Kymmenen kiloa kannattelua

22.07.2018

Mitä tarkoitamme, kun puhumme tunnekuormasta, suhteessa kuormittuneisuudesta, toistemme kuormittamisesta tai psyykkisen taakan kantamisesta? Miten psyykkistä kuormaa voi punnita? Mitä tarkoittaa puolison kannattelu? Jos suhteessa olo merkitsee asioiden jakamista, lisääntyykö vai keventyykö asioita jakavien osapuolten kuorma?  Jos olen onnistunut nappaamaan kuvan psyykkistä kuormaa kuljettavasta hissistä, milloin kuorma liikkuu ylös tai alaspäin - ja mihin kuorma hissistä päätyy?

Vanhempien tehtävä on kantaa pientä vauvaa ja lasta, mutta myös hänen tunnekuormaansa. Vähitellen kuormaa kannetaan yhdessä niin, että lapsella on omaa kantokykyään vastaavan kokoinen reppu. Lapsi oppii kantamaan itse itseään saadessaan riittävästi kokemuksia siitä, että häntä on kannettu ja kannateltu. Vaikeiden tunteiden kannattelu, peilaaminen ja lapselle ymmärrettäväksi tekeminen auttavat lasta tunteiden tunnistamisessa, itsessään hyväksymisessä ja niiden ilmaisemisessa. Rauhoittumisen kyky ei kehity ellei lasta riittävästi rauhoiteta. Vielä aikuisenakin tarvitsemme lohdutusta ja peilausta tunteillemme, mutta jos emme lainkaan kykene rauhoittumaan ilman toista ihmistä, olemme pulassa. 

Sanonta "Ihmiselle ei anneta enempää, kuin hän jaksaa kantaa" on kammottava. Sen viesti meille on, että yksin tulee jaksaa eikä apua tule pyytää. Joskus ihminen ei jaksa yksin kantaa sitä, mitä elämä hänen kannettavakseen antaa. On tärkeää, että meillä kaikilla on lähellämme niitä, jotka voivat hetkittäin kantaa kuormaa kanssamme, ja joiden kuormia me vuorostamme kannamme silloin, kun he eivät yksin jaksa. Myös parisuhteessa on tärkeää voida saada tuntea itsensä kannatelluksi, mutta myös kokea sitä, että kannattelee puolisoaan. Väliaikaisuus ja vastavuoroisuus ovat tunnuksia terveelle kannattelemiselle. Jos parisuhteessa antaa kokonaan jonkin tehtävän toisen kannettavaksi, sen paino alkaa lisääntyä. 

Ihmisen mieltä verrataan usein taloon, jonka kerrokset kuvaavat erilaisia sisäisiä maailmoita ja mielen kerroksia. Hissi sopii hyvin tähän mielikuvaan. Kellarissa on pimeää ja kosteaa. Siellä voi sijaita ruokakellari, polttopuiden säilytyspaikka, pyykkihuone tai sauna. Kellariin rakennetuissa lisähuoneissa on usein jotakin yksityisempää kuin niissä asuinkerroksissa, joissa perheen ulkopuoliset ystävät ja vieraat oleilevat. Kellarihuoneet ovat usein ikkunattomia.  Hyvässä mielessä ne ovat suojassa ylimääräisiltä katseilta, ikävämmässä merkityksessä luonnon valoa vailla. Kauhutarinoiden kellarissa on myös tarkoituksella piilossa pidettäviä kammioita tai lukittuja tiloja. Maanpinnalla on talon ovi, josta tullaan tietoisesti sisään, mutta myös lähdetään ulos.  Vintillä tai ullakolla on usein varastoon vietyjä, hylättyjä tai parempaa aikaa odottavia tavaroita. Ullakon kätköjä voidaan muistella ja niitä tutkitaan ja joskus pengotaan. 

Jos parisuhdetta kummankin kuormia kannattelevana verrataan hissiin, tulee mielenkiintoiseksi kysymys siitä, milloin alimpaan kellariin meno olisi yhdessä tarpeen, milloin sinne menoa tulisi välttää. Samoin jatkuva oleskelu vintillä voi merkitä tärkeiden asioiden pois pakkaamista tai vanhojen, jo tarpeettomien esiin penkomista. Ellei kellarissa voi käydä, suhteen likapyykit kasautuvat, ruokakomeroon unohtuneet ruuat homehtuvat, tai pelottavat ajatukset kasvavat suuremmiksi kuin mitä ne ovatkaan. Jos vintille ei suostu menemään lainkaan, ei suhteen sisältö tule koskaan ajatuksella siivotuksi tai tallennetuksi. Vintillä on kyettävä olemaan riittävän pitkään, ettei jotakin arvokasta tule heitettyä pois ajattelematta.  

Toisen tunteiden kannattelu silloin, kun se hänelle yksin on sietämätöntä, vertautuu hyvin hissin ajatukseen siinä, että hissin tehtävä on kuljettaa puolestamme painavaa taakkaa. Kuvan tunnehissi on ainutlaatuinen siksi, että siinä henkilökuljetus on kielletty. Korkein sallittu kuorma hissille on kymmenen kiloa. Kokonaan itsensä toisen kuljetettavaksi antaminen vääjäämättä merkitsee sitä, että suhteen yhteinen hissi liian suuren taakan kanssa jumittuu kerrosten väliin tai kieltäytyy lähtemästä liikkeelle. 

Miten nuo kymmenen kiloa suhteessa olevaa kannattelua voisi jakaantua? Kun suhteessa iloa tuottavat ja raskaammat asiat ovat riittävässä tasapainossa, parisuhdetalossa eletään melko hyvässä tasapainossa ja järjestyksessä. Jos suhde on pitkäkestoisesti ladattu kymmenellä ilon kilolla, siinä ei ole tilaa sietää toisen ajoittaista rasittavuutta tai huolia tai pelkoja. Jos painoltaan pienempiäkin murheita tai raskaita kuormia on pitkäkestoisesti yli kilon annoksina, joutuu tunnehissi ylikuormitustilaan, tai siitä joudutaan jättämään iloiset asiat kokonaan pois.  Parisuhteessa olo vaihtelee riippuen siitä, mitä sen jaettuun kymmeneen kiloon mahtuu: 

  • 1 - 5 kg yhdessä iloittelua, nauramista, läheisyyttä, leikkiä 
  • 1 - 3 kg rasittavia luonteen piirteitä 
  • 1 - 3 kg pelkoja ja epävarmuutta
  • 1 - 3 kg toisen huomioimista, ja toisen vuoksi joustamista 
  • 1 - 3 kg itseen sijoitettuja toisen kasvua palvelevia asioita
  • 1 - 3 kg surua  

Mitä ja kuinka paljon sinun parisuhteesi kannattelee ja kuljettelee tällä hetkellä talonne kellarin ja ullakon välillä?


Sanna Aavaluoma