Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

30,00 €
Hinta sis. ALV

Sanna Aavaluoma: Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

ISBN 978-952-68461-0-1 Suomen Psykologinen Instituutti 2015, 2016 Sidottu, 338 s.                                  Huom. Kirjan oikeudet ovat palautuneet tekijälle ja tällä hetkellä olemassa olevan kirjavaraston myynnistä vastaa Suhteessa Oy. 


Muistisairaus on yhä useamman perheen todellisuutta. Ikääntyvien perheiden lisäksi muistisairaudet koskettavat myös työikäisiä. Etenevä, parantumaton, kuolemaan johtava sairaus vaikuttaa monella tavalla sairastuneen ja hänen läheistensä elämään.

Vakava sairaus käynnistää ihmisessä prosessin, jossa aktivoituvat eletty elämä iloineen ja saavutuksineen sekä pettymyksineen ja menetyksineen. Nämä menneet elämänkokemukset tulevat uudelleen arvioitaviksi tässä hetkessä, uudessa elämäntilanteessa. Parantumattomaan sairauteen sopeutuminen edellyttää kykyä olla suhteessa rajallisuuteen, luopumiseen, menetykseen ja kuolemaan. Ihminen pyrkii kieltämään näitä kivuliaita kysymyksiä ja sulkemaan ne pois tietoisuudestaan. Myös ammattilaiset kieltävät herkästi sairauden psyykkiset prosessit. Suojautuakseen itsessään herääviltä ahdistuksen tunteilta he keskittyvät sairauden lääketieteelliseen hoitoon.

Perusteet psykoterapeuttisen hoidon kehittämistarpeelle muistisairaiden hoidossa ovat selvät ja sen tarve on kiistaton. Nopeasti kasvava tutkimustieto valottaa varhaisen vuorovaikutuksen vaikutuksia ihmisen aivojen kehittymiseen ja traumakokemusten yhteyttä myöhempiin neurologisiin sairauksiin. Tutkimukset kertovat myös siitä, miksi muistisairauden kaikissa vaiheissa sairastuneet kärsivät erilaisista käytösoireista. Käytösoireet kertovat sairauden lisäksi ihmisen epävarmuuden ja turvattomuuden tunteista sekä hänen psyykkisestä perusdynamiikastaan, joka "vaatii" selviytymään yksin ilman toisten apua. Lukuisat tutkimukset vahvistavat jokaisen muistisairaiden parissa työtä tekevän kokemusta muistisairauksien vaikutuksista koko perheen vointiin. Sairastuneen läheisten tulisi saada osallistua hoitoprosessiin saaden apua myös omien tunteittensa ja kysymystensä työstämiseen, eu vain sairastuneen läheisensä hoidon tukijoina, mahdollistajina tai tiedonantajina. Sairaus tulee nähdä koko perheen yhteisenä haasteena.

Muistisairaiden ihmisten hoito on erityistä osaamista edellyttävää, vaativaa hoitotyötä. Psykoterapia tarjoaa näkökulman muistisairauksien ymmärtämiseen ja hoitoon ihmisen vuorovaikutussuhteiden ja sisäisen kokemusmaailman kautta. Jokaisen hoitavan ammattihenkilön on mahdollista oppia psykoterapeuttista ajattelua. Perushoitotyössä psykoterapeuttinen ymmärrys ja ajattelu auttavat henkilökuntaa rakentamaan rakastavia ja arvostavia hoitosuhteita muistisairaisiin ihmisiin heidän kuolemaansa saakka.

Tämä kirja on syntynyt yli 15 vuoden aikana muistisairaiden ja heidän läheistensä hoidon ja psykoterapiaopintojen intensiivisessä vuorovaikutuksessa. Psykodraaman, perheterapian ja psykoanalyyttisen paripsykoterapian opinnot ovat mahdollistaneet erilaisten ammatillisten työmuotojen käyttämisen ja yhdistämisen yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa.

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hyvä hoito rakentuu psykoterapeuttisen ajattelun ja somaattisen hoidon yhdistyessä sairauden eri vaiheissa psykoterapiasta psykoterapeuttiseen hoivaan. Kirja avaa etenevän muistisairauden ymmärrystä psykoterapeuteille ja psykoterapeuttisen ajattelun perusteita somaattisen hoidon ammattilaisille. Kirja soveltuu oppikirjaksi lääketieteen, hoitotyön, psykologian, psykoterapian sekä sosiaalityön koulutus- ja opetusohjelmissa. Kirja on avuksi muistisairauteen sairastuneelle, hänen puolisolleen ja heidän läheisilleen.