Puolisoita kannatteleva PariTila

24.06.2018


PariTila on käännökseni Mary Morganin luomalle käsitteelle "couple state of mind". Se merkitsee mielentilaa, jossa parisuhde nähdään ja koetaan puolisoiden välillä olevana tilana, johon kumpikin vaikuttaa omalta osaltaan, ja joka vaikuttaa kumpaankin. PariTila ajattelun myötä kaikki parisuhteessa tapahtuva ajatellaan puolisoiden yhdessä luomaksi tilaksi. Suhteen kriisissä ei siis ole olemassa yhtä aiheuttajaa, jonka muuttuminen ratkaisisi suhteen ongelmat. Suhteen haasteet ja kriisit nähdään myös molempia palvelevina. Suhteen kriisissä molemmat tiedostamattaan mahdollistavat toisilleen juuri sen, mitä kumpikin tarvitsee päästäkseen omassa sisäisessä kasvussaan eteenpäin. Miten ihmeessä kriisissä voi tehdä toiselle jotakin hyvää - vaikka molemmat kokevat tilanteen tukalana ja tietävät ettei suhde voi näin jatkua?