.

Sanna Aavaluoma:

PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito

ISBN 978-952-68832-4-3

PariTila on suomennokseni Mary Morganin luomalle käsitteelle Couple state of mind. Sillä tarkoitetaan erityistä tapaa ymmärtää ja tarkastella parisuhdetta puolisoiden yhdessä luomana vuorovaikutuksellisena tilana. molemmat puolisot vaikuttavat suhteensa PariTilaan, ja se vaikuttaa heihin molempiin. PariTila -ajattelussa kaikki parisuhteessa tapahtuva rakentuu kahden yksilön dynamiikassa heidän välillään. Parhaimmillaan PariTila merkitsee puolisoiden vankkaa luottamusta toisiinsa ja kokemusta samalla puolella olemisesta. Kun puolisot näkevät oman osuutensa suhteen tapahtumissa, vaikeistakin asioista voidaan puhua rakentavasti. PariTilassa luovutaan ajatuksista, joiden mukaan toinen on syypää suhteen ongelmiin ja tämän toisen muuttuminen ratkaisisi parin väliset haasteet ja ongelmat. Suhteen haasteet ja kriisit nähdään kumpaakin palvelevana, sillä suhteen kriisissä molemmat tiedostamattaan mahdollistavat toisilleen sen, minkä kohtaaminen palvelee kummankin sisäistä kasvua. PariTila-ajattelu avaa mahdollisuuden ymmärtää millä tavalla molemmat puolisot ylläpitävät heidän suhteensa haasteita ja miksi kumpikin omista lähtökohdistaan tarvitsee toisen tietynlaisia, hankalana koettuja reaktioita ja toimintatapoja. 

Psykoanalyyttisessa paripsykoterapiassa hoidossa on parisuhde. Suhteen dynamiikan muutos ei onnistu pelkällä tietoisella päätöksellä. Se edellyttää ymmärrystä käyttäytymistä ja dynamiikkaa aiheuttavista ja ylläpitävistä tekijöistä. Kun parisuhteen molemmat osapuolet ovat motivoituneita ja sitoutuneita paripsykoterapiaan, suhteen kriisi voi avautua uudenlaiseksi ymmärrykseksi itsestä, toisesta ja suhteesta. 

Paripsykoterapiassa pyritään korjaamaan ja syventämään puolisoiden parisuhdetta ja uudelleen luomaan parin riittävät hyväksi kokemaa yhteiselämää ja luottamusta tulevaan. Psykoseksuaaliterapiassa seksuaalisuutta ja siihen liittyviä vaikeuksia tutkitaan huomioiden seksuaalilääketieteen lisäksi seksuaalisen ongelman altistavat, laukaisevat ja ylläpitävät tekijät puolisoiden historiassa, mielen sisäisessä maailmassa, sisäistetyissä suhteissa, merkittävissä suhdekokemuksissa ja suhteessa olon dynamiikassa. Kriisiterapiassa pyritään löytämään ymmärrys suhteen kriisin merkityksiin puolisoiden henkilökohtaisen kasvun ja parisuhteen kehittymisen näkökulmista. Eroterapiassa puolisoita autetaan suremaan menetettyä suhdetta ja irrottautumaan siitä ymmärtäen miksi niin  tapahtui. Vanhemmuusterapiassa eroavia puolisoita tuetaan säilyttämään arvostus ja kunnioitus toisiaan kohtaan vanhempina sekä rakentamaan toimivaa yhteistyötä  sekä sitoutumaan lasten parhaaksi toimivaa vanhemmuutta erosta huolimatta. Kun toinen puolisoista on parantumattomasti sairas, paripsykoterapia voi toimia saattohoitona auttaen paria kohtaamaan sairauden elämään tuomia haasteita ja valmistautumaan lähestyvään kuolemaan.  

Hoidollinen rakkaus auttaa paripsykoterapeuttia ajattelemaan ja puhumaan yhdessä parin kanssa kaikkea sitä, minkä ajatteleminen ja mistä puhuminen on parille pelottavaa. Rakkaudellisessa hoitosuhteessa parin ahdistukset, pelot ja vaikeat kokemukset voivat tulla vastaanotetuiksi ja kohdatuiksi. Pari voi saada kokemuksia uudenlaisesta kuulluksi ja ymmärretyksi tulosta.