Onni asuu täällä!

17.06.2018

Missä parisuhteen onni asuu? Minkälainen on onnellinen parisuhde?  Voiko parisuhteen onnellisuuteen vaikuttaa? Jos ajattelemme onnella olevan asuinsija, sen voi ajatella olevan ihmisen sisäinen talo, jota usein kutsutaan myös sydämeksi. Sinne sisäänpääsyyn tarvitaan Onnen Avain. Entä montako avainta parisuhteen Onneen tarvitaan? Jos avaimia on monta, kuka avainnippua hallitsee? 

Jokaisella meistä on ainakin yksi avain. Se on avaimista tärkein. Se avaa tai lukitsee oven omaan sydämeemme. Vaikka toiset ihmiset ja elämän tapahtumat voivat huojuttaa sisintämme, viime kädessä me päätämme siitä, avaammeko sydämemme oven toisen tulla vai pidämmekö sen lukittuna. Oman onnen avaimen hallinta ei merkitse sitä, että ihminen olisi itsekäs muiden hyvinvoinnin kustannuksella. Avain omassa hallussa suojelee meitä siltä, ettei kukaan tunkeutuisi tilaamme tahtomattamme. 

Surullista kyllä, joskus ihminen luovuttaa sydämensä avaimen toisen haltuun. Tätä luovutusta hän ei välttämättä edes huomaa. Vaikka avaimen haltija ei käyttäisi avainta väärin perustein, oikean omistajan tahto ei  silloin aina toteudu. Jos oman avaimensa jättää ovimaton alle "piiloon", voi kuka tahansa sen löytää, tulla ja mennä oman mielensä mukaan. Silloin sisäinen talo on vaarassa rappeutua ja jäädä vaille huoltoa ja kunnostusta. 

Parisuhteen talossa on monta huonetta. Turvallisessa talossa on kummallakin oma yksityinen tila, jota toinenkin kunnioittaa. Aina toisen yksityiseen tilaan ei pääse, vaikka haluaisi. Silloin on tärkeää ymmärtää, ettei ovi aukea tempomalla tai jyskyttämällä. Toisen oveen voi koputtaa lempeästi koskettamalla. Viihtyisässä talossa on lisäksi paikkoja, joissa on hyvä olla yhdessä. Turvallinen parisuhde mahdollistaa tilan, jossa kummankin sydän on toiselle auki. Silloin suhteesta muodostuu kummallekin puolisolle yhteinen kolmas avain johonkin sellaiseen talon tilaan, mihin kumpikaan ei yksin pääsisi. 

Kun parisuhteessa ollaan tyytymättömiä, on molemmilla puolisoilla usein hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä onni suhteessa on, miten se näkyy tai miten sen tulisi näkyä. Kuvitelma siitä, että täysin yhteinen ja yhteneväinen käsitys suhteen hyvästä voisi syntyä, on epärealistinen.                                                           

Tasapaino oman onnellisuuden, puolison onnellisuuden ja parisuhteen onnellisuuden välillä edellyttää kykyä sellaiseen mielentilaan, jossa on sijaa hyvän kahdenkeskisyyden lisäksi kolmannelle - joka toivon mukaan on puolisoiden välinen parisuhde.  Etsimme usein onnea jostakin kaukaa, itsemme ulkopuolelta. Kuvittelemme oman onnemme avaimen olevan toisen taskussa. Kun huomaamme avaimen olevan ulottuvillamme, lakkaamme odottamasta toiselta vastuun ottoa omasta hyvinvoinnistamme. Alamme itse ottaa vastuuta asioista, joita tarvitsemme itseltämme ja toiselta voidaksemme voida hyvin itseksemme ja yhdessä. Silloin voimme yhdessä todeta tyynenä ja tyytyväisenä "Onni asuu täällä!"

Sanna Aavaluoma

Kuva ja Sannan korut Balabin Art and Design