Vahvasti Sinun

17.02.2019


Vanhempien välisellä parisuhteella tiedetään olevan suuri merkitys perheen lasten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen, heidän koulumenestykseensä ja myöhempään kykyynsä rakentaa hyviä ihmissuhteita ja hyvää omaa elämää. Parisuhteen laatu vaikuttaa myös puolisoiden kykyyn tukea toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa. Kun toinen puolisoista kuolee, parisuhteen laatu vaikuttaa jopa siihen, miten leski voi päästä surutyössään eteenpäin niin, ettei elämä menetä merkitystään. Tämä on selvää. Onko meille yhtä selvää se, mitä on parisuhteen laatu? Mistä hyvä parisuhde koostuu? Minkälainen on vahva parisuhde? Ulospäin näkyvä ei aina kerro koko totuutta. On siis tärkeää paneutua näkyvän lisäksi suhteen ytimiin. Kuvan rautainen aita ja sen portti talvisessa maisemassa kiteyttävät ajatuksiani suhteessa esittämiini kysymyksiin.

Rautainen aita on luja. Se pysyy paikallaan ja kestää kolhuja kaatumatta. Siihen voi nojata. Tukevan aidan portteineen voi luottaa pysyvän pystyssä ilman tarvetta pönkittää sitä. Liika paino tai routa voi kuitenkin saada sen kallistumaan. Samoin terveen parisuhteen osapuolet kykenevät säilyttämään itsenäisyytensä luottaen kuitenkin siihen, että tarvittaessa kumpikin voi tukeutua toisiinsa. Jatkuvasti toisen varassa oleminen syö suhteen kykyä pysyä kummallekin tyydyttävänä.

Luja aita on turvallinen. Sen läpi näkee molemmille puolelle, se ei pidä kumpaakaan puolta pimennossa. Aidan portti sisältää mahdollisuuden sulkea sisäänsä ja ulkopuolelleen, avautua ulospäin ja päästää sisään. Hyvässä parisuhteessa liikkuvuus ja vapaus on sallittua. Hyvä vapaus sisältää yhteisesti sovitut rajat. Kauniskin portti voi olla lukittu. Lukitussa suhteessa puolisot estävät tai rajoittavat toisiaan ja vaativat toista olemaan omien toiveittensa kaltainen. Kahlitsevassa suhteessa puolisoilla ei ole lupaa liikkua konkreettisesti ilman toisiaan, mutta heillä voi olla myös pakottava tarve hallita toistensa mielen sisäisiä liikkeitä.   

Sanotaan että kauneus on katsoja silmässä. Meillä jokaisella on myös käsityksemme siitä, minkälainen suhteessa olo on hyvää ja kaunista. Jos katsot tämän sunnuntain kuvaa kuvana parisuhteesta, minkälaisen suhteen sinä näet? Ulospäin lujalta näyttävä suhde voi sisäisenä kokemuksena olla rajoittava tai kaiken itsensä ulkopuolelle sulkeva. Täysin rajaton suhde voi näyttää vapaalta ja sallivalta, mutta voi sisäisenä kokemuksena olla turvaton ja ilman tunnetta toiselle erityisenä olosta. Pakkasen jäädyttämä aita voi sisäisesti merkitä kokemusta siitä, että ulkoisista pakkasista huolimatta puolisoiden välinen rakkaus kestää ja suhde kannattelee heitä. Se voi myös kertoa siitä, että kylmyys on jäädyttänyt osapuolten tunteet ja he ovat jään toisiinsa yhteen liittämiä.

Miksi kuva on siinä näkyvästä kylmyydestä huolimatta kaunis ja toiveikas? Sen osapuolet hohtavat auringon valossa. Rakkaus lämmittää meitä auringon tavoin. Se ylläpitää luottamuksemme lämpöön vuoden aikojen ja suhteen kylmempien hetkien tai kausienkin aikana. Huurteen peittämät koristeelliset nuolenkärjet suuntaavat ylöspäin. Ne muistuttavat eteenpäin pyrkivästä kasvusuunnasta. Kuvan puolisoiden suhteesta kasvaa uutta. Sen osapuolet eivät ole jähmettyneet vain olemassa olevaan muotoonsa. Heidän välisessä yhteydessään suhde muuttuu ja versoaa. Heidän suhteensa voidaan siis nimetä luovaksi suhteeksi. Ja huomaatko, tuo heistä syntyvä uusi on kuvan kirkkaimmassa kohdassa. Luovan parin tilasta sanotaankin, että se mahdollistaa puolisoille jotain sellaista uutta ja kaunista, jota he kumpikaan eivät yksin voisi saavuttaa. Kasvun tunnelma vahvistuu kuvassa olevissa puissa. Horisonttiin niitä kohoaa kolme. Myös luovan parisuhteen luku on kolme. Sen muodostavat puolisot yksilöinä sekä heidän suhteensa kolmantena. Minkä hyvän syntymisen itsessäsi oma parisuhteesi on mahdollistanut? Mitä uutta Sinussa on suhteesi ansiosta parhaillaan syntymässä? Mikä vahvistaa Sinun ja Puolisosi suhdetta? 

Kuulaita pakkaspäiviä!


Sanna Aavaluoma  

Kuva Maija Butters