Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Sanna Aavaluomalla on kehittänyt muistisairaiden ja heidän läheistensä ryhmä- pari- ja perhepsykoterapeuttista hoitomallia vuodesta 2000.

Kirja sisältää perustiedot muistista, sen toiminnasta ja sairauksista, perusteet psykoanalyyttiseen ajatteluun ihmisen kasvusta ja kehityksestä, kokemuksia muistisairaiden ja heidän läheistensä psykodraamaryhmistä sekä pari- ja perheterapiasta. Kirjassa luodaan hoitomalli, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan hoito- ja hoivatyön arkeen.  

45.00 €