Kupla

18.02.2024


Aleksi Salmenperän elokuva Kupla vuodelta 2022 on kertomus aikuisuuteen kasvusta, nuoren pelosta menettää vanhempansa parina sekä parisuhteen ja ulkopuolisen suhteen dynamiikasta. Kupla tarjoaa katsojalleen mahdollisuuden ymmärtää psykoseksuaalista dynamiikkaa perheen kolmen sukupolven naisen ketjussa.

Kielokosken perheeseen kuuluvat vanhemmat Tuija ja Teuvo sekä juuri 16 vuotta täyttänyt Eveliina. Tuija menestyy työssään kansainvälisessä yrityksessä. Teuvo on opettaja tyttärensä koulussa. Ainoalle lapselle tyypillisesti Eveliina on hieman pikkuvanha, aikuismainen puheissaan ja tottunut kuuntelemaan aikuisten puheita. Eveliina kamppailee nuoruuden itsenäistymiseen kuuluvassa ristiriidassa tarvitsevuuden ja itsenäistyminen välillä. Hän menestyy hyvin koulussa, hänellä on ystäviä ja hän käy säännöllisesti tapaamassa mummiaan hoivakodissa. Hän ajaa mopoautolla, juhlii kavereiden kanssa ja kokeilee myös alkoholia. Pojat ovat paljon tyttöjen puheissa, mutta seurustelusuhteita ei vielä ole.

Tuijan ja Teuvon suhde vaikuttaa vakiintuneelta, elämä näyttää ulkoisesti olevan kunnossa. Vanhempina Tuija ja Teuvo yrittävät olla avoimia aikuisia ja asiallisia seksuaalikasvattajia tyttärelleen. He antavat tälle kondomeja, muistuttavat omien rajojen kunnioittamisesta ja kiireettömyydestä mutta myös ehkäisyn ja seksitaudeilta suojautumisen merkityksestä. Eveliina kokee vanhempien puheet kiusallisina.

Kaikki muuttuu ja monet kuplat alkavat puhjeta, kun Emilia näkee huoltoasemalla äitinsä astuvan naisen autoon ja suutelevan tämän kanssa. Hän kirjoittaa auton rekisterinumeron muistiin ja alkaa selvittää tilannetta ja vanhempiensa suhteen todellista tilaa. Auton omistajaksi selviää koulukuraattori Petra. Eveliina aktivoi äitinsä puhelimen paikannuksen ja alkaa seurata äitinsä liikkumista ja yhdenmukaisuutta äidin kertomuksiin siitä, minne on menossa. Yhä useammin äiti on perheen mökillä. Eveliina alkaa pelätä vanhempiensa eroa ja perheen hajoamista. Isälleen Eveliina esittää suoria kysymyksiä: Oletko sä ollenkaan kiinnostunut äidistä? Onko teillä vielä äidin kanssa seksiä? Milloin te rakastelitte viimeksi? 

Psykoseksuaalisuudella tarkoitetaan seksuaalisuutta mielen ja ruumiin kokonaisuutena, joka ilmenee yksilön tavoissa toteuttaa seksuaalisuuttaan ja nauttia siitä itsekseen ja suhteissaan. Yksilön ja parin seksuaalisuudessa ruumiillisuuteen yhdistyvät psyykkinen kasvu ja kehitys, sisäistettyjen suhteiden maailma, elämänaikaiset kokemukset ihmissuhteissa, kaikkiin edellä mainittuihin liittyvä mielikuva- ja merkitysmaailma sekä mielen tiedostamaton maailma. Psykoseksuaalisuudessa todentuu ruumiillisuuden lisäksi kasvumme ja kehityksemme sellaiseksi kuin olemme ja sellaiseksi, joksi olemme tulossa. (Aavaluoma 2023)

Nuoruusikä (13-25vuotta) on siirtymäaikaa lapsuudesta aikuisuuteen. Nuoruus on yksilöitymiskehityksen toinen vaihe, jolloin lapsuudessa muodostuneita psyykkisiä rakenteita työstetään uudelleen. Nuoruus avaa kehityksellisen ikkunan, joka mahdollistaa aiemmassa kehityksessä tapahtuneiden vaurioiden korjaamisen. Nuoruuden aikana kokemus itsestä vahvistuu ja seksuaalinen identiteetti rakentuu. Nuoruuden keskeinen kehitystehtävä on vähittäinen irtautuminen lapsuudesta ja omista vanhemmista sekä oman persoonallisen aikuisuuden löytäminen. Vaikka ikätoverit muodostuvat yhä tärkeämmiksi, vanhemmat ovat edelleen merkittäviä roolimalleja. (Kiuru 2023). Eveliina ottaa parhaillaan askelia kohti aikuisuutta. Elämään liittyvien tietojen ja taitojen kypsymättömyys sekä halu kontrolloida ja hallita asioita näyttäytyvät hänen reaktioissaan ja käytöksessään. Jokainen lapsi aikuistuessaankin haluaa säilyttää perheensä perheenä ja pelko sen menettämisestä uhkaa voimakkaasti koettua turvallisuuden tunnetta. Asioiden suoraan puhumisen sijaan Eveliina ottaa käyttöön piiloaggressiiviset ja manipulatiiviset keinot. Hän seuraa äitinsä sijaintia puhelimen GPS-paikantimen avulla. Hän vie isänsä mökille, jossa tietää äidin olevan Petran kanssa. Hän hakeutuu Petran vastaanotolle ja kertoo voivansa huonosti. Hän sanoo vanhemmilleen harkinneensa pilven polttoa ja epäilee ääneen, onko vanhempiensa lapsi. Hän valehtelee olevansa raskaana saadakseen vanhemmat yhdistämään voimansa ja keskittymään perhe-elämään. Petralle hän kertoo vanhempiensa välillä uudelleen heränneestä hellyydestä.

