Jotta minua ei unohdettaisi...

Tämä kirja toimii henkilökohtaisena hoivatahtona, työkirjana, keskustelun virittäjänä perheissä ja ryhmissä.

    Suhteessa Oy 2017 ISBN 978-952-68832-1-2   

    Kirjan hinta on  25 € / kpl sisältäen alv + toimituskulut       

    Tilattaessa useampi kappale hinta 20€ / kirja        


Sanna Aavaluoman ja Tarja Tammelinin kirja Jotta minua ei unohdettaisi on syntynyt työikäisten muistisairaiden ryhmäkeskustelujen pohjalta. Kuka tahansa meistä voi joutua tilanteeseen, jossa tilapäisesti tai pysyvästi ei itse kykene ilmaisemaan itseään.

Ihmisen hyvä hoito edellyttää sitä, että hänen elämäntarinansa ja yksilölliseen hyvinvointiin vaikuttavat asiat tunnetaan. Meillä jokaisella on monia itsellemme tärkeitä asioita, joita muut ihmiset eivät kuitenkaan tiedä. Mikäli emme syystä tai toisesta voi ilmaista itseämme toisille ymmärrettävästi, puolestamme tehdään valintoja, joita emme itse tekisi.

Kirjaan voi tallentaa omaa elämäntarinaa ja itselle tärkeitä asioita, joita toivoo huomioitavan omassa hoidossa.

Kirja toimii keskustelun virittäjänä perheen yhteisen tarinan hahmottamisessa,

Muistelu- ja keskusteluryhmiin kirja antaa teemoja ja kysymyksiä yhdessä työstettäväksi. Omaan kirjaan ryhmäläiset voivat jatkaa omakohtaisen tarinan tallentamista.