Villi leikki

15.10.2023


Jonas Rothlaenderin ohjaama elokuva Villi leikki vuodelta 2023 käsittelee valtaa, luottamusta ja tasa-arvoa parisuhteessa. Elokuvassa nämä jokaista paria puhuttelevat teemat seksualisoituvat päähenkilöiden välillä etsien ratkaisuja eroottisessa roolileikissä, joka muuttuu hallitsemattomaksi alistamisen ja alistumisen keinulaudaksi.

Uraansa panostava syöpätutkija Saara ja filosofian opiskelija Robert ovat tavanneet ja rakastuneet Saksassa. Robert on muuttanut Suomeen aikomuksenaan keskittyä parisuhteen lisäksi väitöskirjansa kirjoittamiseen. Juuri ennen lähtöä lomalle Saaran perheen kesäpaikkaan Turun saaristoon Robert saa tietää, ettei ole saanut apurahaa tutkimushankkeeseensa. Aluksi hän ei kerro asiasta Saaralle. Myöhemmin Saaran antama lupaus kantaa isompaa vastuuta elinkustannuksista helpottaa Robertin taloudellisia paineita, mutta heikentää hänen itsetuntoaan.

Kaksikulttuurisessa parisuhteessa jaetun elämän jatkuminen edellyttää suuria ratkaisuja, kuten päätöstä siitä, kumman kotimaahan yhteistä elämää aletaan rakentaa. Puolisot saattavat yllättyä suhteessaan ja toisissaan tapahtuvista muutoksista, jotka eivät olleet näkyvissä suhteen alkuvaiheissa. Itselle vieraaseen uuteen kotimaahan muuttanut voi olla monin tavoin riippuvainen puolisostaan. Taloudellinen riippuvuus, uuteen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tapoihin sopeutuminen merkitsevät konkreettista epäsuhtaa ja riippuvuutta, joka voi aktivoida tiedostettuja tai tiedostamattomia hylätyksi tulemisen pelkoja ja tuntua nöyryyttävältä. Näiden tunteiden näyttäytyminen pelokkuutena ja tarvitsevuutena voi olla kumppanille uutta ja ne voivat tuntua kuormittavilta ja liian tukahduttavilta. (Kober 2023)

BDSM tarkoittaa sadomasokistista seksiä, johon liittyy sitomista (bondage), hallintaa ja valtaa (domination), halua tuottaa toiselle kipua (sadism) tai alistumista (submission). Näitä elementtejä sisältävää seksuaalista toimintaa kutsutaan sadomasokismiksi. SM-seksissä ensisijaisen tärkeää on vapaaehtoisuus ja yhdessä sovittu turvasana, jonka lausuminen velvoittaa molemmat keskeyttämään toiminnan välittömästi. (sexpo.fi) Saara ja Robert elävät roolileikissä, joka käynnistyy milloin tahansa jommankumman alistavasta tai nöyryyttävästä kommentista toista kohtaan. Tässä dynamiikassa heidän välillään on mitätöintiä, lyömistä, sylkemistä, rajua seksiä ja sitomista. Tähän asti molemmat ovat kunnioittaneet yhteisiä sopimuksia ja sovittua turvasanaa, ja molemmat ovat voineet luottaa toisiinsa.

Saaran äiti tunnistaa nopeasti tyttärensä ja Robertin välillä olevan dynamiikan ja kysyy, onko Saara suostutellut Robertin roolileikkiin. Äiti toteaa Robertin muistuttavan Saaran isää - kovista leikkivää pehmoa – munatonta ja määräiltävissä olevaa miestä. Samaan hengenvetoon äiti toteaa ex-miehensä olleen narsistinen paska, joka vei perheeltä kaiken. Tunteet kiihtyvät ja Saara kuittaa äitinsä elävän miestensä kustannuksella ja tekevän säälittävää taidetta, jota kukaan ei halua ostaa. Äiti lyö Saaraa, jonka jälkeen Saara pakenee yksinäiseen paikkaan kallion suojaan nukkumaan. Saara on sisäistänyt nöyryyttämisen, nöyryytetyksi tulemisen, alistamisen ja alistumisen dynamiikan perheensä vuorovaikutuksessa. Paljon nöyryytystä kokeneelle, itsearvostuksensa menettäneelle ihmiselle toisen hallintaan, kontrolliin tai alistamiseen perustuvaan seksiin suostuminen voi antaa hetkellisen helpotuksen tunteen siihen sisältyvien sääntöjen ja sopimusten kautta. Niiden ansiosta hän voi kokea hallitsevansa tilannetta ja saavuttavansa turvallisuuden ja ennakoitavuuden tunteen tilanteeseen liittyvästä kivusta tai nöyryytyksestä huolimatta. (Aavaluoma 2020) Rajat sovitun roolileikin ja sietämättömien varhaisten, elämässä aiempien tai tässä hetkessä tapahtuvien nöyryytysten välillä voivat kuitenkin hämärtyä. Silloin alun perin kontrolloitu toiminta riistäytyy hallitsemattomaksi koston näyttämöksi, jossa osapuolet voivat olla samaistuneena nöyryyttäjään tai nöyryytettyyn. Vaikean trauman seurauksena toistuva lamaantumisreaktio voi myös estää alistuvan osapuolen aktiivisen oman tahdon ilmaisemisen, joka voi tulla tulkituksi suostumukseksi.

