Kokonaisvaltainen hyvä hoito

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Tämä kirja perustuu psykoanalyyttiseen ajatteluun ihmisen elämänkestoisesta psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, joka jatkuu etenevästä muistisairaudesta huolimatta. Usein sairaus jopa mahdollistaa tutustumisen itseltä aikaisemmin kiellettyhin persoonallisuuden puoliin.

ISBN  9789526846101

Kirjan hinta on  45€ / kpl sisältäen alv + toimituskulut 


Muistisairaus on yhä useamman perheen todellisuutta. Ikääntyvien perheiden lisäksi muistisairaudet koskettavat myös työikäisiä. Etenevä, parantumaton, kuolemaan johtava sairaus vaikuttaa monella tavalla sairastuneen ja hänen läheistensä elämään. 

Muistisairaiden ihmisten hoito on erityistä osaamista edellyttävää, vaativaa hoitotyötä. Psykoterapia tarjoaa näkökulman muistisairauksien ymmärtämiseen ja hoitoon ihmisen vuorovaikutussuhteiden ja sisäisen kokemusmaailman kautta. Jokaisen hoitavan ammattihenkilön on mahdollista oppia psykoterapeuttista ajattelua. Perushoitotyössä psykoterapeuttinen ymmärrys ja ajattelu auttavat henkilökuntaa rakentamaan rakastavia ja arvostavia hoitosuhteita muistisairaisiin ihmisiin heidän kuolemaansa saakka. 

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hyvä hoito rakentuu psykoterapeuttisen ajattelun ja somaattisen hoidon yhdistyessä sairauden eri vaiheissa psykoterapeuttisesta hoidosta psykoterapeuttiseen hoivaan. Kirja avaa etenevän muistisairauden ymmärrystä psykoterapeuteille ja psykoterapeuttisen ajattelun perusteita somaattisen hoidon ammattilaisille. Kirja soveltuu oppikirjaksi lääketieteen, hoitotyön, psykologian, psykoterapian sekä sosiaalityön koulutus- ja opetusohjelmissa. Kirja on avuksi muistisairauteen sairastuville, hänen puolisolleen ja läheisilleen.