Kirjoituksia SUHTEESSA olosta

SUHTEESSA - Blogi

PariTila on käännökseni Mary Morganin luomalle käsitteelle "couple state of mind". Se merkitsee mielentilaa, tai ajattelutapaa jossa parisuhde nähdään ja koetaan puolisoiden välillä olevana tilana, johon kumpikin vaikuttaa omalta osaltaan, ja joka vaikuttaa kumpaankin. PariTila -ajattelun myötä kaikki parisuhteessa tapahtuva ajatellaan puolisoiden...

Missä parisuhteen onni asuu? Minkälainen on onnellinen parisuhde? Voiko parisuhteen onnellisuuteen vaikuttaa? Jos ajattelemme onnella olevan asuinsija, sen voi ajatella olevan ihmisen sisäinen talo, jota usein kutsutaan myös sydämeksi. Sinne sisäänpääsyyn tarvitaan Onnen Avain. Entä montako avainta parisuhteen Onneen tarvitaan? Jos avaimia on...

Parisuhteen yksi suurista haasteista on oppia riitelemään turvallisesti. Kummallakin puolisolla on oma sisäinen kokemusmaailmansa siitä, miten erillisyyttä ja erilaisuutta sekä niihin kuuluvaa asioista eri mieltä olemista on omassa perheessä tuettu, siedetty, vältetty tai pelätty. Kun parisuhteen ongelmana on vaikeat riidat, puolisoilla on...

Talven pimeinä kuukausina odotamme malttamattomina kevään myötä lisääntyvää valoa ja sen lupaamaa lämpöä ja kesää. Lähestyvän loman myötä myös parisuhteen sääkartalle odotetaan poutaa ja hellettä. Suhdesääennusteet voivat kuitenkin yllättää ja mieliin ilmaantuu sadetta, ukkosta ja myrskyä. Viikot ennen kesälomakauden alkua ovat usein myös...

Äidin mielessä lapsi on lapsi, vaikka hän olisi vanhus. Äitimme ovat kantaneet meitä mielessään, sydämessään ja kohdussaan. Ennen syntymäämme olimme osa äitimme ruumista. Yhteys äidin ja lapsen välillä ei katkea, ellei tapahdu jotakin hallitsematonta pahaa. Äidit elävät lastensa mielissä koko elämän ajan. Elämän vaikeissa tilanteissa tulee äiti...

Parisuhteessa ymmärretyksi tuleminen on ikuinen tarve, toive ja haaste. Se edellyttää vastavuoroista kommunikointia sekä halua ja kykyä pysähtyä kuuntelemaan itseä ja toista. Kommunikointi on vuorovaikutusta, jossa on aina läsnä samaan aikaan näkyvää ja piilossa olevaa, sanallista ja sanatonta, tietoista ja tiedostamatonta sekä näiden yhteen...

Miten parisuhteet syntyvät? Valitsemmeko puolisomme? Päädymmekö yhteen puolisomme kanssa jostakin selittämättömästä syystä? Onko meille jokaiselle olemassa jossakin se ainoa oikea? Paraneeko suhde vaihtamalla? Nämä kysymykset mietityttävät yhä uudelleen ja niihin on monenlaisia vastauksia ja selitysmalleja.

Paripsykoterapeuttina kuulen toisinaan vastaanotollani hämmentyneen kommentin "Miksi puhua lapsuudesta ja vanhemmista - tässä on nyt puhtaasti kyse meidän parisuhteesta!". Paripsykoterapeutin ajatuksissa vastaanottohuoneessa on kuitenkin läsnä lukuisia pareja. Puolisoiden mielissä elävät tiedostamattomasti isovanhempien ja vanhempien kokemukset...

SUHTEESSA

22.03.2018

Syntyessään tähän maailmaan pieni vauva ei pysy elossa ilman varhaisia hoivaavia ja suojaavia suhteita. Lapsen kehittyminen ainutlaatuiseksi yksilöksi tapahtuu läheisissä suhteissa. Perusta mielemme rakentumiselle tapahtuu ensimmäisten elinvuosien aikana, mutta psyykkinen kasvumme ja kehityksemme jatkuu koko elämämme ajan. Ajatuksemme, tunteemme ja...