Sydänkäpyjä

18.11.2018

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista parisuhdeviikkoa. Parisuhde on keskeinen yksilöitä, perheitä, yhteiskuntaa ja maailmaa muokkaava yksikkö. Hyvä parisuhde ylläpitää ja edistää terveyttä ja pidentää ikää. Vanhempien parisuhde vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä koulumenestykseen. Jokainen meistä on syntynyt miehen ja naisen välisestä yhteydestä - olkoonpa se luonnollinen yhdyntä tai sukusolujen autettu yhdistyminen. Tätä biologista tosiasiaa ei voida kumota. Parisuhteita on kuitenkin monenlaisia. 

Vanhemmuus on toisille parisuhteen täyttymys. Toisille vanhemmuus ei mahdollistu toiveista huolimatta. Joillekin vanhemmuus toteutuu vaikka sitä ei olisi halunnut tapahtuvan. Lapsen näkökulmasta tarkasteltuna vanhempien parisuhteella on keskeinen merkitys. Vanha vertauskuva parisuhteesta lapsen kotina kertoo perheen sisällä parisuhteen parhaimmillaan olevan turvasatama, josta lapsen on hyvä suunnistaa kohti omaa elämäänsä ja omia ihmissuhteitaan. Minulle ainoa hyvän parisuhteen määritelmä ei ole miehen ja naisen välinen suhde ja vanhemmuus. Ei ole olemassa yhtä oikeanlaista suhdetta tai liittoa. Parisuhde on kahden ihmisen välinen vapaaehtoisuuteen perustuva suhde, jonka ylläpitävänä voimana toimii näiden kahden ihmisen välinen arvostus, kunnioitus ja rakkaus. Siihen voi liittyä vanhemmuus ja lapset, mutta se on täysi myös ollessaan kahden aikuisen suhde.  

Parhaimmillaan parisuhde tarjoaa puolisoille mahdollisuuden tulla omaksi itsekseen. Se merkitsee oman psyykkisen kasvun ja kehityksen jatkumista yhdessä toisen kanssa, toisen avulla, suhteessa toiseen. Hyvässä parisuhteessa arvostetaan ja kunnioitetaan toista omana itsenään eikä häntä vaadita muuttumaan omien toiveiden mukaiseksi. Psyykkinen kasvaminen merkitsee jatkuvaa, joskin hidasta muuttumista. Itsen ja toisen muuttuminen on myös pelottavaa, sillä oikeastaan silloin ei tiedä tulevaa. Molemminpuolinen luottamus on avain siihen, että kumpikin tietää toisen olevan molempien - ja suhteen puolella.

Aikuisiin parisuhteisiin kuuluu sen osapuolten välinen seksuaalisuus. Yhteinen näkemys hyvän seksuaalisuuden määritelmistä ja molempien vapaa suostumus sen toteuttamiseen on mitta hyvälle seksuaalisuudelle, olkoonpa se määrällisesti mitä tahansa. Seksuaalisessa intiimiyden kokemuksessa yhdistyvät fyysinen, sanallinen ja emotionaalinen koskettaminen, toisen lähelle päästäminen ja toisen lähelle uskaltautuminen. Seksuaalisuudessa toteutuu puolisoiden välinen turvallisuus, uteliaisuus, leikkimielisyys ja ilo. 

Käpyyn liitetään monenlaisia vertauskuvia. Käpykylässä asuvat ovat kaukana kaupungista ja kiireisestä elämänmenosta. Vanhanaikaista tai ikääntynyttä sanotaan vanhaksi kävyksi. Näistä hieman kriittisistä vertauksista huolimatta sydänkäpy tai sydänkäpynen on myös oman rakkaan hellittelynimi. Samoin kuin kävyn suomut antavat puun siemenille suojan kehittyä, voi käpyä ajatella puolisoiden kasvua suojaavana alustana. Hyvässä suhteessa puolisot kokevat vapautta ja vapautuneisuutta. Silloin leikkisyys, luovuus ja uuden synnyttäminen toisen kanssa mahdollistuu. Luovuus ja leikkisyys ei edellytä rahaa tai hienoja välineitä. Muuntautumiskykyisestä kävystä syntyy vaikkapa käpylehmä muutaman oksan toimiessa sen jalkoina. Samoin parisuhde voi auttaa puolisoita näkemään toisissaan olevan ilon ja luottamaan yhteiseen leikkiin. Puolisoissa kasvamassa olevat ajatusten, tunteiden ja hyvien tekojen siemenet kypsyvät suhteen suojassa. Päästäkseen hyvään kasvupaikkaan puun siemen tarvitsee lenninsiiven. Hyvä parisuhde toimii lenninsiipenä puolisoiden kasvun siemenille. Pidetään siis sydänkävyistämme huolta muulloinkin kuin parisuhdeviikon aikana!  

Sanna Aavaluoma

Kuva: Anu Parantainen