Isien viitoittamat tiet

11.11.2018

Isällä ja äidillä on molemmilla korvaamaton, mutta erilainen merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Äidin sydämen lyönnit ja liikkumisen rytmit vauva tuntee kohdussa ollessaan, mutta hän kuulee myös isänsä äänen ja synnyttyään tunnistaa sen. Isän ja äidin rakastavat äänet siis rakentavat lapselle turvallisuuden kokemusta jo ennen syntymää. Pojalle isä antaa mahdollisuuden samaistumiseen, miehen identiteetin vahvistumiseen sekä myöhemmin isyyden ja isän roolien rakentumiseen. Tytölle isä antaa kokemuksen miehen ihailemaksi ja rakastamaksi tulemisesta. Se pohjustaa tytön itsearvostusta suhteessa miehiin.  

Meillä Suomessa puhutaan paljon isättömyydestä ja lasten elämästä poissaolevista isistä. Isän fyysiseen tai psyykkiseen poissaoloon voi olla monia syitä. Sotien seuraukset perhe-elämään elävät vielä tänäkin päivänä. Isien poissaolo ja naisten pakko selviytyä ilman heitä voi heijastua sukupolvelta toiselle siirtyvänä luottamuksen puuttumisena vanhempien yhteiseen elämästä selviytymiseen. Kun isän ja äidin yhteinen vanhemmuus ei eron yhteydessä onnistu, on isän kipu lapsen elämästä syrjään jäämisestä yhtä todellista kuin lapsen isänkaipuu. 

Perhemuodot ovat monipuolistuneet ja lapselle tärkeiden ihmisten verkosto voi olla moninainen. Jokaisella lapsella on isä silloinkin, kun isä ei ole konkreettisesti lapsen elämässä läsnä. Vaikka lapsi voi kasvaa toisen vanhempansa kanssa, kahden naisen tai kahden miehen muodostamassa perheessä, on hänellä kuitenkin olemassa biologiset vanhemmat ja heiltä saatu syntyperä ja perimä. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole väheksyä tai loukata monimuotoisissa perheissä aikuisiksi kasvaneita tai eläviä aikuisia ja lapsia. Kaikenlaisissa erilaisissa perheissä keskeistä on aikuisten välinen rakkaus ja heidän yhteinen rakkautensa lasta kohtaan.

Isä voi lapsen maailmassa olla biologinen, psykologinen tai sosiaalinen isä. Biologinen isä ei välttämättä koskaan saa tuntea lastaan tai tietää hänen olemassa olostaan. Psykologinen isä on läsnä lapsen jokapäiväisessä elämässä siten, että lapsi voi turvautua häneen ja kokea isän rakkauden. Sosiaalinen isä voi olla äidin uusi kumppani, joka on mukana lapsen arjessa. Hän voi olla myös psykologinen isä lapselle. Lapsella voi myös olla kaksi rakastavaa isää. Mikään näistä vaihtoehdoista ei muuta sitä, että meillä kaikilla on biologinen äiti ja isä. Jokainen ihminen elämänsä kulun myötä pohtii omaa tarinaansa ja vanhempiaan huolimatta siitä, että hän olisi saanut elää onnellisen ja hyvän elämän perheessä, josta toinen biologinen vanhempi puuttuu.

Lapsi sisäistää vanhempiensa välisen parisuhteen. Se merkitsee lapsen vanhempien välillä kokemaa tunnemaailmaa. Molempien vanhempien kokemus toisistaan siirtyy lapsen sisäiseksi omaisuudeksi ohjaamaan hänen käsitystään kahden aikuisen välisestä yhteydestä. Mikäli lapsi kasvaa ilman isää äidin kanssa, keskeistä on se, mitä äiti ajattelee ja tuntee lapsen isää kohtaan. Isän kanssa kasvavalle lapselle keskeistä on isän ajatukset ja tunteet lapsen äitiä kohtaan. Yhdessä asuvien vanhempien lapselleen siirtämä kokemus suhteestaan voi olla lämmin ja rakastava tai kylmä ja katkera.

Isän tehtävä on mahdollistaa äidin ja vauvan välinen tiivis yhteinen maailma. Se merkitsee hoivaamiseen osallistumista, rakkauden ilmaisemista ja osoittamista äidille ja vauvalle, mutta myös sen sietämistä, että tässä varhaisessa yhteydessä on jotakin sellaista, josta hän jää ulkopuoliseksi. Isän merkitys saa kokonaan uuden ulottuvuuden, kun lapsi alkaa eriytyä äidistä. Tästä lähtien Isän korvaamattoman tärkeä tehtävä on rohkaista ja kannustaa lasta kohti uutta maailmaa, jossa äiti ei ole konkreettisesti joka hetki mukana. Yhdessä isän kanssa lapsi oppii kulkemaan erilaisissa maastoissa. Pieniä polkuja pitkin voidaan mennä retkelle. Isompia teitä pitkin päästään tutustumaan kaukaisempiin paikkoihin. Isä auttaa lasta lukemaan ja käyttämään erilaisia karttoja ja opettaa lapselle turvalliset kulkuväylät maalla ja merellä. Läsnäoleva isä antaa lapselleen sisäisen kompassin, jonka avulla lapsi voi suunnistaa turvallisin mielin kohti maailmaa ja uusia ihmissuhteita. 

Hyvää Isänpäivää kaikille Isille! Hyviä yhteisiä hetkiä  Isiemme kanssa myös meille aikuisille - läsnä ollen tai muistoissamme!

Sanna Aavaluoma