Miksi ihmisillä on seksiä?

20.10.2019

Oletko koskaan miettinyt mitä kaikkea seksi sinulle merkitsee? Oletko pohtinut tai tunnistanut miten tunteet, tunnelmat, kokemukset ja pyrkimykset vaikuttavat suhteessasi niihin hetkiin, joissa syntyy päätös seksuaaliseen kanssakäymiseen ryhtymisestä tai siitä vetäytymisestä? Vaikuttavia tekijöitä ei useinkaan tietoisesti mietitä, mutta ne ovat olemassa. Mikä herättää halua, mikä sammuttaa sitä? Miten suhteesi kehitysvaiheet ja oma sisäinen prosessisi vaikuttaa siihen, minkä merkityksen seksi suhteessanne ja sen seksuaalisuudessa kulloinkin saa? Onko seksi ja yhdyntä sinulle harrastus, aikuisten leikkiä, liikuntaa, syvä yhteyden kokemisen muoto, välttämätön paha, kadotettu maa vai vastenmielinen velvollisuus? Jos pohdit otsikon kysymystä "Miksi ihmisillä on seksiä?" mikä on ensimmäinen mieleesi tulevalla asia? Entä kun mietit tämän hetkistä suhdettasi, onko vastauksesi sama?

Suomalaisen FINSEX -tutkimuksen mukaan tyydyttävä seksielämä ja parisuhteen onnellisuus liittyvät vahvasti yhteen. Tulos ei ole yllättävä. Mielenkiintoista sen sijaan on se, miten tulosta tulkitaan. Kertooko tulos meille, että keskittymällä seksielämän tyydyttävyyteen voi turvata onnellisen parisuhteen vai että panostamalla parisuhteen onnellisuuteen voi turvata tyydyttävää seksielämää? Seksi voi palvella ihmisen monia pyrkimyksiä ja monet pyrkimykset voivat seksualisoitua. Seksillä on erilainen merkitys sinkkuna elävälle ja viisikymmentä vuotta suhteessa eläneelle parille. Parisuhteen tiedostamattoman dynamiikan aktivoituminen ja sisäisten ristiriitojen voimistuminen vaikuttaa vääjäämättä parisuhteeseen ja seksuaalisuuden ilmaisuihin suhteessa - joskus vapauttavasti, joskus estävästi. Pitkässä suhteessa ilmenevät erilaiset vaiheet ja seksuaalisen aktiivisuuden vaihtelut eivät välttämättä kerro suhteen onnettomuudesta silloinkaan, kun seksuaalisuuteen liittyy suhteessa pettymystä, turhautumista tai kärsimystä. Epätyydyttävällä seksielämällä on jokin merkitys ja viesti kerrottavanaan suhteelle. Onnettomaksi suhde muuttuu, mikäli haasteisiin lukkiudutaan eikä niitä voida yhdessä ymmärtää ja purkaa.

Erilaisten tutkimusten mukaan seksillä on monenlaisia terveysvaikutuksia. Seksin aikana elimistössä vapautuvat hormonit toimivat luonnollisina kivunlievittäjinä, alentavat verenpainetta ja rentouttavat. Seksin jälkeisenä päivänä työssä suoriutuminen on parempaa. Liikuntamuotona seksi nostaa sykettä ja vähentää sydänsairauksien riskiä. Miehillä säännölliset siemensyöksyt vähentävät eturauhassyövän riskiä. Seksi lisää naisilla limakalvoja hoitavan estrogeenin eritystä. On tärkeää, että seksin myönteisistä vaikutuksista puhutaan. Terveyskasvatukseen ja tiedon valtaan sokeasti uskovat voivat innostua ja kuvitella tiedon ja psykoedukaation riittävän muutoksen syntymiseen suhteissa, joissa on ongelmia. Tieto mahdollistaa omien uskomusten haastamisen ja auttaa lähestymään seksuaalisuutta monesta näkökulmasta. Syke voi nousta seksin aikana, mutta tuskin monellekaan syy seksiin on tavoite nostaa sykettä. Syyt seksiin ryhtymiseen tai siitä vetäytymiseen lienevät mielessämme, ajatuksissamme, aisteissamme, kokemuksissamme, tunteissamme...ja koska kahdenkeskiseen seksiin tarvitaan myös toinen, kahden sisäiset syyt kietoutuvat yhteen heidän välisessä suhteessaan.

Ihmiskunta kuolisi sukupuuttoon, ellei uusia lapsia syntyisi. Useimmat parit myös haluavat perheen. On siis selvää, että lisääntyminen ja vanhemmaksi tuleminen ovat syitä harrastaa seksiä. Kun lapsettomuus tulee parin arjeksi, lapsen alulle saaminen saa ylikorostuneen merkityksen tai siitä voi tulla ainoa syy seksiin. Kun seksiä pitää suunnitella, siitä voi kadota ilo ja spontaanisuus. Seksiä voidaan käyttää myös itsekkäästi raskaaksi tulemiseen. Siten mahdollistetaan joko lapsen saaminen toisen avulla tai pyritään saamaan toinen sitoutumaan suhteeseen.

