Pari- ja perhesuhteet elokuvissa I

ILMESTYY SYYSKUUSSA 2024

Sanna Aavaluoma

Pari- ja perhesuhteet elokuvissa I

ISBN

Elokuva ja psykoanalyysi ovat vallankumouksellisella tavalla vaikuttaneet mahdollisuuksiimme tutkia ja ymmärtää elämää, ihmisyyttä, tiedostamatonta mieltä, ihmissuhteita ja ihmiskohtaloita. Objektisuhdeteorian kehittymisen myötä psykoanalyyttisessa teoriassa siirryttiin yksilökeskeisestä ajattelusta vuorovaikutussuhteissa tapahtuvan psyykkisen kasvun, kehityksen sekä sen estymisen, pysähtymisen ja vaurioitumisen tutkimiseen. Elokuvan vaikuttavuus perustuu kokonaisvaltaiseen kokemukseen, jossa katsojan eläytyminen ja samaistuminen elokuvan hahmoihin ja tapahtumiin mahdollistavat hänen oman elämänsä teemojen ja tapahtumien työstymisen. Teoreettisten ja hoidollisten näkökulmien yhdistyminen elokuvan tarkasteluun ja siitä kirjoittamiseen synnyttää kokonaan uuden ulottuvuuden elokuvista nauttimiselle. Elokuvan katsomisen jälkeen siitä keskustelu ja kirjoitetun pohdinnan lukeminen voivat täydentää elokuvan antia katsojalleen. Elokuva voi myös auttaa ymmärtämään itseä, toista ihmistä ja suhteitaan.

Perinteisten elokuvakritiikkien sijaan kirjan elokuvien roolihenkilöitä lähestytään kuin he olisivat pari- tai perhepsykoterapiassa.. Lukija voi tarkastella elokuvien tarinoiden päähenkilöiden elämää, mielenmaailmaa ja ihmissuhteita monipuolisesti psykoanalyyttisen teorian ja omien kokemustensa läpi. Kirjoituksen lähteenä olevan elokuvan katsominen ennen lukukokemusta mahdollistaa elokuvan koskettavan katsojan henkilökohtaista tiedostamatonta maailmaa ja hänen kokemuksiaan. Kirjoituksen lukeminen elokuvan katsomisen jälkeen tuo toivottavasti lisäulottuvuuden elokuvan henkilökohtaiseen tunnekokemukseen. Jokaiselle merkittävät omat tulkinnat syntyvät henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta, sen kosketetuksi tulemisesta elokuvaa katsoessa sekä kirjoituksesta, joka tarjoaa objektisuhdeteoreettisen tavan lähestyä aihetta.

Suhteessa Elävät Kuvat - Pari- ja perhesuhteet elokuvissa I on ensimmäinen osa kirjasarjaa, joka käsittelee elokuvien pari- ja perhesuhteita, elokuvaa välineenä ymmärtää itseä ja ihmissuhteita sekä elokuvaterapiaa. Sarjan ensimmäinen osa avaa psykoanalyyttista lähestymistapaa parisuhteeseen ja perheeseen, teoreettista viitekehystä ja kirjoitusten lähestymistapaa käsiteltäviin elokuviin. Kirjan luvut 2-9 käsittelevät kukin omaa teemaansa, jota osion elokuvat valottavat monipuolisesti. Näitä teemoja ovat:

  • Elävät tunteet
  • Identiteettejä ja suhteita
  • Psykoseksuaalisuus
  • Perhesuhteita
  • Vanhemmuuden varjoissa
  • Eroja ja irrottautumisia
  • Riippuvuuksia
  • Kuolema parisuhteessa ja perheessä

Tämän kirjan 50 kirjoitusta paljastavat elokuviensa juonen. Kirjoituksen lukeminen voi toimia elokuvaan tutustuttajana ja kenties herättää mielenkiinnon ja halun nähdä elokuva. Mikäli haluat säästyä ennakkotiedoilta, katso ensin elokuva, lue vasta sitten pohdintani siitä. Kenties katsottuasi elokuvan haluat jakaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi siitä puolisosi, ystäviesi tai kollegojesi kanssa. Mahdollisesti voitte liittää kirjoitukseni yhdeksi ääneksi keskusteluunne.