Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva


Muistisairaus on yhä useamman perheen todellisuutta. Ikääntyvien perheiden lisäksi muistisairaudet koskettavat myös työikäisiä. Etenevä, parantumaton, kuolemaan johtava sairaus vaikuttaa monella tavalla sairastuneen ja hänen läheistensä elämään. 

Vakava sairaus käynnistää ihmisessä prosessin, jossa aktivoituvat eletty elämä iloineen ja saavutuksineen sekä pettymyksineen ja menetyksineen. Nämä menneet elämänkokemukset tulevat uudelleen arvioitaviksi tässä hetkessä, uudessa elämäntilanteessa. Parantumattomaan sairauteen sopeutuminen edellyttää kykyä olla suhteessa rajallisuuteen, luopumiseen, menetykseen ja kuolemaan. Ihminen pyrkii kieltämään näitä kivuliaita kysymyksiä ja sulkemaan ne pois tietoisuudestaan. Myös ammattilaiset kieltävät herkästi sairauden psyykkiset prosessit. Suojautuakseen itsessään herääviltä ahdistuksen tunteilta he keskittyvät sairauden lääketieteelliseen hoitoon. 

Muistisairaiden ihmisten hoito on erityistä osaamista edellyttävää, vaativaa hoitotyötä. Psykoterapia tarjoaa näkökulman muistisairauksien ymmärtämiseen ja hoitoon ihmisen vuorovaikutussuhteiden ja sisäisen kokemusmaailman kautta. Jokaisen hoitavan ammattihenkilön on mahdollista oppia psykoterapeuttista ajattelua. Perushoitotyössä psykoterapeuttinen ymmärrys ja ajattelu auttavat henkilökuntaa rakentamaan rakastavia ja arvostavia hoitosuhteita muistisairaisiin ihmisiin heidän kuolemaansa saakka. 

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hyvä hoito rakentuu psykoterapeuttisen ajattelun ja somaattisen hoidon yhdistyessä sairauden eri vaiheissa psykoterapiasta psykoterapeuttiseen hoivaan. Kirja avaa etenevän muistisairauden ymmärrystä psykoterapeuteille ja psykoterapeuttisen ajattelun perusteita somaattisen hoidon ammattilaisille. Kirja soveltuu oppikirjaksi lääketieteen, hoitotyön, psykologian, psykoterapian sekä sosiaalityön koulutus- ja opetusohjelmissa. Kirja on avuksi muistisairauteen sairastuneelle, hänen puolisolleen ja heidän läheislleen. 

Kirjan kirjoittaja, Sanna Aavaluoma on kehittänyt ryhmä- pari- ja perheterapian menetelmiä työssään muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa vuodesta 2000.