Tuliksä jo !! /?? / :)

05.04.2020Nopeus on tämän päivän trendi. Kaikki tuntuu tapahtuvan yhä nopeammassa rytmissä. Vauhti ei valitettavasti koske ainoastaan teknologiaa tai työelämää, vaan paine on siirtynyt myös suhteiden maailmaan. Suhteen toivotaan kehittyvän nopeasti. Siinä olevien ongelmien odotetaan ratkeavan ja poistuvan nopeasti. Nautinnon toivomme sen sijaan kestävän. Silloin kun seksi on tyydyttävää, harva toivoo sen olevan nopeasti ohi. Miehellä orgasmi ja siemensyöksy tapahtuvat tavallisesti niin lähellä toisiaan, että niitä virheellisesti ajatellaan samana asiana. Ennen ejakulaatiorefleksin laukeamista mies voi tavallisesti viivyttää siemensyöksyä. Purkautuminen voi kuitenkin tapahtua liian nopeasti, viivästyä, puuttua tai suuntautua takaperoisesti. Orgasmiin liittyvät häiriöt erotellaan miehellä siemensyöksyn tai orgasmin häiriöiksi. Laukeamisen sopivan ajoituksen häiriintyminen aiheuttaa parisuhteessa hankalia tunteita, jotka puolestaan joskus voivat olla ongelman aiheuttaja. Tässä kirjoituksessa pohditaan kolmenlaista ejakulaatiota ja niihin liittyviä tunteita. Vauhdin voi ajatella olevan suhteen seksiä hallitseva (praecox) (!!) tai siitä puuttuva (retardata) (??) tekijä. Tavoitteena oleva lähestymistapa (felix J) ei vähättele ongelmaa vaan hakeutuu hoitoon ja suhtautuu lempeästi, leikkisästi ja luovasti nautinnon saavuttamisen keinoihin yhdessä.

!! (ejaculatio praecox)

Ennenaikaisen sijaan nykyisin puhutaan herkästä tai nopeasta siemensyöksystä. Se on yleisin miesten seksuaalinen häiriö, ja aiheuttaa huolta noin joka kolmannelle miehelle. Tutkimusten perusteella ongelman yleisyyden määrittely on hankalaa, sillä vastaajien oma kokemus ei välttämättä vastaa ongelman lääketieteellisiä kriteerejä. Aiemmin tätä ongelmaa pidettiin nuorten miesten ongelmana, mutta sen on todettu olevan todellisuutta myös 70 -vuotiailla. Vaikka parisuhteen laatu vaikuttaa asiaan, se ei selitä ongelmaa.

ISSM (International Society of Sexual Medicine) määritteli ongelman vuonna 2008 seuraavasti: Miehen seksuaalinen toimintahäiriö, jossa siemensyöksy tapahtuu aina tai lähes aina noin minuutin sisällä vaginaalisesta penetraatiosta miehen kykenemättä viivyttää sitä. Tästä aiheutuu ahdistusta, kiusaantumista, turhautumista ja/tai seksuaalisen kanssakäymisen välttelyä. DSM-5 on hyväksynyt määritelmän lisäten edellytyksen sen jatkumisesta vähintään kuuden kuukauden ajan ja esiintymisestä 75% yhdynnöissä. Ongelman vaikeimmassa muodossa (ejaculatio ante portas) ejakulaatio tapahtuu jo ennen penetraatiota, menee niin sanotusti reisille. Kun siemensyöksyn viivyttämisen kyky on joskus ollut olemassa, sen menettämisen syitä voivat olla psykososiaaliset tai parisuhteessa olevat ongelmat, lääkitys, lantionalueen leikkaukset tai sairaus, kuten selkäydinvamma, MS, epilepsia, eturauhasen liikakasvu, hormonitoiminnan häiriöt, kasvaimet, diabetes, virtsatietulehdus tai sukupuolitauti.

