PariTila - Psykoseksuaaliterapia

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus perustuu kokonaisvaltaiseen integratiiviseen hoitomalliin, jossa yhdistyvät psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta ja sen haasteiden hoidosta, teoria mielen ja ruumiin seksuaalisuudesta, seksuaalisten ongelmien psykodynamiikasta, fysiologinen ymmärrys seksuaalisista häiriöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta sekä moniaistilliset yksilölliset ja parin yhteiset harjoitukset ja kognitiiviset interventiot.

Psykoseksuaaliterapiassa parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärrys mahdollistaa parin seksuaalisten ongelmien hahmottamisen osana puolisoiden yhteistä dynamiikkaa. Hoitosuhde luo turvalliset ja kannattelevat puitteet intiimien kysymysten keskustelevalle tutkimiselle ja työstämiselle. Psykoseksuaalihistoriaan ja parin dynamiikkaan perustuva parin ongelman määrittely mahdollistavat yhdessä tehtävän hoitosuunnitelman. Prosessin aikana parille räätälöidään yksilölliset harjoitukset, joiden vaikutuksista terapiassa keskustellaan.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille. Terapeutin kyky tunnistaa, ymmärtää ja vastaanottaa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia on edellytys niistä luontevalle puhumiselle, asianmukaiselle psykoseksuaaliterapeuttiselle hoidolle yksilö- pari- ja ryhmämuotoisissa psykoterapioissa sekä tarvittaessa lääketieteelliseen konsultaatioon / hoitoon ohjaamiselle.

Vuoden kestoisessa intensiivisessä prosessissa yhdistyvät teoriaopetus, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, työssä heräävien kysymysten käsittely, erilaiset harjoitukset, luettava kirjallisuus ja artikkelin kirjoittaminen. Suhteessa Elävät Kuvat elokuvaseminaari kuuluu koulutusohjelmaan. 

Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 opiskelijaa.

SEURAAVA KOULUTUSRYHMÄ KÄYNNISTYY TAMMIKUUSSA 2023. HAKU KOULUTUKSEEN 30.11.2022 ASTI 

Lataa koulutusohjelma ja hakulomake: 

Koulutuksen johtajana toimii Sanna Aavaluoma. Asiantuntijakouluttajina 2022 tammikuussa alkavassa koulutuksessa ovat lisäksi

Teemu Kärnä, Jussi Nissinen, Anu Parantainen, Riitta Rönkä,  Leena Väisälä ja Hannu Säävälä. 

Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarissa 2022: Sanna Aavaluoma, Sauli Airikka, Anne Anttonen, Riitta Lindqvist sekä asiantuntijapanelisteina Antti Ervasti ja Elina Tanskanen


Parisuhdedynamiikkaa seksologian ammattilaisille 11-12.2.2023

Kaksipäiväinen seminaari parisuhteen ja seksuaalisuuden yhteydestä PariTila-ajattelussa, jossa kaikki parisuhteessa tapahtuva on puolisoiden yhdessä luomaa. Miten huomioida parisuhde seksuaaliterapiassa?

Seksuaalisuus (pari)psykoterapiassa

Kaksipäiväinen seminaari seksuaalisuudesta ja sen haasteista puhumisesta, seksuaalisuuden psykodynamiikasta, yleisimmistä seksuaalisista ongelmista ja niiden hoidosta osana psykoterapiaprosessia.