Valtaosa aiheeseen liittyvien tutkimusten tuloksista korostaa fyysisiä ja psykologisia ulottuvuuksia selittämään sitä, miksi ihmisillä on seksiä. B.C. Leighin (1989) mukaan ihmisillä on seitsemän syytä ryhtyä seksiin: mielihyvän saavuttaminen, emotionaalisen läheisyyden ilmaiseminen, lisääntyminen, kumppanin halukkuus, halu miellyttää kumppania, valloituksen tekeminen ja seksuaalisen jännitteen purkaminen. Yksittäisten tutkimusten ja artikkelien tarkastelu kokonaisuutena kuitenkin osoittaa, että ihmisten syyt seksiin ovat lukuisammat ja psykologisesti monimutkaisemmat, kuin aikaisemmin on ajateltu. Cindy Meston ja David Buss halusivat identifioida näitä syitä mahdollisimman laajasti sekä selvittää, poikkeavatko miesten ja naisten ilmoittamat syyt toisistaan. He julkaisivat vuonna 2007 aiheesta kaksiosaisen tutkimuksen. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 203 miestä ja 241 naista. Osallistujia pyydettiin listaamaan kaikki mahdolliset syyt, joiden vuoksi voisi kuvitella itsensä tai jonkun muun olleen yhdynnässä. Erilaisia syitä mainittiin 715. Kun keskenään liian samankaltaiset syyt poistettiin, nimettyjä syitä jäi 237. Tutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistui 1549 henkilöä, joista miehiä oli 503 ja naisia 1046. Heiltä kysyttiin missä määrin asteikolla 1-5 nämä syyt ovat heidän kohdallaan johtaneet yhdyntään. Tuloksista syntyi neljä pääluokkaa:

  • fyysiset syyt (stressin vähentäminen, mielihyvä, fyysinen haluttavuus, kokemusten etsiminen)
  • tavoitteelliset syyt (hyödykkeet, sosiaalinen asema, kosto, hyöty)
  • emotionaaliset syyt (rakkaus ja sitoutuminen ja niiden ilmaisu)
  • epävarmuus (itsetunnon kohottaminen, velvollisuus/paine, puolison vartioiminen).

Yleisimmät ilmoitetut seksiin johtavat syyt olivat viehätysvoima henkilöä kohtaan, fyysisen mielihyvän kokeminen, rakkauden ilmaisu, haluttuna oleminen, suhteen syventäminen, uteliaisuus ja uusien kokemusten etsiminen, erityinen tapahtuma tai juhla, mahdollisuus seksiin ja seksiin johtavat olosuhteet. Sekä miehillä että naisilla yleisin syy oli toista kohtaan koettu vetovoima. Miesten ja naisten vastauksissa ei ollut merkittäviä keskinäisiä eroja. Miehillä painottui kuitenkin enemmän naisen fyysisten ominaisuuksien merkitys, oman sosiaalisen aseman pönkittäminen tai seksuaalisten taitojen parantaminen. Naisten vastauksissa erottuivat halu olla naisellinen, rakkauden ilmaiseminen ja rakastumisen tunteen tunnistaminen. Seksin avulla kerrottiin saatavan myös helpotusta päänsärkyyn tai kuukautiskipuihin.

Aina seksi ei liity vastavuoroiseen rakkaudelliseen suhteeseen. Myös Mestonin ja Bussin tutkimuksessa nousi esiin lukuisia tällaisia teemoja. Seksi oman epävarmuuden tunteiden palveluksessa voi näyttäytyä pyrkimyksenä saada mahdollisimman paljon seksuaalisia kokemuksia, tai valloittaa mahdollisimman monta kumppania. Näistä kertomalla pyritään parempaan asemaan kaveripiirissä. Satunnaisissa suhteissa seksin avulla voidaan myös hakea oman yksinäisyyden ja tyhjyyden kokemusten tilalle hyväksyntää ja rakkautta. Pelko hylätyksi tulemisesta voi myös saada aikaan seksuaalisen aktiivisuuden toisen miellyttämiseksi, ei omista tarpeista, mielihyvästä tai halusta käsin. Motiivi seksiin voi olla halu vahingoittaa toista, esimerkiksi ryhtymällä seksiin jonkun muun kuin vakituisen kumppanin kanssa. Motiivien joukossa mainittiin myös sukupuolitaudin toiselle tarkoituksellinen tartuttaminen. Seksin avulla tai sen vastineeksi voidaan myös hankkia rahaa, huumeita tai muita lahjoja. Puhe seksistä vallankäytön välineenä on tavallisempaa yhteyksissä, joissa epätasa-arvoisessa asemassa olevaa henkilöä on painostettu seksiin vastineeksi jostakin. Jotkut myös käyttävät seksiä tavoitteellisesti työpaikan tai ylennyksen saamiseksi. Kun puhutaan uralla reittä pitkin etenemisestä, ei aina voida tietää, kummasta on ollut kyse.

Kun sisäiset ristiriidat ja paineet seksualisoituvat, psyykkisiä kehityksellisiä haasteita pyritään ratkaisemaan seksuaalisuuden välityksellä. Se voi merkitä seksin muuttumista mielessä mahdottomaksi tai uskomusta, että seksi toisi ratkaisun ja sisäisen tasapainon. Vaikka kyselylomake ei avaa tietä tiedostamattomaan maailmaan, edellä kuvatun tutkimuksen keskeinen anti on siinä, että se aikaisemmista poiketen tavoittaa tietoisten ja järkisyiden lisäksi jotakin ulkoisen toiminnan pinnan alla vaikuttavista voimista.


Sanna Aavaluoma