MuisTila on paikka muistisairauden koskettamille

MuisTila

MuisTila® tarjoaa pari-, perhe- ja ryhmäterapiaa muistisairauden koskettamille sekä työnohjausta ja koulutusta muistisairaiden hoidon ammattilaisille.


Ihminen tarvitsee muistia kaikessa toiminnassaan. Muisti on monimutkainen järjestelmä, joka kytkeytyy tiedon käsittelemisen prosesseihin. Muistin avulla ihminen työstää, säilöö, kertaa ja muokkaa tietoa. Muistijärjestelmiä on useita, ja ne toimivat samanaikaisesti, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Tietoa käsittelevä ihminen käyttää kognitiivisia toimintoja, joita ovat muistaminen, havainnointi, tarkkaavaisuus, päätöksenteko, tietoisuus, ajattelu, kieli, oppiminen ja toiminnanohjaus. Havaitsemme ympäristöämme eri aistien välityksellä. Se, mitkä asiat aistimuististamme siirtyvät työmuistiin tarkasteltavaksi, riippuu tarkkaavaisuudestamme. Oppimisprosessissa aisti-, työ- ja säiliömuisti toimivat muovaten säiliömuistin sisältöä. Toiminnanohjaus mahdollistaa kykymme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaamme tilanteen vaatimalla tavalla. Muistamisen kolme vaihetta ovat mieleen painaminen, mielessä säilyttäminen ja mieleen palauttaminen. Arjessa selviytymisen lisäksi muisti on minuuden perusta.


Ihmiselle ajallisuus ja kokemusmaailma ovat spiraalimaisessa suhteessa toisiinsa. Menneisyyteen kuuluvat tapahtumat tarkistetaan ja arvioidaan niiden psyykkisten vaikutusten ja merkitysten kannalta uudelleen myöhemmissä elämänkokemuksissa. Nykyhetki muotoutuu menneisyydestä, mutta menneisyys muotoutuu myös nykyhetkestä.

Sen sijaan, että elämän- tapahtumat ja kokemukset voitaisiin jättää taakse yhä kauemmas jäävään menneisyyteen, ne avautuvat mielessä uudelleen tilanteissa, joissa ihminen kohtaa samantyyppisiä kysymyksiä ja psyykkisiä haasteita elämässään. Siten esimerkiksi tänä päivänä oma tai puolison vakava sairastuminen avaa mielen sisäiset portit elämän varhaisempiin menetyksiin. Samalla kun mieli työstää sairautta ja tulevia menetyksiä, tulee mahdolliseksi uudelleen surra myös muita menetettyjä ja varhaisia yksilöitymisprosessiin liittyviä symbioottisen läheisyyden menetyksen kokemuksia. Yksilöllisten elämänhistorioiden kokemusten vuoksi jokaiselle läheisen vakavan sairauden kokonaismerkitys on siis erilainen.