Sairaus joka suhdetta keinuttaa

21.07.2019

Kun elämässä asiat sujuvat tavalliseen totuttuun malliin voimme itse määritellä asiat, joita pidämme tärkeinä ja vaikuttaa tapaamme olla ja elää. Kun toinen puolisoista sairastuu, parisuhteen perusta järkkyy - joskus hetkellisesti, joskus pidemmäksi aikaa, joskus pysyvästi. Joskus perusta ei kestä sairautta ja suhde romahtaa. Olen saanut kahdenkymmenen vuoden ajan kohdata työssäni pareja, joiden elämään vakava sairaus on tullut osaksi. Kun minua pyydetään kouluttamaan aiheesta, pyyntöön liittyy usein kysymys: "Miten tukea sairastunutta?" "Miten tukea tervettä?" tai "Miten terve puoliso voisi tukea sairasta puolisoa?". Vaikka jokainen sairaus tuo elämään omanlaisia haasteita, on tärkeää, ettei parisuhteessa korosteta pelkästään sairauden ja hoidon kysymyksiä. Keskeistä ei ole sairaan ja terveen erottaminen. Oleellisempaa on se, miten sairaus vaikuttaa puolisoiden väliseen parisuhteeseen. Sairauden tuomat psyykkiset haasteet voivat olla kovemmat terveelle kuin sairastuneelle puolisolle. Miten suhde selviytyy toisen sairastumisesta?

Parisuhdetta voidaan ajatella kuvankaltaisena puutarhakeinuna, jossa istutaan vastakkain. Vaikka puolisot istuvat eri puolilla vastakkain, he istuvat samassa keinussa. Parhaimmillaan molemmat antavat vuorollaan keinulle vauhtia ja saavat nauttia toisen antamasta vauhdista. Keinun liike on edestakainen. Kun toinen laittaa sen liikkeelle, toinenkaan ei voi pysyä paikoillaan. Mielikuva vastakkain olosta auttaa ymmärtämään myös sitä, että keinunnassa on kyse vastakkaisten voimien dynamiikasta. Jos molemmilla on tarve antaa vauhtia samaan aikaan, liike pysähtyy. Jos toinen ei anna vauhtia lainkaan, toisen on käytettävä voimaa molempien edestä. Jos siirrytään liian lähekkäin vierekkäin, keinun vauhti kiihtyy liiaksi. Mitä parisuhteessa tapahtuu, kun sairauden psyykkiset haasteet heräävät molemmissa puolisoissa? Minkälaista keinuntaa sairaus aiheuttaa?

Auttamisen ja autetuksi tulemisen keinunta

Puolisoiden kokemukset ja ajatukset auttamisesta ja autetuksi tulemisesta aktivoituvat toisen sairastuessa. Miten puolisot voivat sietää tarvitsevuutta ja avuttomuutta itsessä ja toisessa? Jos peruskokemukseen elämästä sisältyy lupa tukeutua toiseen ja luottamus avun saannista, on helpompaa pyytää toiselta apua silloin kun sitä tarvitsee ja auttaa toista, kun hän pyytää apua. Avun pyytäminen voi liittyä käytännön asioiden tekemiseen, kannustamiseen tai lohdutetuksi tulemiseen. Mikäli kasvuympäristön tarjoama tuki on ollut vähäistä, avun pyytäminen saattaa merkitä nöyryytetyksi tulemista tai pelkoa oman tarvitsevuuden mitätöidyksi tulemista. Kun on oppinut elämässä pärjäämään yksin ja välttämään tukeutumista toisiin, sairastuessakin tukeutuu tiukimmin vain itseensä.

Yhteyden katkeamisen ja korjaamisen keinunta

Hyvässäkin parisuhteessa molemmilla on tarve omaan tilaan ja rauhaan. Itsekseen olon ja yhdessä olon keinunnan rytmi voi sairauden myötä saada sävyjä yksinäisyydestä, hylkäämisen pelosta ja hylätyksi tulemisesta. Jos sairaus on kuolemaan johtava, on fyysisen yhteyden katkeaminen väistämätöntä. Miten siis säilyttää yhteys, kun tietää sen pian katkeavan? Vaikeiden olojen ja tunteiden äärellä joutuu tasapainoilemaan jakamisen ja vetäytymisen tarpeiden välillä. Kun vetäytyminen muuttuu sulkeutumiseksi, kummalla on voimaa tulla takaisin yhteyteen toisen kanssa?

Luopumisen ja kiinni pitämisen keinunta

Sairaus merkitsee parisuhteelle surun, luopumisen ja menetysten maailmaan astumista. Sairaus voi olla parannettavissa oleva, pysyvä, etenevä, parantumaton tai kuolemaan johtava. Olipa sairauden tyyppi mikä tahansa, ei paluu kokonaan entiseen ole mahdollista. Elämän rajallisuuden ja haurauden kosketus herättää varhaiset kokemuksemme. Varhaisessa erillistymisprosessissa kehittynyt suremisen kyky vaikuttaa siihen, miten muutoksia, luopumista ja surua suhteessa siedetään.

Sairastuminen herättää molemmissa puolisoissa paljon erilaisia tunteita, joista voi olla vaikea puhua kahdestaan. Keskustelu yhdessä tai ammattilaisen kanssa auttaa puolisoita hyväksymään nämä kivuliaat tunteet itsessään ja toisessa. Hyväksynnän myötä sairaus voi muuttua osaksi parin elämää sen sijaan että se olisi elämän keskiö.


Sanna Aavaluoma