21 tapaa pilata avioliitto

28.05.2023


Johanna Vuoksenmaan vuonna 2013 ohjaama elokuva 21 tapaa pilata avioliitto kertoo yrityksestä ymmärtää ja selittää rakkautta, parisuhteen säilymisen mahdollisuuksia ja suhteen päättymisen syitä.

Elokuvan päähenkilö Sanna Manner tekee väitöskirjatutkimusta avioliittojen päättymisestä. Hänen tutkimusaineistonsa koostuu videohaastatteluista, joita hän tekee pariskuntien häissä ja jatkossa hääpäivinä toteutettavissa seurantahaastatteluissa. Tutkimusaineistonsa perusteella Sanna pyrkii luokittelemaan avioliiton päättymistä ennustavia tekijöitä puolisoiden kommunikoinnissa, käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa. Sanna jakaa avioliiton pilaamisen tavat primaareihin ja sekundaarisiin. Primaareja tapoja ovat valehtele, petä tai hanki päihdeongelma. Sekundaarisia tapoja ovat ole sokea, kontrolloi tai päätä toisen puolesta.

Psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta tutkii ulkoisen käytöksen ja reaktioiden alla olevaa mielen tiedostamatonta dynamiikkaa. Parisuhteen synty, kehitys, kriisiytyminen, kasvu tai päättyminen on prosessi, jonka kulkuun vaikuttavat monet puolisoiden yksilölliset, yhteiset tai yhteen kietoutuvat tiedostamattomat teemat. Tiedostamattomaan parinvalintaan vaikuttaa puolisoiden kantanäkyfantasiat, sisäistetyt parit ja uskomukset parisuhteessa olosta. Puolisoiden tiedostamaton sopimus suhteessa olosta auttaa heitä ylläpitämään uskomuksiaan ja suojautumaan heitä suhteessa olon pelottavilta ulottuvuuksilta, kuten erillisyydeltä, läheisyydeltä tai seksuaalisuudelta ja niiden ilmenemismuodoilta. Kun parisuhteen tiedostamaton sopimus raukeaa, lakkaa toimimasta tai rikkoutuu, parisuhde kriisiytyy. Kriisin myötä parisuhteella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä siten, että puolisot löytävät uudenlaisen turvallisuudenkokemuksen ja tavan olla suhteessaan, Mikäli yhteinen kasvu ja kehittyminen ei mahdollistu, suhde päättyy. (Aavaluoma 2022)

Kasvunsa aikana lapsi sisäistää molemmat vanhempansa, heidän suhteensa sekä oman paikkansa suhteessa heihin parina. Tämä sisäinen pari vaikuttaa hänen kehittyviin käsityksiinsä ja uskomuksiinsa siitä, mitä parisuhde on, minkälainen sen tulisi olla, tai minkälainen se ei saisi olla. (Aavaluoma 2022) Sanna ei usko rakkauteen. Hän ei harrasta selvinpäin rakastamista, eikä halua lapsia. Hän uskoo eron olevan rakastumisen todennäköinen ja suora seuraus ja romanttisen rakkauden vaatimuksen olevan liittojen ongelmien suurin syy. Sannan vanhemmat ovat eronneet Eila-äidin aloitteesta viisi vuotta sitten. Eero-isä ei halua kuulla puhuttavan erosta. Hän käy pyytämättä leikkaamassa Eilan uuden talon nurmikot, pesee tämän matot ja ikkunat. Eero kattaa joka päivä pöydän kahdelle siltä varalta, että Eila tulisi takaisin. Eero kuitenkin yllättää kaikki rakastumalla ampumaopettajaansa Tiinaan. Eilalle Eeron tarvitsevuudesta luopuminen osoittautuu vaikeaksi, mutta Sanna näkee rakastumisen merkityksen isänsä onnellisuudelle.

Sannan tutkimusapulaiseksi päätyvä Jouni elää tukahduttavassa liitossa Ellin kanssa. Elli on takertunut Jouniin ja pelkää jatkuvasti menettävänsä hänet. Jouni on mukautunut suhteeseen mutta alkaa tutkimustyön myötä ymmärtää suhteensa haasteita. Jouni rakastuu Sannan parhaaseen ystävään Ainoon ja uskaltaa irrottautua Ellin otteesta.

