Suojaavat ja satuttavat salaisuudet

14.10.2018

Meillä kaikilla on salaisuuksia. Olemme suurelta osin salaisuuksia myös itsellemme, sillä vain pieni osa ajatuksistamme, ymmärryksestämme ja toiminnastamme on tietoista. Mielemme rakenteissa osa piilotajuiseksi kutsutusta on torjuttua, jotakin sellaista, joka on ollut meille niin ahdistavaa tai kivuliasta, että olemme työntäneet sen pois tietoisuudestamme. Osa tiedostamattomasta säilyy iäti tietoisuutemme ulottumattomissa. Tiedostamaton itsessämme kuitenkin monin tavoin ohjaa toimintaamme. Tunnereaktiomme ja se, miten niiden seurauksena toimimme, ovat peräisin usein tiedostamattomista uskomuksistamme tai varhaisista kokemuksistamme, jotka ovat muuttuneet niin kiinteäksi osaksi itseämme, ettemme edes osaa ajatella niiden olemassa oloa. Unimaailmassamme saamme tiedostamattomaltamme viestejä. Se tarjoaa meille mahdollisuuksia tutustua selllaisiin puoliin itsessämme, jotka vielä ovat salassa.  

Salaisuuksiin liittyy monenlaisia tunteita. Sellaisia asioita ja tapahtumia, jotka herättävät hämmennystä, häpeää tai syyllisyyttä, usein pyritään piilottamaan. Niistä ei kerrota muille ihmisille. Joskus myös onnistumisen tai onnellisuuden aiheet pidetään visusti omana tietona. Kaikille suomalaisille onkin tuttu sanonta "Kell´ onni on, se onnen kätkeköön".  Pelko hyvän menettämisestä voi saada aikaan kuvitelman, että sen kertomisesta seuraisi onnettomuus, rangaistus tai hyvän menettäminen.

Salaisuuksia voidaan tarkastella myös suhteessa elämänkaareen. Syntyvätpä ne missä kohdassa monisukupolvista ketjua tahansa, niillä on vaikutuksensa useisiin tuleviin sukupolviin. Elämään yllättävillä tavoilla vaikuttavia salaisuuksia voi syntyä jo kauan ennen omaa syntymää. Omaan syntyperän, toivottuna / ei-toivottuna syntymisen tai varhaisina vuosina perheessä tapahtuneiden kuolemantapausten vaikutus itseen on vahva. Edellisten sukupolvien elämässä tunnistamattomat, puhumattomat ja piilottamat asiat siirtyvät seuraavien sukupolvien kannettaviksi. Salaisuuksilla pyritään suojelemaan jotakin olemassa olevaa omaa tai läheisen hyvää. Joskus salaamisella pyritään estämään itsen tai itselle rakkaan ihmisen satuttamista. Vaikka salaamalla usein pyritäänkin hyvään, salaisuudet paradoksaalisesti satuttavat. Oleellisen totuuden ulkopuolelle jäävä jää itsekokemukseltaan vaillinaiseksi, sillä salaisuus vääristää sen säilyttäjien suhtautumista häneen. 

Parisuhteessa oman ja puolison menneisyyden tunteminen on tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista saada tietää heti. Unohdettujen, torjuttujen tai salatuttujen tapahtumien seuraukset voivat aktivoitua myöhempien elämäntapahtumien kautta. Silloin suhde voi joutua suureen kriisiin. Puolisot voivat kokea tulleensa petetyiksi ja  suhteelta voi tuntua putoavan pohja pois. Käsitys omasta puolisosta voi muuttua pitkän yhdessä eletyn elämän jälkeenkin. Parisuhteessa ikuinen haaste onkin löytää tasapaino yksityisyyden, jakamisen, avoimuuden, sulkeutuneisuuden ja salaamisen välillä. Missä kulkee raja oman yksityisyyden säilyttämisen ja toisen liian satuttavasti ulkopuolelle jättämisen välillä? Mikä ero on kertomatta jättämisen ja valehtelun välillä? Mitä asioita, tunteita, kokemuksia ja fantasioita suhteessa on lupa pitää omana tietonaan ja mikä tulisi jakaa puolison kanssa?

Jokapäiväisessä elämässämme joudumme säännöllisesti tilanteisiin, joissa joudumme valitsemaan sen, miten suhtaudumme vaikeisiin, kivuliaisiin, häpeällisiin tai vaarallisiin asioihin ja tilanteisiin, joihin joudumme mukaan - joskus tietoisesti itse päättäen, joskus tahtomattamme. Mitä eettinen ja moraalinen vastuumme ja  velvollisuutemme  toisiamme kohtaan käytännössä tarkoittaa?  Mitä vastuun kantaminen merkitsee? Jos tiedämme jonkun läheisemme toimineen yhteisesti sovittuja rajoja rikkovasti, mitä meidän tulee tehdä? Onko parempi sulkea silmänsä ja yrittää olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunut? Onko velvollisuutemme puuttua asiaan, vaikka tietäisimme sen johtavan seuraamuksiin? Mitä tapahtuu suhteelle, jos omasta valinnastamme seuraa toiselle suuria vaikeuksia?

Suhteessa Elävät Kuvat on kaksipäiväinen pari- ja perhesuhteiden dynamiikkaa elokuvien ja psykoanalyyttisen teorian valossa tutkiva syysseminaari Helsingissä. Seuraavassa seminaarissa  6-7.9.2019 paneudutaan salaisuuksien, salaamisen ja  suojautumisen tiedostamattomaan dynamiikkaan läheisissä suhteissa. Lisätiedot Facebook sivulla Suhteessa Elävät Kuvat Varaa oma paikkasi sitovalla ilmoittautumisella sähköpostitse elavatkuvat(at)suhteessa.fi


Sanna Aavaluoma