Psykoanalyytikot ovat esittäneet erilaisia ajatuksia ennenaikaisesta ejakulaatiosta. Karl Abrahamsin mukaan (1927) siinä yhdistyvät miehen tiedostamaton viha naista kohtaan ja lapsuuden aikaisen virtsanpidätyksen kontrollin menetykseen liittyvän mielihyvän kanavoituminen aikuisuudessa siemensyöksyyn. Nopealla laukeamisella mies siis saa itse tyydytyksen ja halventaa naista estäen hänen tyydytyksensä. Toinen ajatus on ongelman liittyminen narsistiseen haavoittuneisuuteen, jolloin peniksen merkitys mielessä korostuu kumppanin tyydytystä tärkeämmäksi. Bernard Shapiro (1943) esitti ennenaikaisen ejakulaation olevan psykosomaattinen oire, joka ilmaisee psykologista konfliktia. Ajankohtainen stressitekijä, pelko, ristiriitaiset tunteet tai suorituspaine aiheuttavat ahdistusta ja ylläpitävät ongelmaa, Masters and Johnson (1970) käyttivät ennenaikaisuuden kriteerinä naisen nautintoa ja miehen laukeamista ennen naista. He totesivat useilla ongelmasta kärsivillä ensimmäisten seksuaalisten kokemusten olleen erityistä ahdistusta tuottavia, ja siten miehen ehdollistuneen nopeaan laukeamiseen. Helen Kaplanin mukaan (1989) ongelman syy on miehen puutteellisessa tietoisuudessa omista seksuaalisista aistimuksistaan ja kiihottuneisuuden asteesta.

?? (ejaculatio retardata)

Vaikka miehen viivästynyt ejakulaatio, jossa siemensyöksyä ei tule miehen seksuaalisesta kiihottuneisuudesta tai halusta huolimatta ei ole yleinen ongelma, sitä pidetään usein haastavimpana miehen seksuaalisista toimintahäiriöistä. DSM-5 mukaan kriteereinä on siemensyöksyn huomattava viivästyminen tai puuttuminen 75% seksuaalisista tilanteista, ongelman jatkuminen vähintään kuusi kuukautta ja sen aiheuttama huomattava psyykkinen stressi. Kun ejakulointi ei onnistu lainkaan yhdynnän aikana, mutta mahdollistuu masturboidessa, puhutaan idiopaattisesta anejakulaatiosta. Anatominen, traumaattinen, neurogeeninen tai farmakologinen tekijä voi aiheuttaa retrogradisen siemensyöksyn, jolloin siemenneste purkautuu taaksepäin virtsarakkoon.

Viivästyneestä ejakulaatiosta kärsivät miehet ovat tutkimuksissa kuvanneet vähäisempää kiihottuneisuutta ja yhdynnän aikaista aktiivisuutta, korkeaa suhteeseen liittyvää stressiä, seksuaalista tyytymättömyyttä sekä seksiin liittyviä suorituspaineita ja ahdistuneisuutta. Michael Perelmanin (2014) mukaan ongelmasta kärsiville miehille on yhteistä runsas masturbointi, tietynlaiset masturbointitavat ja merkittävät erot seksiin liittyvien fantasioiden ja seksin todellisuuden välillä. Yhdynnän jatkuminen ilman miehen laukeamista johtaa molempien uupumiseen ja turhautumiseen. Osa puolisoista nauttii pitkittyneestä seksistä. Osalla on kuitenkin kipuja, genitaalialueen vaurioita ja suhteeseen liittyviä ahdistavia ajatuksia ja kysymyksiä. Partneri voi kokea olevansa ei kiihottava, kun ei voi auttaa miestä laukeamaan.

Psykoanalyyttisessa teoriassa viivästynyt ejakulaatio on impotenssin muoto. Sitä selittävät parisuhteessa aktivoituva varhainen hylätyksi tulemisen pelko. Tiedostamattomasti mies pelkää puolison hylkäävän hänet, mikäli hän ejakuloimalla "päästäisi irti" tai "antaisi mennä". Pelko voi liittyä myös tiedostamattomaan vahingoittumisen pelkoon, ratkaisemattomiin oidipaalisiin kysymyksiin ja torjuttuun vihaan. Ongelman taustalla voivat olla myös ankara uskonnollinen kasvatus, joka aiheuttaa seksuaalisuudesta koettavaa syyllisyyttä, pelko naisen raskaaksi saamisesta, kumppanin kokeminen vastenmielisenä tai traumaattinen kokemus.