Robert käynnistää keskustelun tulevaisuudesta ja perheen perustamisesta. Saara ei innostu ehdotuksesta, vaan haluaa keskittyä uraansa ja ehdottaa aiheeseen palaamista sitten, kun Robertin väitöskirja on valmis. Painostuksen, ohitetuksi tulemisen ja piikittelyn tunteet ovat käsin kosketeltavia. Seksualisoituessaan ne toimivat kiihottavana ja johtavat parille tyypilliseen rajuun seksiin. Saara toistaa turvasanaa, jota Robert ei huomioi, vaan laukeaa Saaran sisään tietäen raskaaksi tulemiselle alttiista päivistä. Jälkeenpäin Robert vakuuttaa, ettei kuullut turvasanaa. Nöyryytettynä Saara käy kauppamatkalla ostamassa jälkiehkäisytabletin ja vie Robertin läheiselle saarelle. Saara aloittaa eroottisen sidonnan, mutta jättää Robertin avuttomassa tilassa alastomana, puuhun sidottuna miettimään, oliko kuullut vai jättänyt kuulematta Saaran turvasanan. Saara poistuu Robertin toistuvista turvasanahuudoista huolimatta ja palaa saarelle vasta yön pimeydessä vapauttamaan Robertin.

Japanin kielen sana Shibari tarkoittaa kaunista sitomista. Shibarilla on pitkät perinteet japanilaisessa kulttuurissa. Edo-kaudella (1600–1868) Japanissa sidottiin vankeja kuljetusten ajaksi. Sidontaa on käytetty myös kidutuksen muotona, josta on olemassa vanhoja maalauksia ja puuprinttejä. Seksuaalisena leikkinä shibaria on harjoitettu Japanissa 1900-alusta lähtien. (Yle 2021)

Sidonta ja BDSM-kokemuksia tarjoava shibariartisti Elie korostaa kotisivullaan asiakkaan sitoutumista riskitietoiseen suostumukselliseen Kinky-toimintaan, jonka riskejä ovat:

 • Jäljet, mustelmat ja lievät palovammat (rope burn)
 • Hermovauriot käsissä (motoriset, sensoriset)
 • Rajojen ylittyminen (tiedostetut tai tiedostamattomat rajat)
 • Revähdykset/venähdykset
 • Rasitusvammat
 • Traumojen ja emotionaalisesti vaikeiden kokemusten esiin nouseminen
 • Hermovauriot muissa raajoissa kuin käsissä (motoriset, sensoriset)
 • Pyörtyminen
 • Päänsärky
 • Pahoinvointi/oksentaminen
 • Rakon tai suolen tyhjentyminen
 • Hengityksen estyminen/kuristuminen
 • Suspensiosta putoamisen tai seisoma-asennosta kaatumisen aiheuttama aivotärähdys, luunmurtuma tai aivoverenvuoto
 • Pahimmillaan tilanteet voivat johtaa kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen

Oikeustieteilijä Anni Karnaranta toteaa, ettei laki tunne toisen osapuolen antamaa suostumusta. Suomen lain mukaan kukaan ei itse pysty pätevästi suostumalla poistamaan tekijän rikosoikeudellista vastuuta teoista, vaikka niistä olisi sovittu yhdessä. (Tiessalo 2018).

Stanley Ruszczynski Lontoon Portman-klinikalta toteaa lapsen turvallisessa kehityksessä elämänvietin vahvistuvan, tuhoisien yllykkeiden kesyyntyvän, aggression tulevan sisällytetyksi ja rakastamisen kyvyn kehittyvän. Vihan ja rakkauden välisen ambivalenssin sietäminen on kehityksellinen saavutus, jonka epäonnistuessa rakkaus ja huolenpito eivät säätele aggressiivisia yllykkeitä. Tällöin seksuaalisuuskin voi tulla kaapatuksi pahantahtoisen aggression käyttöön, ilmetä sadomasokistisena käytöksenä ja voitonriemuna toisen inhimillisyydestä riisumisesta. Elokuvan koskettavin kohtaus Saaran ja Robertin välillä nähdään heidän soutaessaan yönpimeydessä pois saarelta. Matka on sanaton. Kyynelten täyttämät katseet kertovat psyykkisestä kivusta ja haavoittuvuudesta, jonka nyt voi toiselle näyttää. Siinä on mahdollisuus uudenlaiseen suhteessa oloon.


Sanna Aavaluoma

Rooleissa

 • Saara - Saara Kotkaniemi

 • Robert - Nicola Perot

 • Pirjo - Outi Mäenpää

 • Maiju - Cecilia Paul

 • Mikko - Elmer Bäck

 • Teppo - Timo Torikka

Lähteet

 1. Aavaluoma Sanna (2020) Elämä SuhteelliSeksi. Kirjoituksia psykoseksuaalisuudesta. Suhteessa Oy.
 2. Kober Gudrun (2023) I came to Finland to be with my partner. Why is our relationship so difficult all of a sudden part 2. https://www.psychologyhelsinki.fi/2023/09/19/i-came-to-finland-to-be-with-my-partner-why-is-our-relationship-so-difficult-all-of-a-sudden-part-2/<br>
 3. https://elieshibari.com/riski-tietoisuus-sidonta-asiakkaana
 4. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/02/02/japanilainen-sidonta-eli-shibari-liitetaan-seksiin-mutta-voiko-se-olla-myos
 5. https://sexpo.fi/kootusti-tietoa/bdsm/
 6. Ruszczynski Stanley. Henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2015
 7. Tiessalo Paula (2018) Rajustakin sidonnasta tai piiskaamisesta saa nauttia, kunhan Kinky-seksiin osallistuva ymmärtää missä menee leikin ja rikoksen raja. https://yle.fi/a/3-10407987