PariTila - Psykoseksuaaliterapia

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus perustuu kokonaisvaltaiseen integratiiviseen hoitomalliin, jossa yhdistyvät psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta ja sen haasteiden hoidosta, teoria mielen ja ruumiin seksuaalisuudesta, seksuaalisten ongelmien psykodynamiikasta, fysiologinen ymmärrys seksuaalisista häiriöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta sekä moniaistilliset yksilölliset ja parin yhteiset harjoitukset ja kognitiiviset interventiot.

Psykoseksuaaliterapiassa parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärrys mahdollistaa parin seksuaalisten ongelmien hahmottamisen osana puolisoiden yhteistä dynamiikkaa. Hoitosuhde luo turvalliset ja kannattelevat puitteet intiimien kysymysten keskustelevalle tutkimiselle ja työstämiselle. Psykoseksuaalihistoriaan ja parin dynamiikkaan perustuva parin ongelman määrittely mahdollistavat yhdessä tehtävän hoitosuunnitelman. Prosessin aikana parille räätälöidään yksilölliset harjoitukset, joiden vaikutuksista terapiassa keskustellaan.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille. Terapeutin kyky tunnistaa, ymmärtää ja vastaanottaa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia on edellytys niistä luontevalle puhumiselle, asianmukaiselle psykoseksuaaliterapeuttiselle hoidolle yksilö- pari- ja ryhmämuotoisissa psykoterapioissa sekä tarvittaessa lääketieteelliseen konsultaatioon / hoitoon ohjaamiselle.

Vuoden kestoisessa intensiivisessä prosessissa yhdistyvät teoriaopetus, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, työssä heräävien kysymysten käsittely, erilaiset harjoitukset, luettava kirjallisuus ja artikkelin kirjoittaminen. Suhteessa Elävät Kuvat elokuvaseminaari kuuluu koulutusohjelmaan. 

Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 opiskelijaa.

KOULUTUS    ON KÄYNNISSÄ. ESITTEESTÄ VOIT TUTUSTUA SEN SISÄLTÖÖN ODOTELLESSA SEURAAVAN KOULUTUSRYHMÄN ILMOITTAUTUMISTA JA KÄYNNISTYMISTÄ.

Lataa koulutusohjelma ja hakulomake: 

Koulutuksen johtajana toimii Sanna Aavaluoma. Muut kouluttajat;

Vilho Ahola, Raisa Cacciatore, Aleksi Jalava, Anu Parantainen, Leena Väisälä ja Hannu Säävälä. 

Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarissa 2021: Sanna Aavaluoma, Sauli Airikka, Anne Anttonen, Riitta Lindqvist sekä asiantuntijapanelisteina Antti Ervasti ja Elina Tanskanen