J (ejaculatio felix)

Psykoseksuaaliterapiassa huomioidaan, onko ongelma ollut elämänkestoinen vai myöhemmin ilmaantunut ja onko se yleistynyt vai tilannesidonnainen. Ongelman määrittelyyn vaikuttaa, onko se henkilön kannalta lievä, keskivaikea vai vaikea. On myös huomioitava partneriin ja parisuhteeseen liittyvät tekijät, yksilölliset haavoittuvuutta lisäävät tekijät, kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät sekä lääketieteelliset tekijät, niiden ennuste ja hoito.

Hoidossa paneudutaan puolisoiden käsityksiin ja kokemuksiin parisuhteesta ja seksuaalisuudesta sekä heidän välillään olevaan tiedostamattomaan dynamiikkaan. Minkälaisia kokemuksia, uskomuksia, käsityksiä, ajatuksia, pelkoja parilla on rakasteluun, seksiin, orgasmiin, ejakulaatioon, kontrollin menettämiseen, valtaan, luottamukseen, läheisyyteen ja intiimiyteen liittyen? Onko puolisoilla lupa yksityisiin ja jaettuihin seksuaalisiin fantasioihin? Voidaanko niitä käyttää ilman syyllisyyttä? Voiko seksissä keskittyä omiin tuntemuksiin vai onko jompikumpi liikaa kiinni toisen tyydyttämisessä? Jatketaanko yhdyntää tai seksiä toisen saaman orgasmin jälkeen? Onko seksi yhdyntäkeskeistä vai onko parilla muita tapoja kokea nautintoa yhdessä?

Normaalisti parasympaattinen hermosto on aktiivinen erektion aikana ja sympaattinen hermosto siemensyöksyn aikana. Nopeilla ejakuloijilla sympaattinen hermosto voi olla aktiivinen jo seksuaalisen kanssakäymisen alusta alkaen. Ahdistusta vähentävät mindfullnessharjoitukset ja meditaatio voivat auttaa rentoutumaan. Psykoseksuaaliterapiassa parille annetaan lisäksi ohjeita erilaisista stimulaatiotekniikoista, desensitisaatiosta ja masturbaatiotekniikoiden muuttamisesta. Masturbointia vähentämällä tavoitellaan parin muuttumista intiimiksi tiimiksi, jolloin miehen paineet vähenevät ja molempien kokema eroottinen mielihyvä lisääntyy.

Psykoanalyyttisessa paripsykoterapiakoulutuksessa psykoanalyytikko Vesa Manninen totesi luennollaan mukaan miehen osan ja ilon olevan erektion, penetraation ja ejakulaation rytmi. Mannisen mukaan näillä tapahtumilla on vastaavuutensa miehen psyykkisessä kyvyssä. Manninen kysyy: Onko miehellä kykyä psyykkiseen erektioon? Onko hänen toimintansa hallittavissa? Saako hän tarvitsemansa tilan maailmassa? Saavuttaako hänen halunsa tyydytyksen? Ilman fallisuuden rakentavaa käytettävissä oloa mieltä vallitsee epäily omista voimista ja oma aktiivisuus voidaan kokea tuhoavana. Oman voimankokemuksen menettäminen ja kokemus kelpaamattomuudesta on kastroivaa.


Sanna Aavaluoma

Sannan korun teki kultaseppä Harri Syrjänen

Lähteinä

Binik & Hall (edit.): Principles and Practice of Sex Therapy. The Guilford Press 2014

Heusala: Miehen seksuaalisuus Like 2003

Kaplan: The new sex therapy Routledge 2011

Virtanen: Kliininen seksologia. WSOY 2001