Kirjoituksia SUHTEESSA olosta

25,00 €
Hinta sis. ALV

Sanna Aavaluoma: Kirjoituksia SUHTEESSA olosta

ISBN978-952-68832-2-9 Suhteessa Oy 2019 Sidottu 240s


Ihmisen elinikäinen psyykkinen kasvu ja kehitys tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen. Toinen ihminen on ihmisen olemassaolon ehto. Läheisissäi ihmissuhteissa tulemme rakastetuksi, lohdutetuksi, nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, mutta myös satutetuksi, loukatuksi ja hylätyksi. Vaikka emme voi muuttaa menneisyyttämme, voimme ymmärtää paremmin sen moniulotteisia tapahtumia ja antaa niille uusia merkityksiä.

Oman elämäntarinan rakentuminen mielessä eheäksi kokonaisuudeksi on meille jokaiselle elinikäinen ja haastava tehtävä. Sen toteutuminen merkitsee eletyn elämän hyväksymistä omaksi elämäksi, joka on sisältänyt iloa, onnea, rakkautta ja kiitollisuutta, mutta myös epäonnistumisia, surua, häpeää ja katumusta. Se edellyttää kaikensävyisten tunnelmien itsessään tunnistamista ja hyväksymistä sekä myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Oman elämän ymmärtäminen ja hyväksyminen mahdollistuu, kun lempeys ja kipu saavat kokemusmaailmassa olla rinnakkain - kummankaan peittämättä toisiaan kokonaan. Silloin elämään syntyy mustan ja valkean lisäksi värien kirjo sävyineen.

Psykoanalyyttinen ajattelu ja teoriat Freudin ajatuksista objektisuhdeteoriaan tarjoavat ihmisen kokemusmaailmaan ja ihmissuhteiden tarkasteluun ymmärryksen siitä, ettei mitään ole koskaan mahdollista selittää tyhjentävästi. Ihmisen kasvu ja kehitys eivät pääty tiettyyn ikävaiheeseen. Se jatkuu ja kutsuu nöyryyteen oman keskeneräisyyden suhteen. Tämän hetkiset ajatuksemme ja kokemuksemme vaikuttavat siihen, mitä elämässä teemme. Tekemämme valinnat tuottavat uusia kokemuksia ja muuttavat meitä - ja vähän kerrassaan myös ajatuksiamme siitä, mitä olemme ajatelleet ja tehneet. Tämä prosessi tapahtuu meissä mutta myös muissa ihmisissä. Emme siis voi olettaa kenestäkään mitään muuttumatonta. Tähän ajatukseen voi suhtautua ainakin kahdella tavalla. Se voi herättää turvattomuutta ja halua kontrolloida asioita. Se voi myös vapauttaa elämään ajatuksella loputtomista mahdollisuuksista, joita elämä tuo tullessaan - meille jokaiselle. Jälkimmäinen ajatus antaa myös lupauksen siitä, että kuuntelemalla itseämme ja läheisiämme, voimme joka päivä oppia jotakin uutta itsestämme, rakkaimmistamme ja elämästä.

Kirjoittaminen on ollut minulle aina tapa jäsentää ajatteluani. Oman arkeni ohimeneviä hetkiä ja tunnelmia kuvaan kännykkäkameralla. Vuoden vaihteessa 2018 selasin kameran muistiin kertyneitä otoksia ja kuvat alkoivat puhua minulle uudella tavalla. Teoriat suhteessa olemisen iloista ja haasteista alkoivat elää kuvien kautta. Kirjoittaminen teoriasta ihmissuhteisiin liittyvien arkisten tilanteiden kautta alkoi kypsyä mielessäni. Kuvat mahdollistivat myös teorian liittämisen johonkin yllättävään, jota en olisi tavoittanut lähestymällä asiaa pelkästään sitä pohtimalla. Jokaisen kirjoituksen lähtökohta on siis ollut kuva. Ensimmäiset kirjoitukset syntyivät muutaman viikon välein, mutta pian minussa elävät tarinat alkoivat kuplia kuvien kautta sanoiksi joka viikko. Blogi Kirjoituksia Suhteessa Olosta oli syntynyt.

Kirjoituksia SUHTEESSA olosta on kokoelma Suhteessa -blogissa julkaistuista kirjoituksista. Kirjassa ne on jäsennelty neljäksi teemakokonaisuudeksi: Olo Suhteessa, Tunne Suhteessa, Pari Suhteessa ja Vuosi Suhteessa. Jokainen kirjoitus on itsenäinen tarina. Yhdessä ne muodostavat kuvan ihmissuhteissa elämisen iloista ja haasteista.