Neljä pientä aikuista

12.11.2023


Selma Vilhusen elokuva Neljä pientä aikuista vuodelta 2023 on kertomus ulkopuolisen suhteen paljastumisen myötä tapahtuvasta päätöksestä avata avioliitto. Elokuvassa tarkastellaan monogaamisen suhteen, avoimen suhteen ja monisuhteisuuden haasteita.

Matias ja Juulia ovat olleet naimisissa 20 vuotta. Heillä on yksi kouluikäinen lapsi, Miro. Matias ja Juulia ovat molemmat ammatillisesti kunnianhimoisia ja urallaan menestyneitä. Matias on juuri nimitetty Kettumäen seurakunnan kirkkoherraksi. Juulia tavoittelee eduskunnassa Yhdenvertaisuuspuolueen puheenjohtajuutta. Matiaksen ja Juulian suhde vaikuttaa toimivalta, heidän seksielämänsä on molemmille tyydyttävää ja he ilmaisevat rakastavansa toisiaan. Suhteen oletettu tasapaino romahtaa, kun Juulia kuulee ystävältään Matiaksen jo vuoden ajan jatkuneesta suhteesta Enniin.

Kun parisuhteessa ei ole sovittu muiden suhteiden luvallisuudesta, jommallakummalla oleva ulkopuolinen suhde rikkoo yhteistä sanallista tai sanatonta sopimusta suhteesta. Juulialle tilanteen selviäminen onkin shokki, jota hän lähtee sulattelemaan hetkeksi hotelliin, pois yhteisestä kodista. Matias uskoutuu eläkkeelle jäävälle edeltäjälleen. Kollega toteaa Matiaksen aseman seurakunnassa edellyttävän häneltä elämää ilman suhdesotkuja. Matias päättää olla tapaamatta Enniä, mutta vakuuttaa tekstiviestein yhä rakastavansa tätä. Juulia lukee Matiaksen ja Ennin viestit ja näkee Matiaksen alakuloisuuden. Pelätessään menettävänsä Matiaksen Juulia kutsuu Ennin kylään ja ehdottaa avioliiton avaamista siten, että Matiaksen perhe-elämä jatkuisi ennallaan, mutta Enni ja Matias voisivat jatkaa seurustelua. Hämmentyneet Matias ja Emmi ottavat vastaan Juulian kaikille hankkimat polyamoria- oppaat, joihin pyytää Enniä ja Matiasta tutustumaan.

Tyttöjen ravintolaillassa Juulia kohtaa drag-klubilla esiintyvän Miskan, joka on kiehtova ja mielenkiintoinen. Juulia ja Miska tutustuvat ja aloittavat suhteen. Miska kertoo olevansa biseksuaali ja monisuhteinen, hänellä on miesystävä Yngve Tukholmassa. Juulia haluaa olla rehellinen ja kertoo Miskasta Matiakselle. On tavallista, että ihmisen rajat omien valintojensa suhteen ovat joustavat, mutta puolisolle on vaikea sallia sitä, mitä sallii itselleen. Myös avoimissa suhteissa tai monisuhteissa koetaan mustasukkaisuutta. Matias reagoi voimakkaasti tietoon Juulian ja Miskan alkavasta suhteesta ja kysyy, onko se Juulian kosto. Juulia, Matias, Enni ja Miska alkavat tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä. He asuvat kolmessa eri kodissa. Seksisuhde Matiaksella on Juulian ja Ennin kanssa ja Juulialla Matiaksen ja Miskan kanssa. Ulkopuolisille suhdekuviosta ei kerrota.

