Suhteen Itsenäisyyspäiviä 

09.12.2018

Itsenäisyys koostuu vapaudesta, riippumattomuudesta, turvallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Itsenäinen ei ole kenenkään toisen hallinnassa. Terveeseen itsenäisyyteen kuuluu myös toisten kunnioittaminen, yhteistyö-, keskustelu- ja neuvottelutaidot. Itsenäisyyden saavuttaminen on voinut edellyttää väkivaltaista irrottautumista toisen vallasta tai puolustautumista toisen valloitusta vastaan. Puhutaanko nyt valtiosta vai ihmissuhteista?  Monia valtiollisia ja yhteiskunnallisia itsenäisyyteen liittyviä termejä voidaan tarkastella myös ihmissuhteiden sisäisen todellisuuden näkökulmasta. Perhesuhteissa itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, valta, vastuu ja vapaus voidaan kokea monin eri tavoin. Minkälainen on parisuhde, jossa vallitsee anarkismi, monarkismi, diktatuuri tai demokratia? 

Pieni lapsi on riippuvainen häntä hoivaavista aikuisista. Hyvän kasvatuksen tavoite ja päämäärä on auttaa lasta kohti sisäistä ja toiminnallista itsenäisyyttä. Vähitellen lisääntyvät edellytykset, taidot ja kyky ottaa vastuuta vievät lapsen kohti kodin ulkopuolista maailmaa päiväkodin, koulun, ystävien ja harrastusten kautta. Saavuttaakseen luottamuksen osaamiseensa, halun ja innostuksen omiin valintoihin sekä ilon omista saavutuksistaan lapsi ja nuori tarvitsee paljon tukea, rakkautta ja kannustusta läheisiltä aikuisilta. Vastuuseen liian aikaisin sysätty lapsi ei iloitse vapaudestaan eikä hän koe omaavansa todellisia vaihtoehtoja. Suhteiden katkaiseminen perheeseen ei myöskään anna vapaata itsenäisyyttä, vaikka jotkut niin ajattelevatkin. Todellinen itsenäistyminen mahdollistaa hyvän yhteyden säilymisen perheenjäsenten kesken samalla kun jokaisen oman elämän valinnat tulevat kunnioitetuiksi. 

Suomen 101. itsenäisyyspäivää vietettiin monenlaisissa linnoissa. Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevan presidentinlinnan juhlavastaanotolla käteltiin yli 1700 eri tavoin ansioitunutta Suomen kansalaista. Miljoonat kansalaiset seurasivat juhlia kotisohviltaan. Viime vuoden lopussa suomalaisissa vankiloissa oli lähes 3000 vankia. Sanonta "Kotini on linnani" saa erilaisia merkityksiä riippuen siitä, merkitseekö linna turvasaareketta vai muusta maailmasta eristyksissä oloa. Ihminen voi olla itsensä tai kotinsa vanki ja elää rajoittavissa tai tuhoavissa suhteissa, joskus näennäisesti omasta tahdostaan. Voiko vankilassa vapautensa menettänyt olla sisäisesti vapaa? Ihmisen sisäinen merkitys- tai kokemusmaailma voi myös olla niin täynnä ahdistavia tai pakottavia ajatuksia, ettei hän voi nauttia elämästään. Voiko sisäisissä kahleissa elävä ihminen tehdä elämässään tai suhteissaan vapaita valintoja? Miten säilyttää sisäinen itsenäisyys tulematta piittaamattomaksi? Miten joustaa yhteisen hyvän vuoksi joutumatta alistetuksi?

Itsenäisessä suhteessa puolisot tekevät suhdetta koskevat päätökset yhdessä, mutta säilyttävät kumpikin sisäisen itsenäisyytensä. Nukkevaimo on olemassa ulkoisten vaatimusten vuoksi, edustaa tai on näyttävä puolisonsa rinnalla ilman tasavertaista tunnesuhdetta.  Itsepäisesti omia näkemyksiään puolustava kokee olevansa itsenäinen ja vapaa vaatimaan toista kunnioittamaan hänen ajatuksiaan. Äärimmilleen vietynä tällainen käytös edustaa suhteessa diktatuuria, joka sanelee sallitut toimintatavat. Kuten yhteiskunnassa, myös suhteessa syntyy hallitsematon kaaos ja anarkia, mikäli valta ja vastuu puuttuvat.    

Itsenäinen ihminen luottaa itseensä. Hän hyväksyy itsensä, arvostaa ja kunnioittaa itseään. Hän ei anna toisten kävellä itsensä yli tai ohittaa itseään tilanteissa, joissa on monia eri mielipiteitä. Samaan aikaan hän luottaa läheisiinsä. Hän hyväksyy toiset ihmiset, arvostaa ja kunnioittaa heitä. Hän ei kävele toisten yli eikä ohita toista tilanteissa, joissa on eri mieltä toisen ihmisen kanssa. Todellinen itsenäisyys mahdollistaa toisen ihmisen rakastamisen tavalla jossa kumpikin voi kokea olonsa turvalliseksi. 

Sisäisesti vapaita päiviä vastuullisiin suhteisiin toivottaa

Sanna Aavaluoma