Vakava sairaus hoitosuhteessa

Vakava sairaus hoitosuhteessa

Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan pitkäaikaissairauksien ja parantumattomien sairauksien vaikutuksiin elämässä, ihmissuhteissa ja hoitosuhteessa. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin sairaustyyppeihin, parantumattomien sairauksien sairausprosessiin ensioireista saattohoitoon, syöpäsairauksiin, neurologisiin sairauksiin, krooniseen kipuun, kivunhoitoon, syöpähoitoihin, psyykelääkkeisiin, palliatiiviseen hoitoon, saattohoitoon ja surussa tukemiseen. Elämän rajallisuuden, luopumisen ja kuoleman kohtaamisen kysymyksille tilan tekeminen psykoterapiassa tai psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa mahdollistaa elämän kokemisen ja elämisen mahdollisimman hyvänä sairaudesta huolimatta. 

Koulutuksen taustateoria on psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria. Koulutusohjelmassa yhdistyvät teoriaopetus, osallistujien työ yksilöiden , parien, perheiden ja ryhmien kanssa, kirjallisuuden lukeminen ja luetun pienryhmissä pohtiminen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Seminaarien antia integroidaan omaan työhön kirjallisilla pohdintatehtävillä. Keskusteluryhmissä ja kliinisessä seminaarissa osallistujat tuovat työnohjaukselliseen työskentelyyn omassa työssään heränneitä kysymyksiä.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille sekä kokeneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille jotka haluavat saada lisämmärrystä pitkäaikaissairauksien ja parantumattomien sairauksien vaikutuksista elämään ja ihmissuhteisiin sekä saada välineitä kohdata sairauteen, luopumiseen ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä hoitosuhteissa.

Koulutus sisältää seitsemän kaksipäiväistä seminaaria ja toteutetaan lähiopetuksena. Birgittalaissisarten luostari ja vieraskoti Turun keskustassa tarjoaa koulutukselle rauhoittavat puitteet ja majoittumismahdollisuuden. 

Kouluttajat: 

  • Sanna Aavaluoma, Perhepsykoterapian ja psykoanalyyttisen paripsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, Psykoseksuaaliterapeutti, Kliininen seksologi
  • Florence Schmitt, FT, Yksilö- ja perhepsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti
  • Riikka Airo, Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
  • Outi Hirvonen, Palliatiivisen lääketieteen dosentti
  • Sirkku Jyrkkiö, LT, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
  • Jyrki Korkeila, Psykiatrian professori, Psykoterapeutti
  • Pirkka Rautakorpi, LT, Anestesiologian erikoislääkäri, Kivunhoidon erikoispätevyys
  • Nina Torkler, Kouluttajapsykoterapeutti

Koulutus käynnistyy 3.2.2023. Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

1. KOKONAISVALTAINEN IHMINEN JA SAIRAUS: Objektisuhdeteoreettinen käsitys ihmisen kasvusta ja kehitykestä, Mielen ja ruumiin yhteys, Sairaustyypit, Sairauden ja sairastamisen prosessi

2. LUOPUMINEN, MENETYS JA SAIRAUS PERHEESSÄ: Lapsettomuus ja hedelmällisyyshoidot, keskenmeno ja kohtukuolema, synnytyspelko, raskauden keskeytys, syöpähoidot ja hedelmällisyys, parisuhde ja vakava sairaus, lapsen vammaisuus tai vakava sairaus, vakava sairaus ja vanhemmuus, lapsi ja vanhemman vakava sairaus

3. PITKÄAIKAISET ja VAKAVAT SAIRAUDET Kroonisen kivun hoito, psyykelääkkeet ja niiden sivuvaikutukset, syöpäsairaudet, neurologiset sairaudet

4. SAIRAUS JA SEKSUAALISUUS  Seksuaalisuus elämänkaaressa, Sairaus ja seksuaalisuus, Parisuhde- sairaus - seksuaalisuus, Seksuaaliset ongelmat ja häiriöt

5. PARANTUMATTOMAN SAIRAUDEN HOITO JA HOITOJEN PÄÄTTYMINEN  Syövän hoito, palliatiivinen hoito, Kuolemasta puhuminen, Kuolemaan valmistautuminen, Hoitotahto, Hoivatahto

6. KUOLEMA PERHEESSÄ JA PSYKOTERAPIASSA Palliatiivinen hoito, Saattohoito, Lapsen kuolema, Lapsi ja vanhemman kuolema, Leskeys, Psykoterapeutin sairastuminen ja kuolema

7. AVOIMET KYSYMYKSET JA TYÖNOHJAUKSELLISTA TYÖSKENTELYÄ