Oppaassa eettiseen polyamoriaan kuvataan monisuhteisuuden keskeisiä teemoja ja varjopuolia. Kaiken lähtökohta on luottamus. Tarvitaan rohkeutta puhua tunteistaan silloinkin, kun se pelottaa, rohkeutta suoda kumppanille vapaus uusiin suhteisiin, vaikka pelkäisi tulevansa jätetyksi sekä rohkeutta astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Mahdollisuus kokea yltäkylläisyyttä ihmissuhteiden kokonaisuudessa ja rakkauselämässä edellyttää eettisyyttä - toisten kohtelemista myötätuntoisesti, kunnioittavasti ja eheästi. Suhdemallissa on mahdollista voimaantua, kun toimitaan siten, että kaikki osalliset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan suhteittensa muotoon ja kehitykseen sekä ilmaisemaan ja täyttämään niissä tarpeitaan. Suhdemallilla on myös varjopuolensa. Siinä eläminen on monimutkaista erityisesti konfliktitilanteissa. Jatkuvien haasteiden vuoksi tilaisuuksia henkilökohtaiseen ihmisenä kasvuun tulee runsaasti. Aina ei ole turvallista, sillä jokainen suhde altistaa haavoittuvuudelle. On luovuttava monogaamiseen suhteeseen kuuluvasta kahdenkeskisyydestä ja mahdollisuudesta jakaa asioita vain toisen kanssa. Useiden ihmisten kanssa uusia asioita ja muutoksia tapahtuu kaiken aikaa, eikä muutoksia voi hallita. Suhdekuvion kaikki osapuolet eivät aina tule toimeen keskenään. (Veaux ja Rickert (2014).Termeillä eettinen tai vastuullinen monisuhteisuus halutaan korostaa suhteen osapuolten avointa vuorovaikutusta ja yhteisiä sopimuksia. Sovitusti avoin suhde ei kuitenkaan takaa välttämättä vastuullisuutta, sillä kuten monogaamisissa, myös monisuhteissa ilmenee epäeettistä käytöstä. (Taivaloja 2018).

Tilanne saa uuden käänteen Ennin tullessa raskaaksi Matiakselle. Matias lupaa tukea Enniä, olipa tämän päätös lapsen suhteen mikä tahansa. He ovat yhdessä sairaanhoitajan vastaanotolla käynnistämässä raskauden keskeytystä, kun Enni päättääkin pitää lapsen. Ristiriitaisten tunteiden vallassa Juulia onnittelee miestään ja Enniä tulevasta vauvasta. Lapsen synnyttyä Matias tasapainoilee ajan ja läsnäolon jakamisessa kahdessa perheessä. Miro ja Ennin vanhempi lapsi Eevi eivät vielä tunne toisiaan, mutta ovat saaneet pikkuveljen. Juulia kamppailee kateuden ja vihan tunteiden ristiaallokossa ja pohtii, onko koskaan oikeasti voinut antaa Matiakselle anteeksi.

Monisuhteisille ihmisille kaapista ulostulo voi koskea suurtakin ihmisryhmää. Heteronormatiivisuus sekä ennakkoluulot ja asenteet totutusta poikkeavaan ovat vahvoja niin yhteiskunnassa, seurakunnassa kuin perheyhteisöissäkin. Juulian ja Matiaksen kohdalla tilanteen tekee monimutkaiseksi heidän julkinen asemansa. Kansanedustajana Juulia tekee työtä perhevapaiden vanhempien kesken jakamisen puolesta – sekin on joillekin pelottava muutos. Vaikka Matiaksen työn keskiössä on Jumalan rakkaus, hänen annetaan ymmärtää suhdekuvion julkisuuteen tulemisen merkitsevän tuoreen nimityksen kumoamista. Matiaksen äiti menee uutisista pois tolaltaan. Hän kertoo Juulialle itsekin pettäneensä miestään vuosien ajan, mutta ei kuitenkaan koskaan ajatellut, että kaikkien muiden pitäisi muuttaa suhtautumistaan. Kaarina toivoo Juulian ja Matiaksen saavan elämänsä takaisin raiteilleen ja toivoo ettei aiheesta tarvitse enää koskaan puhua. Rauhallisimmin tiedon vanhempiensa suhdekuviosta otti Miro, joka katkaisi äitinsä monimutkaisen selityksen toteamalla "…joo kyllä mä tiedän mitä polyamoria on".