Miksi Tuijan ja Petran suhde kehittyi juuri nyt? Vaikka suhde Teuvoon on turvallinen ja vakiintunut, puolisot vaikuttavat suhteessaan yksinäisiltä. Läheisyys, hellyys, yhteinen aika ja jakaminen ovat poissa. Tuija on keskittynyt uraansa ja Teuvo vetäytyy omiin harrastuksiinsa. Pari ei ole tiedostanut tilannettaan eikä puhu siitä yhdessä. Nuoruusikäinen perheessä herättää seksuaaliset teemat voimakkaina myös vanhempien mielissä. Nuoren seksuaalienergia voi ahdistaa vanhempaa, jolloin hän oman seksuaalisuutensa jarruttamisella yrittää tiedostamattaan hillitä nuoren nopeaa aikuistumista. Vanhempi voi myös samaistua nuoruusikäiseen lapseensa ja päästää valloilleen omat voimakkaat seksuaaliset yllykkeensä ja halunsa rikkoa suhteen rajoja. Oman vanhemman sairastuminen ja kuolema herättävät mielessä kokemukset saadusta vanhemmuudesta ja rakkaudesta. Vanhemman menettäminen pudottaa aikuisenkin sisäisessä kokemusmaailmassaan läheisyyden, huolenpidon ja hellyyden kaipuuseen. Kokemukset omista vanhemmista parina vaikuttavat siihen, miten kukin tilannetta omalla kohdallaan ratkaisee. Muistopuheessaan äitinsä hautajaisissa Tuija kertoo äitinsä monista ulkopuolisista suhteista ja kiittää jo kuollutta isäänsä siitä, että isä salli äidin olla sellainen kuin oli. Tuijan sisäinen pari ei ole kahdenvälinen, muut ulkopuolelleen sulkeva. Riidassa Teuvon kanssa Tuija muistuttaa joskus tehdystä sopimuksesta: jos jommallakummalla on jotakin omaa suhteen ulkopuolella, siitä ei tarvitse kertoa. Teuvo on aina ajatellut sopimuksen olleen symbolinen. Asiaa auki puhumatta molemmat ovat aikanaan käsittäneet sopimuksen omista lähtökohdistaan omalla tavallaan.

Oidipaalitilanteen tyydyttävään ratkaisuun ihmisen kehityksessä kytkeytyy kyky jäädä ja jättää ulkopuoliseksi. Pienen lapsen näkökulmasta se merkitsee vanhempien suhteen ja oman pienuuden hyväksymistä. Nuoruusikäisen kannalta merkittäväksi tulee uskallus astua omaan elämään ja jättää vanhemmat ulkopuoliseksi omasta elämästä. Vanhempien kannalta keskeistä on riittävä kyky olla tunkeutumatta nuoren elämään. Teuvolle kiinteän perhekolmion rikkoutuminen tuntuu erityisen vaikealta. Eveliinan yritys saada vanhemmat pariksi jälleen tiivistääkin Teuvon pyrkimystä toimia enemmän yhdessä koko perheenä.

Yritykset peittää ahdistusta ja vihaa alkavat pettää ja tunteet purkautuvat. Teuvo menettää malttinsa ukulelekurssilla. Eveliina juo itsensä yksin humalaan. Tuijan firman juhlissa Teuvo ja Tuija alkavat puida Tuijan ja Petran suhdetta ja Tuija lyö Teuvoa. Ystävänpäivänä Teuvo ja Tuija esittävät onnellisia ja kertovat Eveliinalle menevänsä yhdessä ravintolaan ja hotelliin yöksi. Todellisuudessa Tuija on Petran kanssa ja Teuvo yksin karaokebaarissa. Eveliina saa haltuunsa Petran puhelimen ja lähettää suhteen katkaisuviestin äidilleen – ajattelematta selviäisikö viestin lähettäjä äidille ja Petralle. Viesti saa Petran havahtumaan tilanteeseen ja lopettamaan suhteen.

Eveliinan epäkypsät tavat yrittää kontrolloida ja hallita vanhempiaan tuottavat lopulta toivotun tuloksen. Teuvo ja Tuija löytävät toisensa uudelleen. Tuijan ja Petran suhde päättyy. Eveliina pyytää anteeksi liiallista puuttumistaan aikuisten elämään ja Tuija pyytää anteeksi aikuisten käytöstä. Eveliina saa tilaa omaan kasvuunsa. Joni vapautuu roiston roolista, johon hän Eveliinan valheiden myötä hetkellisesti joutui Tuijan ja Teuvon silmissä. Nuoret alkavat viettää yhä enemmän aikaa yhdessä. Seksuaalinen lataus Jonin ja Eveliinan välillä on vahva, mutta ikätasoinen, heillä ei ole kiire. Talvinen kelkkailu ja mäenlasku tuottaa heille juuri nyt hyvältä tuntuvaa läheisyyttä, leikkiä, yhdessä iloitsemista, ja matkalla aikuisuuteen luvan olla vielä vähän lapsi.

Sanna Aavaluoma


Rooleissa

  • Tuija Kielokoski Minna Haapkylä

  • Teuvo Tommi Korpela

  • Eveliina Stella Leppikorpi

  • Joni Lunden Amos Brotherus

  • Petra Anna-Maija Tuokko

  • Sinikka-Mummu Saara Pakkasvirta

Lähteet

  1. Aavaluoma Sanna (2023). Seksuaalisuus psykoterapiassa. Psykoanalyyttinen psykoterapia . Helsingin Psykoterapia-yhdistys.

  2. Kiuru Noora (2023). Nuoruus. Teoksessa Pulkkinen, Ahonen ja Ruoppila (toim.) Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus.