Jäävaara!

02.12.2018

Ensimmäisten pakkasten, höyryävän hengityksen ja kuurapintojen tullessa mieleni kaipaa lämpöön ja pysähytyy sisäisen jäätymisen ja sulamisen kysymyksiin. Mitä merkitsee tunteiden, ruumiin tai mielen viilentyminen tai jäätyminen? Mitä tapahtuu kun jokin sulattaa sydämemme? Onko sisäisellä jäätymisellä  joskus meitä suojeleva merkitys? 

Erilaisia tunnnetiloja kuvataan usein lämpöasteikolla. Hyviä ja lempeitä tunteita sanoitetaan lämmöllä. Lämpimät tunteet tulvahtavat sisimmässämme. Toinen herättää meissä lämpimiä tunteita. Lemmen liekki leimahtaa ja rakkauden tuli roihuaa. Vaaran lähestyessä, esimerkiksi varattuun henkilöön ihastumisessa tai vaaralliseksi vaistotun suhteen aloittamisessa varoitamme läheistämme tulella leikkimisestä. Vihaisena tunteet kiehuvat. Kuumentuneita tunteita pyritään viilentämään. Mutta milloin sisuksemme ovat vaarassa jäätyä? Mitä on suhteen kylmeneminen? Mistä syntyvät jäätävät katseet? 

Sisäinen lämmönsäätelyjärjestelmämme on yksilöllinen. Sen perussäädöt olemme saaneet lapsuuden kasvuympäristömme ihmissuhteissa. Kreikan mytologiassa Ikaros sai isältään vahasta ja sulista valmistetut siivet. Isä varoitti poikaansa lentämästä liian lähelle aurinkoa tai merta, sillä kuumuus sulattaisi vahan ja vesi irrottaisi sulat toisistaan. Lentämisestä huumaantunut Ikaros unohti isänsä ohjeet ja lensi yhä korkeammalle. Aurinko sulatti siipien vahan. Ikaros putosi mereen ja hukkui. 

Miten Ikaroksen tarina näyttäytyy suhteiden ja tunteiden maastossa? Se joka on jo lapsuudenperheessään joutunut sammuttelemaan vanhempien välisiä paloja, on saanut palovammoja. Vammojen seurauksena hän joko ei tunnista tunteiden lämpenemistä ennen niiden kiehumispistettä tai ei siedä lämpöilyä lainkaan. Hän kenties pysyvästi etsii viilentymispaikkoja vammansa syventymisen estämiseksi. Se, jonka kasvuympäristö on rankaissut tunteiden näyttämisestä, on joutunut jäädyttämään omat tunteensa. Hän joko kaipaa suhdetta, jossa on tasaista ja tunteetonta tai haastaa puolisoaan jatkuvasti käynnistääkseen oman sisäisen jäänsä sulattamisen. Näiden samanlaisten tai erilaisten kokemusten yhdistyminen synnyttää parisuhteessa puolisoiden yhteisen dynamiikan ja haasteet tilanteissa, jotka herättävät tunteita. 

Kun jokin järkyttää mieltämme niin voimakkaasti, ettei mielemme kykene sitä käsittelemään, joudumme jäädyttämään sisimpämme. Jäätyneet tunteet ovat kuitenkin olemassa. Ne kaipaavat tilaa ja aikaa tulla löydetyksi, sulatetuksi ja itseen sulautetuiksi. Yllättävätkin tilanteet saattavat sulattaa sisäistä jäätä. Kun se tapahtuu valmistautumatta, voivat sulamisreaktiot olla yllättäviä ja tilanteeseen sopimattomia. Silloin vastapuolen mielessä alkaa kiehua tai hänkin jäätyy. Hetkellinen jäätyminen suojaa pettymykseltä, hylätyksi tulemisen tunteelta ja sietämättömän yksin jäämisen kokemukselta. Jäädytystila voi kuitenkin jäädä pysyväksi. Silloin vieraantuminen omista tunteista jatkuu, toisen lähestyminen tai lähelle päästäminen vaikeutuu. Suhde viilenee, kylmenee ja pahimmillaan tunneyhteys kuolee.   

Parisuhteessa oman rakkaan sisäiseen lämmönsäätelyjärjestelmään tutustuminen on tärkeää. Sen ymmärtäminen, mikä oman puolison mieltä lämmittää, kuumentaa, viilentää tai jäädyttää, turvaa molempien pysymistä sopivan lämpöisinä. Samankaltaiset puolisot kiihdyttävät toistensa kiehuntaa tai kylmenemistä. Sopiva erilaisuus, erillisyys ja eriytyneisyys käynnistävät liiallisen kuumuuden tai kylmentymisen tapahtuessa toisessa vastakkaisen reaktion - tasapainotilan saavuttamiseksi. Hyvässä suhteessa ollaan toisen apuna. Hetkittäin on hyvä voida auttaa toista joko jäähtymään tai lämpenemään. Toisen jatkuva käyttäminen oman lämpötilan toivotuksi palauttamiseksi toimii hetkellisesti, mutta estää omien tunteiden ja toiminnan itsenäisyyden ja hallitsemisen. Jos toista ei voi ymmärtää, joutuvat molemmat vuorollaan säätämään lämpötilaa oman tarpeensa suuntaiseksi. Molempien järjestelmät joutuvat koetukselle.  

On joulukuu. Pimeyden syventyessä ja talven kylmyyden lisääntyessä huolehditaan siitä, etteivät pimeys ja kylmyys pääse valtaamaan omaa ja lähimpiemme sisintä. Sytytetään kynttilöitä, keitetään kuumaa kaakaota ja ylläpidetään läheisyyttä suhteissa rakkaimpiimme. Kuunnellaan toistemme ajatuksia ja kokemuksia. Psyykkinen läheisyys lisää fyysistä läheisyyttä. Yhdessä ne auttavat pitämään jäävaaran loitolla ja muuntamaan suhteeseen jäämisen vaarasta  mahdollisuudeksi.


Sanna Aavaluoma