Parisuhteen avaamisen motiiveilla on suuri merkitys suhdekuvion toimivuuteen. Mikäli se perustuu ulkopuolisen suhteen aiheuttaman loukkauksen kostonhaluun tai pelkoon kumppanin menettämisestä, ollaan kaukana vapaaehtoisesta suostumuksesta hyväksyä ja sallia oma ja toisen vapaus uusien kumppanien suhteen. Monisuhteisten ihmisten psykoterapiassa keskeistä ei olekaan se, ketä halutaan tai mitä heidän kanssaan tehdään. Tärkeämpää on sen sijaan pysähtyä pohtimaan yksilön ja parin kommunikaatiossa piileviä tiedostamattomia merkityksiä. Onko yhteisten sääntöjen rikkomisen pyrkimyksenä kontrolloida toista tai tapahtumia, kostaa, kiusata tai kiihottaa primaarikumppania? Onko kimppakiva keino välttää ulkopuolisuutta, mustasukkaisuutta, hylätyksi tulemisen pelkoa tai kateellisuutta? Onko tarve olla toiselle se ainoa kielletty? (McCann 2017, Nissinen 2019).

Julkisuudelta salainen monisuhteisuus sopii Juulialle ja Matiakselle. Miska alkaa kokea tilanteen vaivaannuttavana ja ottaa asian puheeksi. Enni liittyy Miskan kokemukseen varjossa elämisestä ja pohtii, saako hänen poikansa olla julkisesti isänsä poika. Juulia pohtii sitä, ettei ole oikeasti antanut Matiakselle anteeksi. Matias, Juulia ja Enni kokevat kaikki häpeää tilanteestaan – toistensa satuttamisesta, mustasukkaisuudesta tai vaikeudesta hyväksyä tilannetta pyrkimyksistään huolimatta. Juulialle tilanteen aiheuttama ristiriita yhdessä ammatillisten paineiden kanssa purkautui vakaviksi somaattisiksi suolisto-oireiksi, joiden vuoksi hän joutui kahdesti sairaalahoitoon.

Tarina päättyy uuteen jouluun, jossa jouluaterialle Matiaksen vanhempien luo saapuvat Matias, Juulia, Miro, Enni, Eevi, Joonas, Miska ja Yngve. Elokuvan onnellinen loppu on vahva kannanotto ja toiveikas viesti ihmisten ennakkoluulojen ja asenteiden muuttumiseksi suhdemuotojen moninaisuutta kohtaan. Kaikki kokoontuvat kirkkoon kuuntelemaan Matiaksen joulusaarnaa joulun ihmeestä, jumalan rohkeudesta tulla maailmaan pienenä ihmisenä kaikkine virheineen ja puutteineen.

Sanna Aavaluoma


Rooleissa

  • Juulia - Alma Pöysti

  • Matias - Eero Milonoff

  • Miska - Pietu Wickström

  • Enni - Oona Airola

  • Matiaksen äiti Kaarina- Kaija Pakarinen 

  • Matiaksen isä Paavo - Esko Roine

Lähteet:

  1. McCann Damian (2017). "When the couple is not enough or when the couple is too much, exploring the meaning and management of open relationships". Couple and Family Psychoanalysis 7(1) 45-5

  2. Nissinen Teija (2019) Minussa on monelle – polyamorian monet nuolet. Psykoanalyyttinen psykoterapia 15.

  3. Taivaloja Nita-Helena (2018). Oikeus näkyä, kuulua ja olla olemassa. Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin. Helsingin yliopisto. Pro Gradu -tutkielma.

  4. Veaux Franklin & Rickert Eve (2014). Kahta kauniimmin. opas eettiseen polyamoriaan. Basam books.