Kirjoituksia PsykoSeksuaalisuudesta

SuhteelliSeksi Blogi

 

Vaikka seksuaalisuus on läsnä jokaisessa päivässämme ja arjessamme, seksuaalisuudesta ja seksistä luontevasti puhuminen on monille vaikeaa. Sopivien sanojen löytäminen, omista mieltymyksistä, aistimuksista ja tuntemuksista ääneen kertominen ja seksuaalisuudessa mietityttävien asioiden tai ongelmien kuvaileminen ei aina ole helppoa. Saattaa olla,...

Paljas totuus

08.09.2019

Pidättyväisyys on luonteenomaista suomalaisille - liittyipä se syvimpien tuntojen jakamiseen tai intiimissä suhteessa fyysisesti paljaana olemiseen. Pidättyväisyyttä voidaan tarkastella huomaavaisuuden sekä itsen ja toisen rajojen kunnioittamisen näkökulmasta. Se voi myös olla merkki avoimuuteen liittyvistä vaikeuksista. Sisäinen kamppailu omien...

Psykoterapia on terminä kaikille tuttu. Se merkitsee läsnäoloon ja vuorovaikutukseen perustuvaa keskustelevaa mielen ja suhteiden hoitoa. Joskus psykoterapiassa voidaan vuorovaikutuksen tukena käyttää musiikkia, kuvataidetta, tanssia tai draamaa. Joissakin terapiasuuntauksissa hyödynnetään myös kirjallisia pohdintatehtäviä tai toiminnan tasolla...

Seksuaalisuuden ajatellaan ja ymmärretään usein kapea-alaisesti tarkoittavan pelkästään seksiä ja seksuaalista toimintaa. Onkin ymmärrettävää, että kysymykset seksuaalisesta hyvinvoinnista voivat yllättää, hämmentää tai tuntua joistakin jopa tunkeilevilta. Seksuaalisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin yhdynnät ja muu seksuaalinen toimintamme. Se...