Objektisuhdeteoreetikko Melanie Klein tunnisti lasten leikeissä näkyviä vaihtoehtoisia fantasioita vanhempien parisuhteesta. Fuusioitunut pari on niin intensiivisessä yhteydessä, ettei siinä ole lapselle tilaa. Sotiva, väkivaltainen pari on juuttunut toistensa satuttamisen ja tuhoavaan käyttäytymiseen. Puuttuvassa parissa on kaksi yksilöä ilman rakkaudellista suhdetta. (Halton & Sprince 2016) Elokuvan väitöstutkija listaa 21 tapaa pilata avioliitto:

 1. Ole sokea
 2. Ripustaudu
 3. Suhtaudu puolisoon kuin lapseen
 4. Kontrolloi
 5. Valehtele
 6. Neuvo ja opeta
 7. Ole vastuuton
 8. Älä ole läsnä
 9. Hanki päihdeongelma
 10. Älä päätä itse
 11. Päätä toisen puolesta
 12. Nöyryytä
 13. Älä tahdo
 14. Väistä ja pakene
 15. Epäile, älä luota
 16. Petä
 17. Älä puhu
 18. Älä kuuntele
 19. Ole omistava
 20. Älä panosta
 21. Älä uskalla rakastaa

Listatut tavat pilata avioliitto voidaan sijoittaa Kleinilaisiin parisuhdefantasioihin seuraavasti:

 • Fuusioitunut pari: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 19
 • Väkivaltainen pari 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16,
 • Puuttuva pari: 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21

Sannan tutkimus paljasti keskeisiä parin välisessä dynamiikassa näyttäytyviä elementtejä, jotka tulevat vaikuttamaan parien tulevaisuuteen. Tutkimus ei valitettavasti voinut paljastaa sitä, miten nämä dynamiikat kytkeytyvät kummankin puolison lapsuusperheiden dynamiikkaan, heidän kasvussaan kokemiinsa haasteisiin ja siihen, minkälaisia kokemuksia ja sisäistyksiä puolisoilla oli näiden tapojen syntymisen taustalla. Jokainen pari kohtaa suhteessaan monenlaisia haasteita ja kriisejä. Ronald Fairbairnin (1944) mukaan lapsen kasvun ja kehityksen aikana hänelle sietämättömät kokemukset jäävät hänen itseään koskevan ydinkokemuksen ulkopuolelle. Myöhemmissä elämänvaiheissa ne aktivoituvat uudelleen suhteessa toiseen ihmiseen, usein suhteessa puolisoon. Silloin suhde kriisiytyy, mutta kriiseissä on myös mahdollisuus ymmärtää itseä ja puolisoa uudella tavalla. Parisuhteen kestävyyttä ja säilymistä ei siis ennusta kriisien tai vaikeuksien puuttuminen vaan se, kykeneekö pari säilyttämään arvostuksen ja kiinnostuksen toinen toisiaan kohtaan ja halun kuunnella ja ymmärtää toisiaan myös vaikeina hetkinä.

Sanna järkyttyy kuullessaan tutkimukseensa osallistuneen, täydellisenä parina pitämänsä Aleksin ja Johannan eronneen. Suhde kariutui itsenäisyydeksi naamioituneeseen irrallisuuteen sekä yhteyden ja yhteisen ajan parisuhteesta puuttumiseen. Sanna ja Aleksi tutustuvat toisiinsa paremmin ja vähitellen uskallus luottaa toiseen ja suhteeseen kasvaa. Parisuhteessa voi keskittyä kaikkiin riskeihin ja mieltä vaivaaviin asioihin, tai vaihtoehtoisesti lisätä ja ylläpitää siinä olevaa hyvää. Aleksin kanssa Sannan mielessä alkaakin hahmottua uusi lista: Kosketa… Kuuntele… Rakasta…Uskalla rakastaa.

Sanna Aavaluoma

Rooleissa:

 • Eero - Vesa Vierikko

 • Eila - Hannele Lauri

 • Tiina - Mia Nuutila

 • Sanna - Armi Toivanen

 • Aino - Essi Hellén

 • Jouni - Aku Hirviniemi

 • Elli - Pamela Tola

 • Aleksi - Riku Nieminen

 • Johanna - Nina Lahtinen

Lähteet:

 1. Aavaluoma Sanna (2022). PariTila. Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito. Suhteessa Oy

 2. Fairbairn Ronald (1944). Endopsychic structure considered in terms of object relationshipis. The International journal of psychoanalysis. (25):70-92.

 3. Halton William ja Sprince Jenny (2016). Oscillating images: perceptions of couples in organizations. Teoksessa Novakovic (toim.) Couple dynamics. Psychoanalytic perspectives in work with the individual, the couple and the group. Karnac.