaliterapeutilla on psykoterapeutin pätevyys ja koulutus seksuaalisten ongelmien hoitoon. Psykoseksuaaliterapia on yksin eläville yksilöpsykoterapiaa ja parisuhteessa oleville paripsykoterapiaa. Parin psykoseksuaaliterapiassa yhdistyvät psykoanalyyttinen ymmärrys parisuhteesta ja sen hoidosta, fysiologinen tieto seksuaalisiin ongelmiin liittyvistä ruumiillisista tekijöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta, puolisoiden seksuaalihistorian ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tutkiminen parin kanssa keskustellen sekä puolisoiden ohjaaminen yksilöinä ja parina erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta tutustumaan uudelleen itseensä ja toisiinsa, ruumiillisuuteensa, aisteihinsa ja aistillisuuteensa. Psykoseksuaaliterapian tavoitteena on auttaa heitä nauttimaan seksuaalisuudestaan yksilöinä ja yhdessä. Yksilöllisesti tehtävät harjoitukset etenevät asteittain parin yhdessä tehtäviksi. Psykoseksuaaliterapeutti ei osallistu harjoituksiin eikä harjoituksia tehdä terapiatunneilla. Parit tekevät harjoituksia kotona. Psykoterapiatunneilla niiden toteutumisesta, toteutumisen esteistä ja niiden herättämistä ajatuksista, muistoista, kokemuksista ja tunteista keskustellaan yhdessä parin kanssa. 

Psykoterapeuteille suunnatun Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutuksen integratiivisessa teoriapohjassa nivoutuvat yhteen psykologian, psykoanalyysin, psykoterapian, seksologian, seksuaaliterapian, seksuaalilääketieteen ja työnohjauksen teoriat. Näistä jokainen sisältää useita suuntauksia ja lähestymistapoja. Moni koulutuksen itsenäisenä esitetty taustateoriakin on integratiivinen ja niillä on myös kohtaamispintoja keskenään. 

Koulutuksen teoriat:

  • Kehittyvä psykoanalyyttinen teoria
  • Psykoanalyyttinen paripsykoterapia
  • Elämänkaaripsykologia
  • Seksologia
  • Seksuaaliterapia - Masters & Johnsonin Self ja Sensate focus-harjoitteet
  • Helen Kaplanin kehittämä psykoseksuaaliterapia 
  • Seksuaalilääketiede
  • Lantionpohjan fysioterapia


Vuoden kestoinen psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus on intensiivinen prosessi. Teoriaseminaarit toteutuvat kaksi-tai kolmepäiväisinä kokonaisuuksina. Koulutuksen aikana opiskelija lukee 10 kirjaa, ja kirjoittaa kustakin 3 sivun mittaisen reflektion. Kirjoituksessaan opiskelija pohtii lukukokemustaan, kirjan ammatillista antia, kirjan itseä innostavia tai hämmentävistä teemoista.Opiskelija kirjoittaa koulutuksen aikana koulutuksen teemoihin liittyvän, aiheeltaan vapaavalintaisen artikkelin. Koulutuksen aikana jokainen tekee itsenäistä potilastyötä vähintään 125 tuntia. Omassa työssä herääviä kysymyksiä tuodaan seminaaripäivien yhteydessä oleviin työnohjauksellisiin ryhmäkeskusteluihin.

Seuraava psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus käynnistyy tammikuussa 2024. Kouluttajina Sanna Aavaluoma, Teemu Kärnä, Jussi Nissinen, Leena Väisälä, Riitta Rönkä, Anu Parantainen, Hannu Säävälä. 

 

KOULUTUKSESTA SANOTTUA:

""Koulutus muutti jollain syvällä tavalla peruuttamattomasti itseäni psykoterapeuttina ja sitä kautta vaikuttaa ajan myötä työtapoihini."

"Koulutus antoi rohkeutta tarttua, kysyä, jatkaa, prosessoida seksuaalisuutta asiakkaan kanssa - ja sanoja tähän kaikkeen"

"Olen hurjan iloinen, että olin mukana. Kauhistuttaa ajatella mistä olisin jäänyt paitsi. Yksi parhaimmista koulutuksistani."

PARISUHDEDYNAMIIKKAA SEKSOLOGIAN AMMATTILAISILLE           3-4.5.2024

Kaksipäiväinen erityisseminaari parisuhdedynamiikasta, seksuaalisuuden psykodynamiikasta ja psykoseksuaaliterapiasta. 

SEKSUAALISUUS PSYKOTERAPIASSA     11-12.10.2024

Kaksipäiväinen erityisseminaari seksuaalisuuden puheeksiottamisesta, seksuaalisuuden psykodynamiikasta ja seksuaalisten ongelmien käsittelystä psykoterapiaprosessissa.